caparol_pim_import/caparol_si/products/image/158963/051096_Primalon_seidenlatex_20kg_SI.png

Primalon Seiden-Latex

Polmat disperzijska lateks barva za notranje površine brez topil. Pralna barva 2. razreda po ÖNORM EN 13300.

Opis

Primalon Seiden-Latex se uporablja za zdržljive polmat premaze na notranjih površinah, ki so abrazijsko odporni in imajo stabilno strukturo. Posebno dobro se obnese na stenskih površinah, ki so izpostavljene intenzivnim obremenitvam, na primer v šolah, bolnišnicah, vrtcih, javnih zgradbah, pisarnah, hotelih, restavracijah, hodnikih, stopniščih itd., ker je izredno obrabno zdržljiva in omogoča dobro čiščenje. Poleg tega je odlična za barvanje grobovlaknenih tapet, reliefnih tapet ali papirnih tapet z vtisnjeno strukturo in steklenovlaknenih stenskih oblog Capaver, saj s polmat sijajem lepo poudari strukturo podlage.

Lastnosti

  • Redčljiva z vodo, prijazna do okolja in skoraj brez vonja
  • Odlično se čisti
  • Obstojna proti komercialnim dezinfekcijskim sredstvom in gospodinjskim čistilom
  • Paroprepustna in dobro krije
  • Preprosto obdelovanje

Osnova materiala

Lateks iz umetne smole.

Pakiranje/velikost embalaže

20 kg.

Barvni toni

Bele barve kot skladiščeno blago.

Niansiranje
Možno niansirati nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati CaparolColor ali AVAAmphiColor v pastelnih odtenkih! Če sami zmešate barvo, zmešajte vedno celotno količino, da se izognete razlikam v odtenkih. Pripravo temnih odtenkov naročite v tovarni.
Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju.
Na povezanih površinah vgradite samo barvni ton iz iste proizvodne oz. serijske šarže.
Briljantni, intenzivni barvni toni utegnejo imeti manjšo pokrivnost. Zato pri teh barvnih tonih priporočamo, da najprej nanesete podoben, pokriven pastelni ton na osnovi bele barve. Morda bosta potrebna dva zaključna nanosa.

Stopnja sijaja

Polmat.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži lahko hranite 12 mesecev.

Mokra obraba

pralna barva 2. razreda

Kontrastno razmerje

razred 1 pri izkoristku 5 m2/l oziroma 3 m2/kg

Največja velikost zrn

fina (< 100 µm)

Gostota

pribl. 1,37 g/cm³

Ustrezne podlage

Apneno-cementni in cementni ometi iz maltne skupine P II in P III:
Trdne, običajno vpojne omete lahko prebarvate brez predhodne obdelave ali predpremaza. Na grobo poroznih, vpojnih ometih z odpadajočim peskom je potreben predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF.

Mavčni in gotovi ometi iz maltne skupine P IV in P V:
Potreben je predpremaz z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Mavčne omete s sigasto plastjo najprej prebrusite in temeljito posesajte prah.

Akustični stropni elementi in akustični ometi:
Sanacija akustičnih sistemov zahteva poseben postopek. Po potrebi zahtevajte tehnični nasvet.

Mavčne gradbene plošče:
Na vpojne plošče nanesite predpremaz z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

Mavčno-kartonske plošče:
Obrusite robate sledi gladilke. Nato nanesite predpremaz z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Plošče, ki ostanejo dalj časa nepremazane na svetlobi, lahko porumenijo. Da porumenela podlaga ne bi prebila skozi barvo, uporabite zaporni premaz z izdelkom Primalon Filtergrund fein/grob ali s Caparol Aqua-inn No-1.

Beton:
Odstranite ostanke ločilnih sredstev in moknate ali peskaste substance.

Porobeton:
Potreben je temeljni premaz z mešanico Primalona PM 200 in vode v razmerju 1:5.

Les in leseni materiali:
Premažite jih z akrilnimi laki Capacryl ali lazurami DANSKE, ki se redčijo z vodo in so prijazni do okolja.

Nosilni premazi:
Mat, slabo vpojne premaze lahko premažete neposredno z disperzijsko barvo. Če pa ima nosilni premaz sijočo površino ali če gre za lakirano opvršino, to naredite najprej bolj robato. Sledi predpremaz z izdelkom Primalon Universal Haftgrund.

Nenosilni premazi:
Nenosilne nanose laka in disperzijskih barv oziroma disperzijskega ometa ter nenosilne mineralne nanose morate odstraniti.

Premazi s klejnimi barvami:
Klejno barvo izmijte do čistega. Potreben je temeljni premaz z izdelkom Synthesa Security Primer.

Nepremazane grobovlaknene tapete, reliefne tapete ali papirne tapete z vtisnjeno strukturo:
Prebarvajte brez predhodne obdelave.

Slabo sprijete tapete:
Odstranite do čistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke papirja.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Odstranite plesnive obloge, površino premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox. Ko se površina dobro posuši, jo premažite z Indeko-W. Preučite tudi razlog za plesen in ga odpravite.

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, oljnimi ali maščobnimi madeži:
Nikotinske in sajaste/maščobne madeže izmijte z vodo z dodatkom razmaščevalnega čistila, npr. Synthesa Universalreiniger. Počakajte, da se površine dobro posušijo. Posušene vodne madeže v suhem stanju dobro skrtačite. Nanesite zaporni predpremaz s finim temeljnim filtrom – Primalon Filtergrund fein. Če je površina zelo zamazana, nanesite še premaz z izdelkom Primalon IsoDeck ali Aqua-inn No-1.

Površine s kristalizacijo soli (izcvetanje):
Kristalizirane madeže na suho odstranite s krtačo. Uporabite predpremaz s Primalon Tiefgrund TB. Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajen oprijem barve oziroma za trajno preprečitev „cvetenja".

Premazovanje akrilnih in drugih tesnilnih mas:
Zaradi specifičnih lastnosti akrilnih in drugih tesnilnih mas se lahko pojavijo razpoke, obarvanja in težave z oprijemom barvnega nanosa. Zato priporočamo, da pred začetkom del obvezno preizkusite barvo na testni površini.

Manjša poškodovana mesta:
Popravite jih s polnilno maso Synthesa Füllspachtel, SynthoMur ali Synthesa Handspachtel Easy po navodilih za uporabo izdelka in površino po potrebi premažite še s predpremazom.

Priprava podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Postopek nanašanja

Nanašanje s čopičem/mazanje, valjčkanje ali brizganje.

Redčenje

S čisto vodo (največ 10%).

Sestava nanosov

Osnovni nanos: Barva Primalon Seiden-Latex, razredčena z največ 10 % vode.
Zaključni nanos: Barva Primalon Seiden-Latex, razredčena z največ 5 % vode.

Poraba

Približno 150 do 200 g/m2 na nanos na gladki podlagi, če je površina robata pa ustrezno več.
Pri oblogah iz steklenih vlaken na m2/na nanos (okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

  • fine strukture: pribl. 110 do 130 g
  • srednje strukturirana obloga: pribl. 130 do 150 g
  • grobe strukture: pribl. 150 do 160 g

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem:
ne sme pasti pod + 5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65-odstotni zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos. Nizke temperature in visoka zračna vlaga podaljšajo interval sušenja.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

Brizganje pod kotom: 50°
Šoba: 0,021"
Tlak: 150 bar

Opozorilo

Pozor! Prosimo, upoštevajte!
Specialne lastnosti barve Primalon Seiden-Latex se ohranijo samo, če je ne mešate z drugimi izdelki! Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro.
Pri uporabi predpremaza PrimalonTiefgrund TB za utrjevanje podlage na notranjih površinah se lahko pojavi tipičen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro zračenje prostorov. Na občutljivih območjih uporabite predpremaz Synthesa Security Primer.

Zaščitno pokrivanje:
Vedno prekrijte okolico delovnih površin, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino. Barvne madeže takoj izmijte s čisto vode.

Posebni napotki:
Lateks barva:

Lateks barva je danes kot izraz sinonim za posebno zdržljivo disperzijsko barvo s specialnimi lastnostmi. Lateks barve so na voljo z različnimi stopnjami sijaja (ÖNORM EN 13300): s sijajem, s svilnatim sijajem (polmat) in brez sijaja (mat).
Glede primernosti za čiščenje ni nobene razlike med mat lateks barvami in klasičnimi visokokakovostnimi disperzijskimi izdelki.

Če potrebujete izdelek, ki bo odpornejši proti čiščenju, na primer primeren za odstranjevanje madežev ali umazanije z mehko gobo ali podobnim, priporočamo lateks barve s sijajno ali svilnato sijajno površino, kot je Primalon Seiden-Latex ali Glanzlatex.

Razlike v barvnem tonu:
Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih mešanih lastnosti podlage in podobnega se v nanosu barve lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem odtenku.

Nagnjenost k svetlečim se praskam (učinek pisanja):
Na temnih barvnih tonih se pri mehanskih obremenitvah rade pojavijo svetle lise (lom polnila). Priporočamo, da mehansko obremenjene površine v intenzivnih barvnih tonih premažete z zaščitnim premazom Premium Color Strong v enakem barvnem tonu.
Upoštevajte navodila v tehnični informaciji za Premium Color Strong.

Popravki:
Vidne sledi popravkov na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav uporabljate originalni izdelek.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok!

Vsebuje mešanico: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3: 1), 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Deklaracija sestavin

Disperzija akrilne smole, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, sredstva za tvorjenje filma, aditivi, konzervansi, voda.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list