caparol_pim_import/caparol_si/products/image/185590/055994_CAPACRYL_Fenster-Lack.png

Capacryl Fenster-Lack

PU-akrilni lak za okna je redčljiv z vodo, uporablja se za zunanje in notranje površine.

Predvidena uporaba

Sijajni, ekološko sprejemljv lak za  okna in vrata, zunaj in znotraj.

Lastnosti

  • Redčljivo z vodo
  • Prijazno do okolja
  • Skoraj brez vonja
  • Ne razpoka pri večslojnem nanosu
  • Odlično prekrije ravne površine in robove
  • Elastičen lak
  • Odporno proti običajnim gospodinjskim čistilom za okna
  • Paroprepustno

Osnova materiala

Poliuretansko-akrilna disperzija.

Pakiranje/velikost embalaže

750 ml, 2,5 l

Barvni toni

Bele barve.

Obstojnost barvnega tona po tehnični smernici BFS št. 26:
Vezivo: razred A.
Pigmentiranje: skupina 1.

Stopnja sijaja

S sijajem.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
V originalno zaprti embalaži je rok skladiščenja 12 mesecev.

Gostota

ca. 1,2 g/cm3

Ustrezne podlage

Grundirana okna in vrata ter grundiran trdi PVC in nosilni stari premazi.
Podlaga mora biti čista, nosilna, suha in brez ločilnih snovi. Vlažnost pri dimenzijsko stabilnem lesu ne sme preseči 13 %.

Priprava podlage

Leseni elementi:
Pobrusite lesene površine v smeri lesnih vlaken, jih temeljito očistite in odstranite iztekajočo lesno smolo. Posnemite ostre robove (glejte tehnično smernico BFS št. 18; BFS = Nemški Zvezni odbor za
barve in zaščito materialnih dobrin).

Trdi PVC:
Očistite površino z amonijakovo raztopino in z brusilno blazinico po tehničnih smernicah BFS št. 5 in 22.

Stare barve:
Stare barvne premaze odstranite z brušenjem in/ali luženjem. Odstranite nenosilne stare premaze.

Postopek nanašanja

Navodila za nanos z brizganjem:

Ø Premer šobeTlak brizganjaZračni tlakRedčenje
Airless0,011–0,015 cole200 barNajveč 5 %
Airmix/Aircode0,011–0,015 cole120 bar2,5 barViskoznost ob dobavi
Finecoat1,8–2,2 mmca. 0,5 barNajveč 5 %
Visoki tlak2,0–2,5 mm5,0 barNajveč 5 %

Sestava nanosov

PodlagaUporabaPriprava podlageImpregnacijaPredpremazVmesni premazZaključni nanos
Les, leseni materialiZnotraj/zunajBrušenje/ čiščenjeCapacryl Holzschutz-Grund
ali Capacryl Holz-IsoGrund1)
Po potrebi Capacryl Fenster-LackCapacryl
Fenster-Lack
LesZunajBFS Nr. 18 čiščenjeCapacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl Holzschutz-Grund
ali Capacryl Holz-IsoGrund1)
Capacryl Fenster-Lack
Trdi-PVCZnotraj/zunajBFS Nr. 22Capacryl Haftprimer
Nosilni stari premaziZnotraj/zunajBrušenje/ luženje2)Capacryl Haftprimer2)
Na dimenzijsko stabilnih lesenih elementih je po tehnični smernici BFS št. 18 potreben dvakraten vmesni nanos.
1.Pri lesnih vrstah z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je vedno obvezen zaporni predpremaz s Capacryl Holz-IsoGrund, grče premažite dvakrat.
2.Poškodovana mesta v starih premazih predhodno popravite in grundirajte glede na vrsto podlage.

! Pri prašnem barvanju ali pri postopku Coil-Coating na kovinski podlagi in drugih kritičnih podlagah prej preverite oprijem laka na testni površini.

Izvedba:
Capacryl Fenster-Lack lahko nanesete s čopičem, valjčkom ali nabrizgate. Pred uporabo ga dobro premešajte in po potrebi razredčite z največ 5 % vode.

Poraba

Ca. 100–130 ml/m2/nanos.
Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage.
Točno porabo lahko ugotovite le s predhodnim testom.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura materiala, zraka in podlage:
vsaj 8 °C

Sušenje/interval sušenja

Sušenje pri +20 °C in 65-odstotni rel. zr. vlagi:Prašno suhoSuho za nasl. nanosPopolnoma suho
Po koliko urah1–210–1248

Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se interval sušenja podaljša.

Čiščenje orodja

Orodje očistite takoj po uporabi z vodo.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hraniti zunaj dosega otrok. Med delom in sušenjem dobro zračite delovne prostore.
Pri delu ne jejte, pijte in ne kadite. Če izdelek pride v oči ali v stik s kožo, takoj temeljito izpirajte z vodo.
Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Orodje očistite takoj po uporabi z vodo in milom. Pri brušenju uporabljajte protiprašni filter P2. Pri brizganju ne vdihujte meglice.
Uporabljajte kombinirani filter A2/P2.
Podrobnosti so navedene v varnostnem listu.

Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko izzove alergijske reakcije.
Svetovanje za alergike: dežurni telefon
0180 / 530 89 28 (0,14 €/min iz nemškega stacionarnega omrežja, največ 0,42 €/min iz mobilnega omrežja).

Odstranjevanje

Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke. V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/d) znaša 130 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 120 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-LW01

Deklaracija sestavin

Sestavine po VdL-RL01:
Poliakrilatna smola, titanov dioksid, silikati, voda, glikoli, glikoleter, aditivi, konzervansi (metil-/benzizotiazolinon).

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija