caparol_pim_import/caparol_si/products/image/185591/055995_CAPACRYL_Haftprimer_NAST.png

Capacryl Haftprimer

Akrilni predpremaz za boljši oprijem, ki ga lahko redčite z vodo.
Za ”čudežni oprijem” na zunanjih in notranjih površinah.

Predvidena uporaba

Predpremaz za optimalen oprijem na starih barvah, lakiranih površinah, lesu, cinku in trdem PVC-ju. Za aluminij, baker in mnoge druge kritične podlage pred nanosom akrilnih lakov ali lakov iz alkidne smole (za cink alkidni laki niso primerni).

Lastnosti

 • Redčjiv z vodo
 • Prijazen do okolja
 • Odlična oprijemna moč
 • Hitro sušenj e
 • Paroprepusten
 • Se dobro brusi
 • Primeren za otroške igrače po DIN EN 71-3

Osnova materiala

Akrilna disperzija.

Pakiranje/velikost embalaže

 • 375 ml:
  bela, rdečerjava, resedasto zelena kot pribl. RAL 6011
 • 750 ml, 2,5 l:
  bela, rdečerjava, orehovo rjava kot pribl. RAL 8011, resedasto zelena kot pribl. RAL 6011, srebrno siva kot pribl. RAL 7001, črna kot pribl. RAL 9005
 • 10 l:
  bela, rdečerjava, resedasto zelena kot pribl. RAL 6011

Barvni toni

Bela, rdečerjava, orehovo rjava kot pribl. RAL 8011, resedasto zelena kot pribl. RAL 6011, srebrno siva kot pribl. RAL 7001, črna kot pribl. RAL 9005.
Raznovrstna ponudba barvnih tonov z možnostjo strojnega niansiranja v sistemu ColorExpress.

Pri uporabi slabo pokrivnih barvnih tonov, kot so rdeča, oranžna, rumena, priporočamo temeljni premaz v ustreznem barvnem tonu grundirnega sistema. Za vezni predpremaz Capacryl Haftprimer so v tehniki niansiranja ColorExpress na voljo samo barvni toni za predpremazne sisteme.

Stopnja sijaja

Mat

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
V originalno zaprti embalaži je rok skladiščenja 12 mesecev.

Gostota

pribl. 1,5 g/cm3
znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
+++++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Les, leseni materiali, cink, aluminij, baker, trdi PVC, nosilni stari nanosi barv/lakov.
Izdelek ni primeren za eloksirani aluminij. Podlaga mora biti čista, nosilna, suha in brez ločilnih snovi.
Lesna vlaga lahko znaša do 13 % pri dimenzijsko stabilnih lesenih elementih in do 15 % pri dimenzijsko pogojno stabilnih in nestabilnih lesenih elementih.

Priprava podlage

Leseni elementi:
Pobrusite lesene površine v smeri lesnih vlaken, jih temeljito očistite in odstranite iztekajočo lesno smolo. Nekoliko obrusite ostre robove (glejte nemško tehnično smernico BFS št. 18).

Cink, trdi PVC:
Očistite površino z amonijakovo raztopino in z brusilno blazinico po tehničnih smernicah BFS št. 5 in 22.

Aluminij, baker:
Očistite površino z nitrorazredčilom ali s fosforno kislino in z brusilno blazinico po tehnični smernici BFS št. 6.

Stare barve:
Stare barvne premaze obrusite in/ali razlužite. Nenosilne stare premaze odstranite.

Postopek nanašanja

Navodila za nanos z brizganjem:

Ø Premer šobeTlakRedčenje
Airless0,011–0,015 cole100–130 barovnajveč 5 %

Delovni postopek:
Capacryl Haftprimer lahko nanesete s čopičem, valjčkom ali nabrizgate. Capacryl Haftprimer je gotovi izdelek – pripravljen v konsistenci za direktno vgradnjo. Pred uporabo ga dobro premešajte in po potrebi razredčite z največ 5 % vode.

Sestava nanosov

PodlagaUporabaPriprava podlageImpregnacijaPredpremazVmesni nanos

Zaključni
nanos

Delno
dimenzstabilni/
nestabilni/leseni
elementi

zunajBFS št. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl Haftprimer
ali
Capacryl Holz-IsoGrund1)
Capadur ColorCapadur Color3)
Leseni elementiznotrajObrusiti/očistitiCapacryl Haftprimer
ali 
Capacryl Holz-IsoGrund1)
Capacryl PU-Vorlack
ali Capacryl
PU-Gloss/PU-Satin
Capacryl
PU-Gloss/PU-Satin3)
Dimenzijsko stabilni leseni elementizunajBFS št. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl Haftprimer
ali 
Capacryl Holz-IsoGrund1)
Capacryl PU-Vorlack
ali 
Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
Cinkznotraj/zunajBFS št. 5Capacryl Haftprimerče je potrebno
Capacryl PU-Vorlack
ali
Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
Aluminij/Bakerznotraj/zunajBFS št. 6Capacryl Haftprimer
Trdi PVCznotraj/zunajBFS št. 22Capacryl Haftprimer
Nosilne stare barve1)znotraj/zunajprebrusiti/razlužiti2)Capacryl Haftprimer2)
Na dimenzijsko stabilnih lesenih elementih je po tehnični smernici BFS št. 18 potreben dvakratni vmesni nanos.
1)Pri lesnih vrstah z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je obvezen zaporni predpremaz s Capacryl Holz-IsoGrund, grče premažite dvakrat.
2)Poškodovana mesta v starih premazih predhodno popravite glede na vrsto podlage.
3)Pri slabo pokrivnih barvnih tonih (na primer v rumeno-oranžnem območju) je eventuelno potreben drugi zaključni nanos.
Pozor! Pri prašnem barvanju ali pri postopku Coil-Coating na kovinski podlagi in drugih kritičnih podlagah prej preverite oprijem na testni površini.

Poraba

Pribl. 100–130 ml/m2/nanos
Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage.
Točno porabo lahko ugotovite le s predhodnim testom na poskusni površini.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura materiala, zraka in podlage:
Najmanj 8 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 65 % relativne zračne vlagePrašno suhoSuho za prijemanjeSuho za naslednji nanos akrilnega lakaSuho za naslednji nanos alkidnega laka
Po urnem intervalu (h)1–210–1212–1648

Pri nizkih temperaturah, visoki zračni vlagi in debelejših nanosih se intervali sušenja podaljšajo.

Čiščenje orodja

Orodje očistite takoj po uporabi z vodo.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Pri brizganju uporabljajte kombinirani filter A2/P2. Pri brušenju uporabljajte protiprašni filter P2. Med delom in sušenjem poskrbite za zadostno prezračevanje. Pri delu ne jejte, pijte in ne kadite. Če izdelek pride v oči ali v stik s kožo, ga takoj temeljito izperite z vodo.
Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Podrobnosti so navedene v varnostnem listu.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/i) znaša 140 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 140 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-LW01

Deklaracija sestavin

Poliakrilatna smola, titanov dioksid, barvni pigmenti, silikati, kalcijev karbonat, voda, glikoli, glikoleter, testni bencin (beli špirit), aditivi, konzervansi (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon).

Izdelek vsebuje metilizotiazolinon, benzizotiazolinon.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list