Impresum

 

CAPAROL, d.o.o.
Potok pri Komendi 15
1218 Komenda
Slovenija

Telefon ++386 (0)59 209 220
Faks: ++386 (0)1 300 70 80
E-pošta: info@caparol.si


POSLOVODNI DIREKTORJI: 
Marko Žmuc
Boris Novosel
Verica Mazić


ID-DDV: SI 15346862  
Sedež: SI-1218 Komenda 
 


© 1999-2023 DAW SE. Vse pravice pridržane.


Pravni napotki  

Celotna vsebina te spletne strani in njeno oblikovanje sta last DAW SE. Zaščitena sta z avtorskimi ali drugimi pravicami intelektualne lastnine. Strinjamo se s prevzemom vsebine, če gre samo za zasebno uporabo uporabnika. Če prevzem pripravljene vsebine služi drugim namenom, je za to potrebno predhodno soglasje DAW SE. Opozarjamo na to, da je vsebina teh spletnih strani lahko delno intelektualna lastnina tretjih oseb, ki so nam to vsebino dale na voljo. Ta spletna stran ne daje uporabnikom licenčnih pravic za avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine v okviru te strani.

Prizadevamo si za stalno širjenje in posodabljanje te informativne ponudbe. Seveda pri tem ne moremo prevzeti odgovornosti za aktualnost, funkcionalnost, kakovost, razpoložljivost ali celovitost naših spletnih strani. Zahtevki iz naslova odgovornosti, ki bi nastali ob uporabi te spletne strani, so izključeni, razen če temeljijo na namerni ali hudi malomarnosti oziroma na ogrožanju življenja, tveganju telesnih poškodb in zdravja.

Prizadevamo si za stalno širjenje in posodabljanje te informativne ponudbe. Seveda pri tem ne moremo prevzeti odgovornosti za aktualnost, funkcionalnost, kakovost, razpoložljivost ali celovitost naših spletnih strani. Zahtevki iz naslova odgovornosti, ki bi nastali ob uporabi te spletne strani, so izključeni, razen če temeljijo na namerni ali hudi malomarnosti oziroma na ogrožanju življenja, tveganju telesnih poškodb in zdravja.