caparol_pim_import/caparol_si/products/image/165239/051290_Synthesan_dupamatt_12,5l_SI.png

Synthesan DupaMatt

Brezvodna mat izolacijska barva, posebej primerna za nestabilne podlage v notranjem prostoru.

Opis

DupaMatt vsebuje topila, se posuši brez napetosti v materialu in ima visok izolacijski učinek proti maščobi, olju, sajam in vodotopnim sestavinam, ki se izločajo iz podlage in obarvajo površino. Uporablja se kot enoslojni obnovitveni premaz. Popolna zapora se običajno doseže že z enim samim premazom.

Lastnosti

  • Odporna proti obrabi
  • Difuzijska in sorpcijska
  • Odlična sposobnost prekrivanja
  • Enoslojna obnovitvena barva
  • Preprosta in elegantna obdelava
  • Visoka izdatnost
  • Dobre izolativne lastnosti
  • Brez napetosti v materialu
  • Neobčutljiva na mraz

Osnova materiala

Polimerna smola.

Pakiranje/velikost embalaže

12,5 litrov

Barvni toni

Bele barve; blago na skladišču. Različni barvni toni po naročilu! (Barvna skupina I)

Niansiranje:

Največ do 2 odstotka in le s primernimi pastami za niansiranje, ki vsebujejo topila. Če barvo niansirate sami, med seboj zmešajte celotno potrebno količino barve, da preprečite različne barvne odtenke. Obstaja možnost tovarniškega niansiranja (skupina barvnih odtenkov I)!

Pred obdelavo preverite ustreznost barvnega odtenka, da ugotovite morebitne napake pri niansiranju. Na med seboj povezanih površinah uporabite le barvne odtenke iz ene šarže.

Stopnja sijaja

Suknato mat.

Skladiščenje

Na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo. Originalno zaprta se lahko skladišči do 12 mesecev.

Mokra obraba

razred 1

Največja velikost zrn

fina (< 100 µm)

Gostota

pribl. 1,4 g/cm³

Ustrezne podlage

Apneno cementni in cementni ometi maltne skupine P II in P III:
Trdne, običajno vpojne omete premažite brez predhodne obdelave. Na grobih, poroznih, peskastih, vpojnih ometih osnovni premaz premažite s Primalon Tiefgrund LF.

Mavčni in gotovi ometi maltne skupine P IV in P V:
Osnovni premaz premažite s Primalon Tiefgrundom TB. Mavčne omete s slojem sige predhodno obrusite in z njih odstranite prah.

Mavčne plošče:
Na vpojnih ploščah osnovni premaz premažite s Primalon Tiefgrundom TB.

Mavčnokartonske in mavčne vlaknene plošče:
Robove od kitanja obrusite. Osnovni premaz premažite s Primalon Tiefgrundom TB.

Beton:
Odstranite vse morebitne ostanke ločilnih sredstev ter peskaste snovi in ostale snovi, ki se prašijo.

Les in leseni materiali:
Povoskane površine dobro obrusite in z njih odstranite prah.

Nosilni premazi:
Mat vpojne premaze neposredno obdelajte. Sijajne površine in lakaste barve pa hrapavo obdelajte.

Nenosilni premazi:
Apnene, silikatne in disperzijske barve ali premaze iz umetne smole odstranite. Trdne, normalno vpojne podlage lahko premažete brez dodatne predobdelave.

Neoprijete tapete:
Povsem odstranite. Ostanke lepila in tapet sperite.

Plesnive površine:
Premažite z Indeko-W ali Synthesan Duparol-W (upoštevajte Tehnično informacijo).

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, oljnimi in mastnimi madeži:
Očistite z dodatkom ustreznih čistil.

Majhne napake:
Napake po ustrezni predobdelavi popravite s kitom Primalon, SynthoMur ali Dalapro H Leicht v skladu z navodili za obdelavo in po potrebi premažite osnovni premaz.

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha in nosilna. Upoštevajte ÖNORM B 3430, del 1. Površine z močnim odlaganjem nikotina, maščobe ali saj očistite z dodatkom čistila, ki topi maščobe, in dobro posušite.

Sestava nanosov

Obilen, enakomeren nanos nerazredčene barve DupaMatt.
Na kontrastnih podlagah je lahko potreben še dodaten premaz.

Poraba

Približno 180 ml za premaz gladke površine, na hrapavih površinah pa ustrezno več (orientacijska vrednost brez jamstva; natančno porabo določite na preizkusni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura okoliškega zraka, materiala in podlage pri obdelavi:
Če je podlaga suha in ni zaledenela, je barva primerna tudi za obdelavo pri temperaturi pod 0 °C. Ne nanašajte pa je na neposredni sončni svetlobi, med dežjem ali v času močnega vetra. Za neoporečno obdelavo je treba tudi pri nizkih temperaturah zagotoviti temperaturo materiala najmanj + 10 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti je po 4–6 urah površinsko suho in primerno za naslednji premaz. Strjena in povsem primerna za obremenitve je po približno dveh tednih. Pri nižjih temperaturah in visoki zračni vlažnosti se čas sušenja podaljša.

Orodje

Obdelajte s čopičem ali pleskarskim valjem, odpornim na topila.
Brezzračno barvanje le z napravami, ki imajo eksplozijsko zaščito.

Čiščenje orodja

Takoj po obdelavi z razredčilom Capalac 200 ali sredstvom za utekočinjanje Dupa-inn.

Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,021-0,026"
Tlak: pribl. 150 barov

Opozorilo

Prosimo, upoštevajte:
Da se ohranijo posebne lastnosti, proizvoda ne mešajte z drugimi proizvodi. Nanašajte v enem nizu, da ne pride do prehodov med mokrim in suhim nanosom.
Pri obdelavi poskrbite za zadostno prezračevanje. Neprimerna razredčila lahko povzročijo nastanek madežev na suhi barvi. Pri plesnivih površinah priporočamo premaz z Duparol-W ali Indeko-W.

Zaščita okoliških površin:
Okolico površin, ki jih nameravate obdelati, zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino, dobro zaščitite. Barvne brizge takoj sperite z vodo.
Pri uporabi globinskega premaza Caparol-Tiefgrund TB v notranjih prostorih se lahko pojavi značilen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro prezračevanje.
Po uporabi DupaMatt v začetni fazi izparijo topila. Lahko se pojavi neprijeten vonj po topilih. Z rednim prezračevanjem se lahko ta čas skrajša. Alternativno se lahko v občutljivih območjih uporabi Aqua-Inn N°1.
V prostorih, kjer se skladiščijo ali proizvajajo živila, ni dovoljeno uporabljati proizvodov, ki vsebujejo topila. Če DupaMatt kljub temu uporabljate v takšnih prostorih, morate živila med obnovo in sušenjem iz tega prostora odstraniti.
DupaMatt ni primerna za premaze površin, ki so močno obremenjene z vodno paro, kot je recimo v pekarnah, velikih kuhinjah, mesnicah ipd. prostorih. Tam priporočamo premaz s Synthesan Rapidomatt. Površine s premazom DupaMatt lahko po 24-urnem sušenju oblepite, pri čemer uporabite posebno lepilo iz modificirane umetne smole.

Posebni napotki:
Razlike v barvnih odtenkih:
Zaradi močno različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnosti površine ipd. lahko nastanejo madeži oziroma razlike v barvnih odtenkih premaza.

Popravila:
Sledi popravljanja na površini so odvisne od veliko dejavnikov in so tudi ob uporabi originalnega premaza neizogibne.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Lahko vnetljiva, hlapeča tekočina. Držati stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja, in drugih virov vžiga. Prepoved kajenja. Ob rednem stiku s kožo lahko ta postane suha ali razpokana. Ne vdihujte dima, megle, pare, aerosolov (podajte ustrezno oznako/oznake od proizvajalca). Preprečite stik s kožo! Pri nesreči ali neprijetnem počutju nemudoma poiščite pomoč zdravnika (po možnosti pokažite etiketo). Proizvod in embalažo odstranite kot nevarne odpadke.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča problematičnih odpadkov. Ne odvrzite med gospodinjske odpadke! Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke! Neočiščeno embalažo odstranite enako kot proizvod.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/g): 350 g/l (2010); Ta izdelek vsebuje največ 350 g/l HOS.

Deklaracija sestavin

Polimerna smola, aditivi, titanov oksid, kalcijev karbonat, silikati.

Druge opombe

Koda odpadka: 55502 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, rahlo ogroža vodo.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list