caparol_pim_import/caparol_si/products/image/17815/018165.png

Histolith Mineralin

Polnilni osnovni, vmesni in zaključni premaz na silikatni osnovi za zunanje in notranje površine, z dvojno silifikacijo.

Opis

Uporablja se za polnilne premaze, ki izenačijo strukturo podlage in zapolnijo manjše površinske razpoke. Za zunanje in notranje površine.

Lastnosti

  • Svetlobno obstojna mineralna pigmentacija 
  • Zapolni površinske razpoke, ki so posledica prehitre izsušitve
  • Visoka vremenska obstojnost
  • Visoka zaščita pred dežjem, vodoodbojno, w-vrednost = 0,09 [kg/(m2 · h0,5)] 
  • Najvišja prepustnost za vodno paro, sd-vrednost = 0,015 m
  • Visoka prepustnost za ogljikov dioksid
  • Vsebuje kremenaste dodatke, ki lahko silificirajo, zato dvojna silifikacija 
  • Negorljivo

Osnova materiala

Vodno steklo, mineralni pigmenti(obstojni na svetlobi), mineralna polnila, akrilna smola (< 5 %).

Pakiranje/velikost embalaže

20 kg

Barvni toni

Bele barve. Možnost niansiranja v tovarni v številnih barvnih tonih – na zahtevo.
Možnost strojnega niansiranja v sistemu ColorExpress z anorganskimi barvnimi pastami. Izvajalec lahko material tudi sam niansira z nasičenimi barvami Histolith® Volltonfarben SI, in sicer do 10 %. Pri višjem odstotku dodane barve ni želene strukture in kompaktnosti.

Stopnja sijaja

Sukneno mat.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Material hranite samo v plastičnih posodah.

Gostota

Pribl. 1,7 g/cm3

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha.
Upoštevajte ÖNORM B 2230, 2. del.

Priprava podlage

Zunanje površine
Novi ometi iz maltnih skupin PIc, PII in PIII:
Upoštevajte delovni premor za nove omete pred premazovanjem, pri maltni skupini PI so to najmanj 4 tedni, pri maltnih skupinah PII in PIII pa najmanj 2 tedna. Sigaste sloje odstranite s fluatom Histolith® Fluat.

Stari nebarvani ometi in stare mineralne barve:
Temeljito očistite površino. Odstranite manj trdne sloje. Za osnovni nanos uporabite Histolith® Silikat-Fixativ, razredčen z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1 glede na vpojnost podlage.

Popravljanje ometa:
Malta za popravke mora ustrezati vrsti in strukturi starega ometa. Pred nanosom barve se mora dobro strditi in posušiti. Vse popravke na ometu obdelajte s fluatom Histolith® Fluat in še enkrat sperite.

Opečnati zid:
Primeren je samo zid iz vpojne opeke. Trdožgana opeka in klinker nista primerna. Izdelajte testno površino in preverite združljivost. Temeljito očistite površino. Popravite poškodovane maltne fuge. Za osnovni nanos uporabite Histolith® Silikat-Fixativ, razredčen z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1 glede na vpojnost podlage.

Naravni kamen:
Za podlago so primerni samo vpojni naravni kamni. Izdelajte testno površino in preverite združljivost. Temeljito očistite površino. Odstranite manj trdne sloje. Naravne kamne z odpadajočim peskom pred premazovanjem utrdite z utrjevalcem Histolith® Steinfestiger.

Pozor! Prosimo, upoštevajte:
Če naravni kamen vsebuje vodotopne sestavine, se te lahko pojavijo (zasvetijo) na površini premaza in povzročijo madeže.

Površine, prekrite z glivami ali algami:
Površine z razrastom gliv ali alg očistite na mokro. Ko se posušijo, jih prepojite s sredstvom Capatox in počakajte, da se sredstvo posuši.

Notranje površine
Novi ometi iz maltnih skupin PIc, PII in PIII:
Počakajte 2 do 4 tedne. Sigaste sloje odstranite s fluatom Histolith® Fluat.

Mavčni ometi iz maltne skupine PIV:
Na trdnih ometih: Uporabite predpremaz Histolith® Weißgrund. Mehke mavčne omete utrdite s predpremazom Histolith® Spezialgrundierung. Mavčne omete s sigastim slojem obrusite in posesajte prah ter obdelajte s predpremazom Histolith® Spezialgrundierung. Ko se ta dobro presuši, uporabite za vmesni premaz še Histolith® Weißgrund.

Mavčne plošče:
Obrusite robate sledi gladilke. Uporabite predpremaz Histolith® Weißgrund. Mehka mesta mavčne izravnalne mase utrdite s predpremazom Histolith® Spezialgrundierung. Nato uporabite še predpremaz Histolith® Weißgrund. Za plošče z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je potreben zaporni predpremaz s Primalon Filtergrund fein.

Mavčne gradbene/montažne plošče:
Uporabite predpremaz Histolith® Weißgrund.

Beton:
Odstranite morebitne ostanke ločilnih/opažnih sredstev.

Opečnati zid:
Temeljito očistite površino. Popravite poškodovane maltne fuge. Za opečne zidake z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je potreben zaporni predpremaz z izdelkom Primalon Filtergrund fein.

Stare nosilne, mat disperzijske barve:
Temeljito očistite površino.

Klejne barve:
Klejno barvo izmijte do čistega. Uporabite predpremaz Histolith® Spezialgrundierung.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Izmijte plesen. Ko se površine posušijo, jih prepojite s sredstvom Capatox in počakajte, da se sredstvo posuši.

Postopek nanašanja

Če je objekt spomeniško zaščiten, prednostno priporočamo obdelovanje s krtačami.

Sestava nanosov

Slabo in enakomerno vpojne mineralne podlage:
Osnovni in zaključni nanos, razredčen z največ 5 % sredstva Histolith® Silikat-Fixativ.

Močno in neenakomerno vpojne mineralne podlage ali mineralne podlage s površinsko odpadajočim peskom:
Osnovni nanos s sredstvom Histolith® Silikat-Fixativ, razredčenim z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1 glede na vpojnost podlage. Vmesni nanos z izdelkom Histolith® Mineralin, razredčenim z največ 5 % sredstva Histolith® Silikat-Fixativ. Zaključni nanos z izdelkom Histolith® Mineralin, razredčenim z največ 5 % sredstva Histolith® Silikat-Fixativ.
Druga možnost je, da za zaključni nanos na zunanjih površinah uporabite Histolith® Außenquarz, v notranjih prostorih pa Histolith® Bio Innensilikat ali Histolith® Raumquarz.

Izravnalni nanos z gladilko:
Histolith® Mineralin zmešajte s kremenom Histolith® Schlämmquarz do konsistence, primerne za nanos z gladilko (to pomeni okoli 30 % dodanega polnila). Nanašajte z gladilko ali gladilno žlico. Po začetnem strjevanju površino filcajte (na fino zaribajte z gobo).

Poraba

Pribl. 400–500 g/m2 na gladki podlagi. Na robati podlagi je poraba ustrezno večja. Točno porabo ugotovite na testni površini konkretnega objekta.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja delovna temperatura:
+8 °C za podlago in zrak.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je površina po 12 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos, po 24 urah je odporna proti dežju.
Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ti intervali podaljšajo.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih ali nagnjenih površinah, ki so izpostavljene vodi. Ne delajte na direktni sončni svetlobi, visokih temperaturah, močnem vetru, izredno visoki zračni vlagi, megli ali dežju. Če je potrebno, zaščitite površine z zaščitnimi zavesami ali ponjavami. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Zaščitno prekrivanje:
Vedno skrbno prekrijte okolico delovne površine, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen, kovino in les.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Če je koža dlje v stiku z izdelkom in če izdelek brizgne v oči, se lahko pojavi razdraženost. Prizadeta mesta takoj izperite z obilo vode.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 52404 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si