caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166290/051421_Silitol_bio_25kg_SI.png

Silitol Bio

Enokomponentna silikatna barva za notranje površine.
Redčljiva z vodo. Mineralna.
Pralna barva 3. razreda po ÖNORM EN 13300.

Opis

Uporablja se za visokokakovostne stenske in stropne premaze v vseh stanovanjskih prostorih, v šolah, otroških vrtcih, javnih zgradbah in v spomeniškem varstvu. Zlasti dobro se obnese na mineralnih površinah – ometih, betonu, zidu iz apnenega peščenca, steklenovlakneni stenski oblogi Capaver Glasgewebe ter za obnavljanje nosilnih mineralnih ali silikatnih barvnih premazov.

Lastnosti

  • Prijazna do okolja in skoraj brez vonja
  • Redčljiva z vodo
  • Visoko paroprepustna, sd -vrednost < 0,01 m
  • Skoraj brez napetosti, visoka stopnja pokrivnosti, omogoča paroprepustnost in izmenjavo vlage s podlago
  • Zaradi naravne alkalnosti veziva zavira razmnoževanje ali razrast bakterij in gliv
  • Enokomponentna silikatna barva nevtralnega vonja za notranje prostore
  • Primerna na vseh mineralnih podlagah

Osnova materiala

Vodno steklo z organskimi stabilizatorji.

Pakiranje/velikost embalaže

7 kg, 12,5 kg, 25 kg

Barvni toni

Bela barva kot skladiščeno blago.

Niansiranje

V tovarni ali z nasičenimi abrvami Histolith Volltonfarben SI v pastelnem območju. Če sami zmešate barvo, zmešajte vedno celotno količino, da se izognete razlikam v odtenkih. Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju. Na povezanih površinah vgradite samo barvni ton iz iste proizvodne/serijske šarže.

Stopnja sijaja

Mat

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži lahko hranite 12 mesecev.

Mokra obraba

Pralna barva 3. razreda

Kontrastno razmerje

razred 1 pri izkoristku 5 m2/l

Največja velikost zrn

fina (< 100 µm)

Gostota

pribl. 1,60 g/cm³

Ustrezne podlage

Apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III ter stari ometi maltne skupine P I:
Novi ometi naj ostanejo nepremazani 2 - 4 tednov, da se dobro strdijo. Odstranite nestabilne ali moknate površine in morebitne sigaste sloje. Omete z odpadajočim peskom utrdite s predpremazom iz koncentrata Silitol, razredčenega z vodo v razmerju 1 : 1.

Beton:
Notranje betonske površine očistite s krtačo in posesajte. Mehansko odstranite tudi morebitne ostanke cementnega blata. Odstranite morebitne mastne madeže: ostanke opažnega olja, masti in voskov. Izbita/odlomljena in poškodovana mesta v betonu zapolnite s cementno izravnalno maso.

Mavčni in gotovi ometi iz maltne skupine P IV in P V:
Grundirajte z izdelkom Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Mavčne omete s sigasto plastjo najprej prebrusite in temeljito posesajte prah.

Klejni ometi:
Delovne površine očistite in uporabite predpremaz s koncentratom Silitol, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 1. Izdelajte testno opvršino in preverite, ali barva morda rjavkasto obarva.

Akustični stropni elementi in akustični ometi:
Sanacija akustičnih sistemov zahteva poseben postopek, Po potrebi zahtevajte tehnični nasvet.

Stari mineralni premazi:
Trdno sprijete stare premaze očistite na suho ali mokro. Mineralne premaze, ki niso trdno sprijeti s podlago, odstranite z brušenjem ali strganjem.

Premazi s klejnimi barvami:
Klejno barvo izmijte do čistega. Potreben je predpremaz z izdelkom Security Primer. Počakajte, da se predpremaz dobro posuši.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Odstranite plesnive obloge, površine premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox in pustite, da se dobro presušijo (raziščite vzroke za plesen in jih odpravite).

Površine s kristalizacijo soli (»cvetenje«):
Kristalizirane madeže na suho odstranite s krtačo. Uporabite predpremaz s Primalon Tiefgrund TB. Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajen oprijem barve oziroma za trajno preprečitev „cvetenja".

Premazovanje akrilnih in drugih tesnilnih mas:
Zaradi specifičnih lastnosti akrilnih in drugih tesnilnih mas se lahko pojavijo razpoke, obarvanja in težave z oprijemom barvnega nanosa. Zato priporočamo, da pred začetkom del obvezno preizkusite barvo na testni površini.

Popravljanje ometa:
Pri popravljanju odprtih razpok in poškodovanih mest v ometu morate paziti na to, da sanacijska malta po trdnosti in strukturi ustreza obstoječemu ometu. Popravljena mesta se morajo pred nanosom barve dobro strditi.

Manjše napake:
Ustrezno pripravljeno površino zapolnite s polnilno maso za popravke Synthesa Handspachtel Easy, in na koncu uporabite še predpremaz Primalon Universal Haftgrund. V kolikor je prekitano s Synthesa Füllspachtel ali SynthoMur je potrebno uporabiti predpremaz Primalon Tiefgrund LF.

Priprava podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Postopek nanašanja

Mazanje s čopičem ali valjčkanje z valjčkom.

Redčenje

S čisto vodo (največ 10%).

Sestava nanosov

Vmesni nanos: barva Silitol Bio, razredčena z največ 10 % vode.
Zaključni nanos: barva Silitol Bio, razredčena z največ 5 % vode.

Poraba

Pribl. 150 - 200 g/m2 na nanos na gladki podlagi, na robati površini ustrezno več (okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite sami na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem:
ne sme pasti pod + 7 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65 % relativni zračni vlagi je nanos po kakih 4 do 6 urah površinsko suh. Po 12 urah lahko sledi naslednji nanos.
Nizke temperature in visoka zračna vlaga upočasnijo sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Pozor! Prosimo, upoštevajte!
Specialne lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki! Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Ne uporabljajte na lakih, podlagah s kristalizacijo (solitrom), umetnih masah in lesu! Pri uporabi predpremaza PrimalonTiefgrund TB za utrjevanje podlage na notranjih površinah se lahko pojavi tipičen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro zračenje prostorov. Na občutljivih območjih uporabite predpremaz Synthesa Security Primer.

Zaščitno pokrivanje:
Vedno prekrijte okolico delovnih površin, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino. Barvne madeže takoj izmijte s čisto vode.

Posebna navodila
Razlike v barvnem tonu: Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih mešanih lastnosti podlage in podobnega se v nanosu barve lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem odtenku.
Popravki: Vidne sledi popravkov na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav uporabljate originalni izdelek.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Če je koža dlje v stiku z izdelkom in če izdelek brizgne v oči, se lahko pojavi razdraženost. Prizadeta mesta takoj izperite z obilo vode.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l (2010); Ta izdelek vsebuje <1 g/l HOS.

Deklaracija sestavin

Vodno steklo, poliakrilatna disperzija, titanov dioksid, silikati, kalcijev karbonat, voda, aditivi.

Podrobnejši podatki

Varnostni list je na voljo na spletni strani www.synthesa.at ali www.caparol.si.

Druge opombe

Koda odpadka: 52404 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list