caparol_pim_import/caparol_si/products/image/12261/012311.png

CapaIN

Visoko pokrivna barva

Predvidena uporaba

Univerzalna barva za stene in strope v notranjih prostorih.
Lahka za obdelovanje. Primerna za vse obicajne stenske in stropne površine v notranjih prostorih.

Lastnosti

 • brez topil in mehcal,
 • preizkušena na škodljive snovi (TÜV atest),
 • redčljiva z vodo, prijazna do okolja in nevtralnega vonja,
 • brez snovi, ki povzročajo "črnenje" površin,
 • paroprepustna,
 • sd-vrednost < 0,1 m,
 • visoka pokrivnost, najveckrat zadošca en sam nanos,
 • lahko obdelovanje

Osnova materiala

Disperzija umetne mase po DIN 55945.

Pakiranje/velikost embalaže

Velikost embalaže, standardna verzija izdelka:
 • 12,5 litra in 15 litrov
Velikost embalaže, Capa-IN Airfix:
V konsistenci za valjckanje in brizganje. Gospodarna izvedba z brezzracnimi napravami Airless..
 • 120 litrski pleskarski sod
 • 220 litrska posoda Quickbox

Barvni toni

Edelweiß (planika) ali Altweiß (starinsko bela) (ca. RAL 9010).
Capa-IN lahko sami niansirate z barvami Caparol-Color, nasicenimi barvami in barvnimi koncentrati CaparolColor (bivši Alpinacolor) ali nasicenimi barvami in barvnimi koncentrati AVA - Amphibolin.
Pri niansiranju v lastni režiji zmešajte celotno kolicino barve. S tem preprec ite razlike v barvnem odtenku.
Pri narocilu enega barvnega tona v kolicini 100 litrov in vec Vam lahko barvni ton na željo zmešajo tudi v tovarni.

Stopnja sijaja

Mat

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.

Tehnični podatki

Niansiranje lahko vpliva na odstopanja tehnicnih karakteristik.

Mokra obraba

pralna barva razreda 3, obstojna proti mokremu drgnjenju po DIN 53778.

Kontrastno razmerje

Stopnja pokrivnosti, razred 2, pri izkoristku 6 m2/l oziroma 150 ml/m2.

Največja velikost zrn

fina (<100 µm)

Gostota

pribl. 1,6 g/cm3

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, locilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte VOB (nemški Pravilnik o narocilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18 363, 3. odstavek.

Priprava podlage

Ometi maltnih skupin PII in PIII:
Trdne, obicajno vpojne omete lahko premažete z barvo brez predhodne obdelave podlage. Na grobo poroznih, peskastih, vpojnih ometih je potreben predpremaz z izdelkom OptiGrund E.L.F oziroma CapaSol LF.

Mavcni in gotovi ometi maltne skupine PIV:
Vezni predpremaz s Caparol-Haftgrund za boljši oprijem. Mavcnim ometom obrusite sigo, posesajte prah in premažite z utrjevalnim predpremazom Caparol-Tiefgrund TB.

Mavcne gradbene plošce:
Na vpojnih plošc ah je potreben predpremaz z OptiGrund E.L.F. ali Caparol-Tiefgrund TB. Na zelo gostih, gladkih plošcah uporabite predpremaz Caparol-Haftgrund kot vezni premaz za boljši oprijem.

Mavcne plošce (mavcno-kartonske):
Obrusite robate sledi gladilke/polnilne mase. Mehke in obrušene površine polnilne mase utrdite s predpremazom Caparol Tiefgrund TB. Za vezni premaz za boljši oprijem uporabite Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ali CapaSol LF. Za plošce z vodotopnimi sestavinami, ki pušc ajo barvo, je potreben zaporni temeljni premaz s Caparol AquaSperrgrund. Upoštevajte tehnicno smernico BFS št. 12.

Beton:
Odstranite morebitne ostanke locilnih sredstev in moknate ali pesknate površine.

Porobeton:
Predpremaz s Capaplex, razredčen z vodo v razmerju 1 : 3.

Zidan zid iz vidnih opecnih zidakov ali apnenega pešcenjaka:
Direkten nanos barve brez predhodne obdelave.

Nosilni premazi:
Na mat, slabo vpojne premaze lahko direktno nanesete oplesk. Sijoce površine in lak pred opleskom naredite bolj robate. Vezni predpremaz s Caparol-Haftgrund za boljši oprijem.

Nenosilni premazi:
Odstranite nenosilne lakirane površine, disperzijske barve ali omete iz umetne smole. Na slabovpojnih, gladkih površinah je potreben predpremaz s Caparol Haftgrund za boljši oprijem. Na grobo poroznih, peskastih ali vpojnih površinah je potreben predpremaz z OptiGrund E.L.F. oziroma CapaSol LF.
Nesnosilne mineralne barve mehansko odstranite in odprašite površine. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi s klejnimi barvami:
Klejno barvo izmijte do c istega. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane grobovlaknene tapete, reliefne tapete ali tapete iz papirja z vtisnjeno strukturo:
Direkten nanos barve brez predhodne obdelave.

Slabo sprijete tapete:
Odstranite do cistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke odpadnega papirja. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB.

Plesnive površine:
Odstranite plesen in glive z mokrim cišcenjem. Napojite površine z zašcitnim sredstvom Capatox ali FungiGrund in pocakajte, da se popolnoma posušijo. Sledi predpremaz glede na vrsto in stanje podlage. Ce so površine mocno napadene, je potreben zakljucni nanos z Indeko-W, Malerit-W ali Fungitex-W.
Upoštevajte zakonske in uradne predpise (npr, za delo z biocidi in nevarnimi snovmi).

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, oljnimi ali mašcobnimi madeži:
Nikotinske in sajaste/oljne madeže izmijte z vodo z dodatkom gospodinjskega razmašcevalnega cistila. Pocakajte, da se dobro presušijo. Posušene vodne madeže v suhem stanju dobro skrtacite. Za zaporni predpremaz uporabite Caparol AquaSperrgrund (tehnicna informacija št. 384). Na mocno zamazanih površinah je potreben zakljucni nanos s Caparol IsoDeck (tehnicna informacija št. 848).

Les in leseni materiali:
Premažite z vodnoredcljivimi ekološkimi akrilnimi laki ali PU-laki Capacryl.

Manjša poškodovana mesta:
Pripravite podlago in poškodovana mesta popravite z reparaturno maso Caparol Akkordspachtel po delovnih navodilih, po potrebi grundirajte.

Postopek nanašanja

Nanašate lahko s copicem, valjckom ali brezzracnimi brizgalnimi napravami Airless.

Nanos z brezzracnim brizganjem (Airless):

 • Brizganje pod kotom: 50 °
 • Šoba: 0,021- 0,026
 • Tlak brizganja: 150–180 bar

Delovne pripomocke po uporabi sperite z vodo.

Sestava nanosov

Obilen, enakomeren nanos barve Capa-IN, razredcene z vodo do najvec 5 %.
Na izrazito kontrastnih površinah ter na mocno vpojnih ali razlicno vpojnih površinah lahko izvedete še osnovni nanos barve, razredcene z vodo do najvec 10 %.

Poraba

Pribl. 150 ml/m2 na delovni hod, gladka podlaga. Na robati podlagi je poraba ustrezno vecja.
Tocno porabo preverite na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Spodnja temperaturna meja pri obdelovanju in sušenju:
5 °C za zrak in podlago.

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 65-odstotni relativni zracni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena na naslednji nanos. Popolnoma suha in obremenljiva je po pribl. 3 dneh Nižje temperature in višja zracna vlaga podaljšajo navedene casovne intervale

Opozorilo

Pozor! Prosimo, upoštevajte:
Vidne delovne prehode preprecite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro.
Pri uporabi predpremaza Caparol-Tiefgrund TB v notranjih prostorih lahko nastane znacilen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro prezracevanje.
V obcutljivih prostorih/obmocjih uporabite raje utrjevalec ometa AmphiSilan-Putzfestiger, ki ne vsebuje aromatov in ima nevtralen vonj.
Površine z neugodno osvetlitvijo (vpadom svetlobe s strani), priporoc amo proizvod CapaSilan.
Pri brezzracnem brizganju barvo dobro premešajte in precedite skozi sito.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Ce pride v oci, takoj izpirajte z obilo vode. Pri nanašanju z brizganjem ne vdihavajte meglice. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo/vodotoke ali zemljo.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo.
Tekoce ostanke izdelka odstranite kot odpadke barv na vodni osnovi, posušene ostanke izdelka odstranite kot strjene barve ali kot gospodinjske odpadke.

Produktna koda za barve in lake

M-DF01

Deklaracija sestavin

Polivinilacetatna smola, titanov dioksid, silikati, kalcijev karbonat, voda, aditivi, konzervansi.

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.
Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija