caparol_pim_import/caparol_si/products/image/159059/051101_Primalon_isodeck-15kg_SI.png

Primalon IsoDeck

Specialna notranja barva brez topil z zapornim učinkom proti obarvanju z nikotinom.

Opis

Specialna notranja barva za hitro in okolju prijazno obnavljanje stenskih in stropnih površin z nikotinskimi madeži/umazanijo. Barva Primalon IsoDeck izolira in odstrani nikotinske madeže, ki se pri uporabi običajnih notranjih barv na vodni osnovi razkrajajo in vedno znova pojavljajo na novi barvi. Primalon IsoDeck je brez topil in se zelo hitro posuši, zato je idealna izbira za stanovanjske prostore, pisarne, restavracije, hotele ipd., kjer ima zaradi hitrega sušenja absolutno prednost, saj ne zahteva dolgih delovnih premorov niti ne obremenjuje prostorov z intenzivnim vonjem. V kombinaciji s predpremazom Primalon Filtergrund fein lahko z barvo Primalon IsoDeck ekološko prijazno odpravimo še tako trdovratne težave z izolacijo madežev in uspešno renoviramo površine z nikotinskimi oblogami ali s posušenimi vodnimi, oljnimi, sajavimi ter mastnimi madeži.

Lastnosti

  • Redčljiva z vodo in prijazna do okolja
  • Brez topil in nevtralnega vonja
  • Paroprepustnost, sd - vrednost < 0,1 m
  • Visoka pokrivnost
  • Dober izolirni učinek

Osnova materiala

Disperzija umetne smole.

Pakiranje/velikost embalaže

15 kg.

Barvni toni

Naravno bela.

Niansiranje: 
Največ 10 % z nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati CaparolColor ali AVA-AmphiColor.
Niansirana barva Primalon IsoDeck lahko tehnično pogojeno vsebuje sledi topil.
Če niansiranje izvedete sami, vedno pripravite celotno potrebno količino barve, da ne bi nastajale razlike v barvnem tonu.
Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju. Na povezanih površinah uporabite samo barvne tone iz iste serijske šarže.

Stopnja sijaja

Globoko mat.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži lahko hranite 12 mesecev.

Mokra obraba

pralna barva 1. razreda

Kontrastno razmerje

1. razred, pri izkoristku 9 m2/kg oz. 150 g/m2

Največja velikost zrn

fina (<100 µm)

Gostota

pribl. 1,45 g/cm³

Ustrezne podlage

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, oljnimi ali maščobnimi madeži:
Nikotinske sajaste in maščobne madeže izmijte z vodo z dodatkom razmaščevalnega čistila, npr. Synthesa Universalreiniger. Počakajte, da se površine dobro posušijo.
Posušene vodne madeže v suhem stanju dobro skrtačite. Pred začetkom del obvezno izdelajte prepričljivo testno površino. Če je površina zelo zamazana z nikotinskimi ali sajastimi oblogami, zapora z Primalon IsoDeck morda ne bo zadostovala. V tem primeru priporočamo, da zamazano površino renovirate z notranjo barvo z vsebnostjo topil, na primer Synthesan DupaMatt ali Rapidomatt.

Posušeni vodni madeži:
V posamičnim primerih zapora z Primalon IsoDeck morda ne bo zadostovala.
Pri teh problemih priporočamo preskus na manjši testni površini in po potrebi dodatno zaporo s predpremazom Primalon Filtergrund fein, Disbon 481 EP-Uniprimer ali DANSKE Aktivgrund.

Posušene vodne madeže v suhem stanju dobro skrtačite. Če je površina zelo zamazana z madeži, zapora z Primalon IsoDeck morda ne bo zadostovala. V tem primeru priporočamo, da zamazano površino renovirate z notranjo barvo z vsebnostjo topil, na primer Synthesan DupaMatt ali Rapidomatt.

Nadaljnja obdelava:
Primalon IsoDeck lahko prekrijemo samo z isto barvo. Pred vzdrževalnimi premazi priporočamo vmesni nanos s Primalon Filtergrund fein.

Manjša poškodovana/izbita mesta:
Popravite s polnilno maso Synthomur, SynthesaHandspachtel Easy ali Primalon Füllspachtel po delovnih navodilih in površino po potrebi premažite še s predpremazom.

Priprava podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Postopek nanašanja

Nanašanje s čopičem/mazanje, valjčkanje ali brizganje.

Redčenje

S čisto vodo (največ 5%).

Sestava nanosov

Stenske in stropne površine z zmerno nikotinsko obremenitvijo:
Obilen, enakomeren nanos barve Primalon IsoDeck, razredčene z največ 5 % vode. Na kontrastno razgibane površine ter na močno vpojne ali različno vpojne površine je treba predhodno nanesti osnovni nanos barve Primalon IsoDeck, razredčene s 5 % do največ 10 % vode.

Stenske in stropne površine z močno nikotinsko obremenitvijo in/ali s posušenimi vodnimi, oljnimi, sajavimi ali mastnimi madeži:
Predpremaz s Caparol Aqua-Sperrgrund fein brez redčenja. Ko se ta dobro presuši (najmanj 12 ur), sledita 1 do 2 nanosa barve Primalon IsoDeck, razredčene z največ 5 % vode.

Poraba

Približno 200 g/m2 na nanos na gladki podlagi, na robati površini ustrezno več (okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite sami na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem:
ne sme pasti pod + 5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C 65 % relativne zračne vlage je predpremaz Primalon Filtergrund fein površinsko suh in na voljo za premazovanje, naslednji nanos po 12 urah, barva Primalon IsoDeck pa pod 4 do 6 urah. Nizke temperature in visoka zračna vlaga podaljšajo interval sušenja.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,021 - 0,026"
Tlak: 150 barov

Opozorilo

Prosimo, upoštevajte!
Specialne lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki. Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno "mokro na mokro”.

Pri uporabi predpremaza Primalon Tiefgrund TB za utrjevanje podlage na notranjih površinah se lahko pojavi tipičen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro zračenje prostorov. Na občutljivih območjih uporabite predpremaz Synthesa Security Primer.
Za ekstremno umazane površine ali prostore, ki zahtevajo obnovo v teku enega samega dne pred ponovno uporabo, priporočamo visoko pokrivno hitro renovirno barvo brez vonja DupaMatt. DupaMatt je brez vode in odporna proti drgnjenju/abraziji. Zahtevajte tehnične informacije.

Zaščitno pokrivanje:
Vedno prekrijte okolico delovnih površin, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino. Barvne madeže takoj izmijte s čisto vode.

Posebna navodila:
Razlike v barvnem tonu:
Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih mešanih lastnosti podlage in podobnega se v premazu lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem tonu.

Popravki:
Vidne sledi popravljenih mest na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav uporabljate originalni izdelek.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Vsebuje mešanico: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3: 1), 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l (2010); Ta izdelek vsebuje <1 g/l HOS.

Deklaracija sestavin

Polivinilacetatna smola, titanov dioksid, silikati, kalcijev karbonat, voda, aditivi, konzervansi.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list