caparol_pim_import/caparol_si/products/image/100973/037820_synthesa_universalreiniger.png

Synthesa Universalreiniger

Visokokoncentracijsko zelo učinkovito čistilo. Odstranjuje trdovratne obloge. Deluje globinsko. Za sijaj brez sledi.

Opis

Univerzalno čistilo Synthesa je visokokoncentracijsko in zelo učinkovito čistilo za odstranjevanje trdovratnih oblog, kot so npr. maščobe, olje, dizelsko gorivo, ostanki politur in druge obloge.

Predvidena uporaba

Za čiščenje okvirnih konstrukcij pred montažo mrežice pri WDVS/EIFS (sistem končne obdelave zunanje izolacije) in drugo. Tudi za trdovratno umazanijo na teksturiranih površinah. Vrača sijaj in povečuje vodoodbojnost. Za vse lakaste materiale in materiale iz plastike, aluminija, nerjavnega jekla, cinka, lesene površine itn.

Lastnosti

  • se redči z vodo
  • okolju prijazen
  • zelo izdaten
  • vodoodbojen
  • sijaj brez sledi
  • pH: 9,0 -10,0

Pakiranje/velikost embalaže

1 liter.

Skladiščenje

Na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo, v originalni embalaži.

Gostota

1,02 g/cm³

Postopek nanašanja

Z gobo ali mehko krtačo enakomerno nanesite, pustite učinkovati kratek čas, nato temeljito obdelajte. Na zelo umazanih mestih uporabite večjo koncentracijo ali nerazredčen izdelek. Nato sperite s čisto vodo in obrišite do suhega. Pri uporabi na kovinskih podlagah za razmaščevanje in čiščenje pred nadaljnjo obdelavo predhodno z brušenjem odstranite ostanke oksidacije in onesnaženja.

Redčenje

Priporočeno mešalno razmerje do 1:10. Za zelo umazana območja priporočamo koncentriran ali nerazredčen nanos.

Poraba

Zelo izdatno, odvisno od stopnje onesnaženosti.

Čiščenje orodja

Z vodo, takoj po uporabi.

Opozorilo

Ne nanašajte na soncu in na vroče površine. Ne nanašajte na občutljive površine.
Pred uporabo proizvod preizkusite na neopaznem mestu.
Čistila ne nanašajte direktno na površino, ampak za čiščenje uporabite gobo ali krpo.
Redna uporaba preprečuje vremensko pogojeno razbarvanje in porumenelost plastične površine.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Po končanem delu temeljito umijte onesnaženo kožo. Nosite zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči, zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč ali oskrbo. Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. Izdelek hranite na dobro prezračevanem mestu. Hranite na hladnem. Posebni ukrepi (glejte opozorila na tej označevalni etiketi).

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov. Ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Oddajte na zbirnih mestih za posebne odpadke. Ne zlivajte v kanalizacijo, zemljo in vodotoke.

Deklaracija sestavin

5-15 % neionskih tenzidov, fosfati, < 5 % amfoternih tenzidov, parfumi, fosfonati.
Vsebuje dietanolamidi na bazi kokosovega olja Isotridecanol etoksiliran (> 5-20 EO)

Druge opombe

Koda odpadka: 59402 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 07 06 01
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list