caparol_pim_import/caparol_si/products/image/100967/037814_synthesa_hochdruckreiniger_konzentrat.png

Synthesa Hochdruckreiniger Konzentrat

Koncentrat za uporabo v visokotlačnih čistilnikih. Povečuje raztapljanje umazanije. Ščiti površine.
Primeren za vse tipe aparatov.

Opis

Zelo učinkovit koncentrat, raztaplja umazanijo, z nizko stopnjo penjenja, za uporabo v visokotlačnih čistilnikih. Učinkovito odstranjuje umazanijo, maščobo, madeže in obloge.

Predvidena uporaba

Tudi za trdovratne obloge. Povečuje raztapljanje umazanije in moč čiščenja pri vsaki temperaturi. Primeren za aparate vseh vrst.

Lastnosti

  • učinkovito čiščenje pri vsaki temperaturi
  • prijeten svež vonj
  • raztopi tudi najtrdovratnejše oljne, mastne in kavne madeže
  • za madeže od saj in dima
  • ščiti površine
  • pH: 8,5 - 9,0

Pakiranje/velikost embalaže

5 litrov.

Skladiščenje

Na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo, v originalni embalaži.

Gostota

1,085 g/cm³

Postopek nanašanja

Upoštevajte navodila proizvajalca aparata. Glede na tip aparata zlijte tekočino v za to namenjeno posodo aparata oz. vstavite cev v nerazredčeno čistilo. Doziranje: ventil za nastavitev doziranja nastavite na »min« ali »1«.
Pri trdovratnejši umazaniji povečajte doziranje. Pri aparatih brez dozirne naprave razredčite koncentrat Synthesa za visokotlačni čistilnik z vodo v razmerju do 1 : 25.

Redčenje

Koncentrat Synthesa za visokotlačni čistilnik razredčite z vodo v razmerju (do) 1 : 25.

Poraba

1 l zadostuje za približno 25 l čistilne raztopine, odvisno od redčenja.

Čiščenje orodja

Z vodo, takoj po uporabi.

Opozorilo

Primerno tudi za ročno uporabo. Ne uporabljajte na vročih avtomobilskih lakih na direktnem soncu.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni opredeljen kot nevaren v skladu z zakonodajo EU, zato zanj ne veljajo odločbe o označevanju. Kljub temu je treba upoštevati običajne varnostne in higienske ukrepe pri ravnanju s kemičnimi proizvodi. Hranite izven dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov. Ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Oddajte na zbirnih mestih za posebne odpadke. Ne zlivajte v kanalizacijo, zemljo in vodotoke.

Deklaracija sestavin

5-15 % fosfatov, < 5 % amfoternih tenzidov, neionski tenzidi, dišave.

Druge opombe

Koda odpadka: 59402 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 07 06 01
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list