caparol_pim_import/caparol_si/products/image/159109/051104_Synthotop_hydro_pu_parkett_10kg_SI.png

SynthoTop Hydro-PU Parkettsiegel

Enokomponentni zaključni lak na vodni osnovi s kombinacijo poliuretansko-akrilatnih veziv za lakiranje običajno obremenjenega do visoko obremenjenega parketa.

Opis

Lakiranje srednje do intenzivno obremenjenih lesenih talnih oblog, lesenih stopnic in talnih oblog iz plute v običajnih bivalnih prostorih.

Lastnosti

Dobra obstojnost proti abraziji in obrabi; lak ne porumeni, zato je primeren tudi za bele in obeljene površine. Lak ne vsebuje formaldehida niti težkih kovin.

Stopnja sijaja

Polmat (G 20).

Skladiščenje

Najmanj 6 mesecev v originalno zaprti embalaži, na hladnem in suhem. Skladiščeni izdelek zaščitite pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Viskoznost

pribl. 40 – 45 s, DIN-čaša 4 mm.

Postopek nanašanja

Mazanje s čopičem, valjčkanje.
Brušenje lesa: granulacija 100 – 120
Vmesno brušenje laka: granulacija 220. Nanesite lak z valjčkom obilno na podlago.

Sestava nanosov

Število nanosov: Najmanj 2 nanosa z nerazredčenim lakom, sicer so priporočeni 3 nanosi, če lak redčite z vodo in/ali če brusite lak med posameznimi nanosi.

Poraba

Pribl. 90 – 130 g/m2 na nanos

Pogoji pri izvedbi

Delovna temperatura naj znaša vsaj + 15 °C (temperatura laka, podlage in zraka).

Sušenje/interval sušenja

(Orientacijske vrednosti, ki veljajo za 23 °C in 50 % relativne zračne vlage): vmesno brušenje po 2 do 3 urah. Po drugem nanosu naj se lak suši čez noč. Nato lahko po še vmesnem brušenju nanesete še en sloj, tj. tretji nanos laka. Lak se čez noč popolnoma posuši.
Polna obremenitev lakirane površine je možna po kakih 10 dneh. Nizke temperature, visoka zračna vlaga in slabo zračenje brez izmenjave zraka podaljšajo intervale sušenja.

Čiščenje orodja

Orodje sperite z vodo, presušene ostanke laka odstranite z acetonom.

Priprava materiala

Pripravljen za direktno vgradnjo. Po potrebi ga lahko redčite z do 20 % vode iz vodovoda. Pred uporabo lak dobro premešajte!

Opozorilo

Če traja interval sušenja več kot 12 ur, je obvezno vmesno brušenje. Laka ne uporabljajte na mastnih, povoskanih ali naoljenih površinah oziroma na podlagi, obdelani z vodotopnimi barvnimi lužili za les. Ne mešajte z drugimi laki! Vrste lesa, bogate s čreslovino (npr. hrast), najprej premažite s izolirnim predpremazom SynthoTop za les. V tem primeru na rahlo obrusite površino šele po prvem nanosu vodnega laka. Uporabljajte samo nerjaveče delovne pripomočke. Posodo z vodnim lakom vedno neprodušno zaprite, da se na površini laka ne bi naredila kožica. Odstranite/precedite posušene delce laka. Sveže lakirana tla prvih 14 dni uporabljajte/negujte zelo previdno.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemilčnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/i): 140 g/l (2010). Izdelek vsebuje največ 90 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija