SeidenLatex

Kakovostna polmat lateks barva z minimalnimi izpusti za svilnato sijajne notranje premaze.

Predvidena uporaba

Za visoko obremenjene, abrazijsko odporne in strukturno stabilne notranje premaze s svilnatim sijajem. Posebno dobro se obnese na površinah, ki so izpostavljene intenzivnim obremenitvam, na primer v šolah, bolnišnicah, vrtcih, javnih zgradbah, pisarnah, hotelih, restavracijah, hodnikih, stopniščih itd., ker je izredno obrabno zdržljiva in omogoča dobro čiščenje.
Poleg tega je odlična za barvanje grobovlaknenih in reliefnih tapet, papirnih tapet z vtisnjeno strukturo in steklenovlaknenih stenskih oblog, saj s svilnatim sijajem lepo poudari strukturo podlage.

Lastnosti

  • Redčljiva z vodo, prijazna do okolja in skoraj brez vonja
  • Visoka belina
  • Paroprepustna
  • sd-vrednost < 0,3 m
  • Odlična za čiščenje in obstojna proti dezinfekcijskim sredstvom in gospodinjskim čistilom
  • Preprosto obdelovanje
  • Odporna proti alkalijam, zato se ne umili

Osnova materiala

Umetni lateks po DIN 55945.

Pakiranje/velikost embalaže

  • Standardna verzija: 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l. Airfix: 25 l kot hobok, 120 l kot pleskarski sod.
  • Starinsko bela: 12,5 l
  • ColorExpress: 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Barvni toni

Bela, starinsko bela.
Caparol-SeidenLatex ELF lahko stranka sama niansira z barvnimi koncentrati CaparolColor ali nasičenimi barvami/barvnimi koncentrati AmphiColor. Če sami zmešate barvo, zmešajte vedno celotno količino, da se izognete razlikam v odtenkih. Pri naročilu enega barvnega tona v količini 100 litrov in več lahko barvni ton zmešajo na željo tudi v tovarni.
SeidenLatex ELF je mogoče niansirati tudi v strojnem sistemu ColorExpress po vseh običajnih barvnih kolekcijah. Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju. Na povezanih površinah vgradite samo barvni ton iz iste proizvodne/serijske šarže.
Pri uporabi slabo pokrivnih barvnih tonov, kot so rdeča, oranžna in rumena, priporočamo predpremaz v ustreznem barvnem tonu grundirnega sistema. Ustrezni barvni toni grundirnega sistemaso na voljo v strojni tehniki niansiranja ColorExpress. Morda bo potreben še en (drugi) pokrivni nanos.

Stopnja sijaja

Svilnati sijaj (srednja stopnja sijaja po DIN EN 13 300).

Skladiščenje

Na hladnem, brez zmrzovanja.

Tehnični podatki

Karakteristike po DIN EN 13 300:
Ninasiranje lahko vpliva na odstopanja tehničnih karakteristik.

Mokra obraba

pralna barva 2. razreda, abrazijsko obstojna po DIN 53778

Kontrastno razmerje

stopnja pokrivnosti 2, pri izkoristku 7 m2/l oziroma 140 ml/m2

Največja velikost zrn

fina (< 100 µm)

Gostota

pribl. 1,3 g/cm3

Dopolnilni izdelki

Disbopur 458 PU-AquaSiegel: Če SeidenLatex ELF dvakrat premažete/prelakirate z zaščitnim premazom Disbopur 458 PU-AquaSiegel, s tem dosežete bistveno večjo mehansko in kemično odpornost lateks barve. Uporaba je možna samo s svetlimi barvnimi toni z indeksom odboja svetlobe med 100 in 60. Zaščitni premaz/lak naredi površino bistveno bolj mat in lahko nekoliko spremeni barvni ton. Na steklenovlaknenih stenskih oblogah Capaver® dosežemo še posebno robustne površine. Pri uporabi na steklenovlaknenih oblogah drugih proizvajalcev se lahko pojavi rahla porumenitev.

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte tudi VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, 3. odstavek.

Priprava podlage

Ometi maltnih skupin PII in PIII/tlačna trdnost po DIN EN 998-1 z najmanj 2 N/mm2:
Trdne, običajno vpojne omete lahko prebarvate brez predhodne obdelave/predpremaza. Na grobo poroznih, peskastih, vpojnih ometih je potreben predpremaz z OptiGrund E.L.F. oziroma CapaSol LF.F.

Mavčni ometi maltne skupine PIV/tlačna trdnost po DIN EN 13279 z najmanj 2 N/mm2:
Predpremaz s Caparol-Haftgrund za boljši oprijem. Mavčne omete s sigastim slojem najprej obrusite in posesajte prah. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB.

Mavčne gradbene plošče:
Na vpojnih ploščah predpremaz z OptiGrund E.L.F. ali Caparol-Tiefgrund TB. Na zelo tesnih, gladkih ploščah je potreben predpremaz za boljši oprijem s Caparol-Haftgrund.

Mavčne plošče (mavčno-kartonske):
Obrusite robate sledi gladilke. Mehka mesta, obdelana z mavčno izravnalno maso, utrdite s predpremazom Caparol-Tiefgrund TB. Kot predpremaz za boljši oprijem uporabite Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ali CapaSol LF. Za plošče z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je potreben izolirni/zaporni predpremaz s Caparol AquaSperrgrund. Upoštevajte tehnično smernico BFS št. 12.

Beton:
Odstranite ostanke ločilnih sredstev in moknate ali peskaste substance.

Porobeton:
Predpremaz s Capaplex, razredčen z vodo v razmerju 1 : 3.

Zid iz vidnih zidakov iz apnenega peščenca ali opeke:
Direkten nanos brez predhodne priprave.

Nosilni premazi:
Če je nosilni premaz mat in slabo vpojen, ga lahko premažete direktno. Sijoče in lakirane površine najprej naredite bolj robate. Uporabite predpremaz Caparol-Haftgrund za boljši oprijem.

Nenosilni premazi:
Odstranite nenosilne lakirane nanose, disperzijske barve ali disperzijske omete. Na slabo vpojnih, gladkih površinah uporabite predpremaz za boljši oprijem Caparol Haftgrund. Na grobo poroznih, peskastih ali vpojnih površinah uporabite predpremaz OptiGrund E.L.F. oziroma CapaSol LF. Nenosilne mineralne barve mehansko odstranite in posesajte prah. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi s klejnimi barvami:
Klejno barvo izmijte do čistega. Uporabite utrjevalni predpremaz Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane grobovlaknene tapete, reliefne tapete ali papirne tapete z vtisnjeno strukturo:
Direkten nanos brez predhodne priprave.

Slabo sprijete tapete:
Odstranite do čistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke papirja. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Z mokrim čiščenjem odstranite plesnive obloge in glive. Prepojite površine z zaščitnim sredstvom Capatox ali FungiGrund in počakajte, da se popolnoma posušijo. Predpremaz izberite glede na vrsto in stanje podlage. Če so površine močno napadene, je potreben zaključni nanos z Indeko-W, Malerit-W ali Fungitex-W. Upoštevajte zakonske in uradne predpise (npr. za delo z biocidi in nevarnimi snovmi).

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, ali mastnimi madeži:
Nikotinske in sajaste/oljne madeže izmijte z vodo z dodatkom gospodinjskega razmaščevalnega čistila. Počakajte, da se površina dobro presuši. Posušene vodne madeže v suhem stanju dobro skrtačite. Nanesite izolirni/zaporni predpremaz s Caparol AquaSperrgrund.

Les in leseni materiali:
Premažite z vodnoredčljivimi ekološkimi akrilnimi ali poliuretanskimi laki Capacryl.

Manjša poškodovana mesta:
Popravite z izravnalno maso Caparol-Akkordspachtel po delovnih navodilih in površino po potrebi premažite še s predpremazom.

Postopek nanašanja

Nanašate lahko s čopičem, valjčkom ali brizgalnimi napravami.
Brezzračno tlačno brizganje: kot brizganja: 50°; šoba: 0,017-0,019”; tlak brizganja: 180–200 bar. Delovne pripomočke sperite po uporabi z vodo.

Sestava nanosov

Osnovni oziroma vmesni nanos: barva Caparol-SeidenLatex ELF, razredčena z največ 10 % vode.
Zaključni nanos: barva Caparol-SeidenLatex ELF, razredčena z največ 5 % vode.

Poraba

Pribl. 140 ml/m2 na nanos na gladki podlagi. Na robati podlagi je poraba ustrezno večja.
Točno porabo ugotovite na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja dovoljena temperatura med obdelovanjem in sušenjem:
+5 °C za podlago in zrak.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos. Popolnoma presušena in pripravljena za obremenitve je po pribl. 3 dneh. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se interval sušenja podaljša.

Opozorilo

Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Pri brezzračnem brizganju barvo dobro premešajte in precedite skozi sito. Če uporabite globinski predpremaz Caparol-Tiefgrund TB na notranjih površinah, se lahko pojavi tipičen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro zračenje prostorov. Na občutljivih območjih uporabite raje utrjevalec ometa AmphiSilan-Putzfestiger, ki ne vsebuje aromatov in je skoraj brez vonja Vidne sledi popravkov na površini so odvisne od mnogih dejavnikov, zato so neizogibne (tehnična smernica BFS št. 25). Uporaba površinskih dezinfekcijskih sredstev na osnovi fenola lahko povzroči porumenitev površine. 

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hranite zunaj dosega otrok. Med delom in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Pri delu ne jejte, pijte in ne kadite. Če pride v očesno sluznico ali v stik s kožo, takoj temeljito izperite z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Orodje očistite takoj po uporabi z vodo in milom.
Ne vdihavajte meglice pri brizganju in pršenju. Podrobnosti so navedene v varnostnem listu.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 1 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF01

Deklaracija sestavin

Poliakrilatna smola, titanov dioksid, silikati, voda, aditivi, sredstva za tvorjenje filma, konzervansi.

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.
Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija