caparol_pim_import/caparol_si/products/image/185085/055821_CAPALAC_AllGrund_2,5L.png

Capalac AllGrund

Hitro sušeče se grundirno sredstvo z odlično oprijemljivostjo, brez aromatov.

Predvidena uporaba

Za dobro oprijemljive, hitro sušeče se temeljne premaze s popolno protikorozijsko zaščito na železnih in jeklenih podlagah in kot adhezivno grundirno sredstvo na podlagah iz aluminija, bakra, cinka, trdega PVC, lesa in lesnih materialov.

Lastnosti

 • grundirno sredstvo s popolno protikorozijsko zaščito za železo in jeklo (v skladu z DIN 18363);
 • hitro sušenje, možnost premaza z vsemi alkidnimi laki že po 3 (bela barva in svetli odtenki) do 6 urah (intenzivni odtenki);
 • odlična oprijemljivost na številnih podlagah;
 • dobra odpornost proti vremenskim vplivom;
 • brez aromatov.

Osnova materiala

Specialna kombinacija umetnih smol z aktivnimi pigmenti za protikorozijsko zaščito in topili brez aromatov.

Pakiranje/velikost embalaže

 • Standardni barvni odtenki: 
  125 ml, 375 ml, 750 ml 2,5 l, 10 l
 • ColorExpress:
  500 ml, 1,0 l, 2,5 l, 10 l

Barvni toni

Bela
Ca. RAL 9010, oksidno rdeča RAL 3009, zelena v odtenku resede RAL 6011, srebrnosiva RAL 7001, orehovo rjava RAL 8011, črna RAL 9005, niansiranje nadaljnjih barvnih odtenkov s pomočjo ColorExpress (Capalac mix).
Pri uporabi barvnih odtenkov s slabim prekrivanjem, kot so rdeč, oranžen, rumen, priporočamo temeljni premaz v ustreznem odtenku sistema za grundiranje. Capalac Allgrund je na podlagi tehnike niansiranja ColorExpress na voljo v barvnih odtenkih sistema za grundiranje.

Stopnja sijaja

Svilnato mat

Skladiščenje

V hladnem prostoru.
Posode morajo biti tesno zaprte.

Gostota

pribl. 1,27–1,33 g/cm3, odvisno od barvnega odtenka

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Les, materiali iz lesa, železo, jeklo, cink, aluminij, baker, trdi PVC in stari nosilni premazi.
Ni primerno za eloksirani aluminij.
Podlaga mora biti čista, nosilna, suha in na njej ne sme biti snovi, ki bi odpadale ali se luščile z nje. Vlažnost lesa pri dimenzionalno stabilnih lesenih gradbenih elementih ne sme presegati 13 % in pri lesenih gradbenih elementih, ki niso ali so le delno dimenzionalno stabilni, ne 15 %.

Opozorilo: pri pocinkanem jeklu ali pocinkani pločevini je po pripravi podlage treba nanesti najmanj dvakraten premaz s sredstvom Capalac Allgrund. Le tako je mogoče zagotoviti, da cinkov oksid ne zmanjšuje oprijemljivosti alkidnih prekrivnih barvnih lakov, ki jih nanesete zatem. Alternativno lahko za grundiranje namesto sredstva Capalac Allgrund uporabite adhezivno grundirno sredstvo Capalac 2K-EP ali Disbon 481 EP Uniprimer. Nadaljnja preverjena možnost za premaz gradbenih elementov iz cinka je temeljni premaz s sredstvom Capacryl Haftprimer, ki mu sledita vmesni in zaključni premaz s sredstvom Capacryl PU-Satin/Gloss. Če je na gradbenih elementih iz cinka potreben zaščitni premaz (sistem Duplex po DIN EN ISO 12944), je najbolje uporabiti debeloslojni lak Capalac.

Leseni gradbeni elementi:
Površine lesa obrusite v smeri lesnih vlaken, temeljito očistite in odstranite izcedke, kot so npr. smola in smolne šiške. Odstranite ostre robove (glejte tudi Pisno navodilo BFS št. 18).

Železo, jeklo:
Zagotovite standardno stopnjo čistosti železa in jekla SA 21⁄2 (peskanje) ali ST3 (strojno) v skladu z DIN EN ISO 12944-4.

Cink, trdi PVC:
Čiščenje z amonijakovim omočilom in brusno krpico iz umetne snovi ali v skladu s Pisnim navodilom BFS št. 5 in 22 ali s sredstvom Gescha MultiStar in brusno krpico. Fino peskanje.

Aluminij:
Čiščenje z nitrorazredčilom ali fosforno kislino z brusno krpico iz umetne snovi v skladu s Pisnim navodilom BFS št. 6.

Baker:
Priprava s sredstvom Gescha Multistar v mešalnem razmerju 1 : 5 in brusno krpico iz umetne snovi.

Stari premazi:
Stare premaze obrusite in/ali nalužite. Nenosilne stare premaze odstranite.

Postopek nanašanja

Opozorila za nanos z brizganjem:
Ø šobeTlakRazredčitev
Visok tlak1,5–1,8 mm3–4 barepribl. 10 Vol. %
Nizek tlak1,5 mm0,2–0,5 barapribl. 10 Vol. %
Airless0,011–0,013 cola150 barovdobavna viskoznost

Obdelava
:
Sredstvo Capalac AllGrund lahko nanašate s premazovanjem, z valjčkom ali z brizganjem.
Pred uporabo dobro premešajte in po potrebi razredčite z razredčilom Caparol AF.

Sestava nanosov

PodlagaUporaba

Priprava podlage

ImpregnacijaPredpremazVmesni nanosZaključni nanos
Les, leseni materialiZnotrajobrusiti/očistitiCapalac AllGrundPo potrebi. Capalac Weiß- ali BuntlackeCapalac Weiß- ali Buntlacke
LesZunajBFS št. 18Capalac Holz-ImprägniergrundCapalac AllGrundCapalac Weiß- ali Buntlacke
Železo, jekloZnotrajodstraniti rjo/očistitiCapalac AllGrundPo potrebi. Capalac Weiß- ali Buntlacke
Zunajodstraniti rjo/očistiti2 x Capalac AllGrundCapalac Weiß- ali Buntlacke
CinkZnotrajBFS št. 5Capalac AllGrundPo potrebi. Capalac Weiß- ali Buntlacke
ZunajBFS št. 5

2 x Capalac AllGrund

ali

1 x Capalac

2K-EP-Haftgrund

ali

1 x Disbon

481 EP Uniprimer

Capalac Weiß- ali Buntlacke

Aluminij/
baker

ZnotrajBFS Nr. 6

Gescha Multistar 1:5

mit Schleifvlies

Capalac AllGrundPo potrebi. Capalac Weiß- oder Buntlacke
ZunajBFS št. 6
Gescha Multistar
1:5
z brusno krpico
Capalac AllGrundCapalac Weiß- ali Buntlacke
Trdi PVCZnotraj/zunajBFS št. 22Capalac AllGrundPo potrebi, Capalac Weiß- ali Buntlacke

Nosilne stare
barve1)

Znotraj/zunajobrusiti/nalužiti1)Capalac AllGrund1)Capalac Weiß- ali Buntlacke
1) Poškodovana mesta v starih premazih morate predhodno obdelati v skladu z zahtevami za posamezno podlago.
Opozorilo: v primeru prašnih premazov in premazov Coil-Coating ter pri drugih kritičnih podlagah morate opraviti preizkus na poskusni površini in preveriti oprijemljivost.

Poraba

Porabljena količina ml/m2 /nanosPremazovanje

Nanašanje
z
valjčkom

Brizganje
Visok tlakAirlessNizek tlak
Stoječe90–10080–90120130120
Ležeče110110170170160

Vrednosti porabe so približne in lahko odstopajo glede na vrsto in kakovost podlage. Natančne vrednosti porabe je mogoče ugotoviti samo na podlagi predhodnih poskusnih premazov.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura obdelave
Temperatura materiala, zraka in podlage najmanj 5 °C (ugodno območje od 10 do 25 °C), relativna zračna vlaga ≤ 80 %.

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 65% relativni zračni vlagi.SuhTrdenPonovni premaz
Po urah0,753–6

pribl. 3 (beli & svetli odtenki)
pribl. 6 (intenzivni odtenki)

Pri nižjih temperaturah, višji zračni vlagi in veliki debelini plasti se čas sušenja podaljša.
Standardna bela barva in svetli barvni odtenki iz bele osnove so po približno 3 urah pripravljeni za premaz z alkidnimi laki, intenzivni barvni odtenki iz prozorne osnove pa po približno 6 urah.
Za premaz z laki, ki se redčijo z vodo, je potreben čas sušenja najmanj 12 ur.

Čiščenje orodja

Po uporabi z nadomestkom terpentina.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Vnetljivo.
Ponavljajoči se stik s sredstvom ima lahko za posledico izsušeno in razpokano kožo. Izdelek ne sme biti dosegljiv otrokom. Tesno zaprte posode shranjujte v prostoru z dobrim prezračevanjem. Izdelek ne sme biti v bližini vnetljivih virov – v bližini izdelka ne smete kaditi. Hlapov izdelka ne smete vdihavati. Preprečite, da bi izdelek prišel v stik z očmi in kožo. Sredstvo ne sme zaiti v kanalizacijo/ vodotoke ali v zemljo. Če v prostoru ni mogoče zagotoviti zadostnega prezračevanja, morate pri delu z izdelkom nositi dihalni aparat. Izdelek uporabljajte samo v prostorih z dobrim prezračevanjem. Če pride do nenamernega zaužitja izdelka, ne poskušajte izzvati bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite embalažo ali to nalepko. Vsebuje kobaltov neodekanoat, 2-butanon oksim. Lahko povzroči alergične reakcije.

Odstranjevanje

Na zbirnih mestih za recikliranje oddajte samo posode, v katerih ni ostankov izdelka. Posode z ostanki izdelka morate oddati na zbirnih mestih za stare lake.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

V tem izdelku (kat. A/i) znaša 500 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 500 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-GP02

Deklaracija sestavin

Alkidna smola, titanov dioksid, barvni pigmenti, silikati, kalcijev karbonat, mešan kovinski fosfat, alifati, aditivi, suha snov (kobaltov neodekanoat), dodatek proti prehitremu tvorjenju osušene plasti na površini (butanon oksim).

Podrobnejši podatki

Glejte varnostni list.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si