caparol_pim_import/caparol_si/products/image/17800/018150.png

Histolith Fassadenkalk

Vremensko odporna apnena fasadna barva na osnovi kalcijevega hidrata z dodatkom lanenega olja.

Predvidena uporaba

Za avtentične apnene premaze, zlasti v spomeniškem varstvu. Zlasti za premazovanje apnenih ometov z velikim deležem apna ter za obnavljanje vpojnih starih mineralnih barv.

Lastnosti

  • Obstojno proti vremenskim vplivom
  • Svetlobno obstojna pigmentacija
  • Visoka prepustnost za vodno paro, sd-vrednost = 0,03 m 
  • Brez vodoodbojnih dodatkov
  • Skoraj brez napetosti

Osnova materiala

Belo apno, mineralni pigmenti in polnila, minimalni organski dodatki (< 5 %) za boljšo vremensko obstojnost in obdelovalnost barve (med drugim laneno olje).

Pakiranje/velikost embalaže

18 kg, 150 kg

Barvni toni

Bele barve.
Na željo stranke je možnost niansiranja v tovarni v številnih barvnih tonih. Za zaključni nanos na neprekinjenih površinah uporabite samo material z isto proizvodno številko ali pa zmešajte materiale z različnimi proizvodnimi številkami. Možno niansiranje v lastni režiji z barvnimi koncentrati in suhimi pigmenti, ki so odporni proti apnu. Primernost pigmenta preverite s predhodnim testom.

Stopnja sijaja

Sukneno mat.

Skladiščenje

Na hladnem, brez zmrzovanja.

Gostota

Pribl. 1,5 g/cm3

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 2230, 2. del.

Priprava podlage

Novi ometi iz maltnih skupin PI, PII in PIII:
Upoštevajte delovni premor za nove omete pred premazovanjem, pri maltni skupini PI so to najmanj 4 tedni, pri maltnih skupinah PII in PIII pa najmanj 2 tedna. Sigaste sloje odstranite s fluatom Histolith® Fluat. Alternativno lahko fasadno barvo Histolith® Fassadenkalk nanesete tudi v fresko tehniki 24 ur po nanosu ometa. Pri fresko obdelovanju so v niansirani verziji možna barvna odstopanja in madeži. Stari nebarvani ometi in stare mineralne barve: Temeljito očistite površino. Odstranite manj trdne sloje.

Popravljanje ometa:
Malta za popravke mora ustrezati vrsti in strukturi starega ometa. Popravki v ometu se morajo pred novim barvanjem do konca strditi in posušiti. Vse popravke na ometu obdelajte s fluatom in še enkrat sperite.

Naravni kamen:
Za podlago so primerni samo vpojni naravni kamni. Po možnosti izdelajte testno površino in preverite združljivost. Temeljito očistite površino. Odstranite manj trdne sloje. Naravne kamne z odpadajočim peskom pred premazovanjem utrdite z utrjevalnim premazom za kamen Histolith® Steinfestiger.

Pozor! Prosimo, upoštevajte:
Če naravni kamen vsebuje vodotopne sestavine, se te lahko pojavijo (zasvetijo) na površini premaza in povzročijo madeže.

Površine, prekrite z glivami ali algami:
Površine z razrastom gliv ali alg očistite na mokro. Ko se posušijo, jih prepojite s sredstvom Capatox in počakajte, da se sredstvo posuši.

Impregnacija:
Če je barvana površina močno izpostavljena padavinam, pa tudi za območje brizganja vode je priporočljivo uporabiti impregnacijsko zaščito Histolith® Fassadenschutz, ki bistveno izboljša trajnost površin. Impregnacijo izvedite šele po 7-dnevnem premoru.

Postopek nanašanja

Če je objekt spomeniško zaščiten, prednostno priporočamo obdelovanje s krtačami.

Sestava nanosov

Po pripravi podlage sledi en osnovni in en zaključni nanos, ki ju glede na vpojnost podlage razredčite z največ 10 % vode.
Zelo vpojne in različno vpojne podlage prej grundirajte s sredstvom Histolith® Silikat-Fixativ, razredčenim z vodo v razmerju 2 : 1 do 1 : 1 glede na vpojnost podlage.

Poraba

Približno 150 do 200 ml/m2 v eni delovni fazi na gladki podlagi. Na robati podlagi je poraba ustrezno večja. Točno porabo ugotovite na testni površini konkretnega objekta.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja delovna temperatura je +8 °C za podlago in zrak.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha, po 24 urah je pripravljena za naslednji nanos, po 3 dneh je odporna proti dežju. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ti intervali podaljšajo.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Glede na stanje podlage in vremenske vplive so mogoča odstopanja barvnega tona in madeži. Priporočamo predhodno izvedbo na testni površini, tudi za preskus združljivosti barve s podlago. Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno mokro na mokro.
Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih ali nagnjenih površinah, ki so izpostavljene vodi. Ne delajte na direktni sončni svetlobi, visokih temperaturah, močnem vetru, izredno visoki zračni vlagi, megli ali dežju. Če je potrebno, zaščitite delovne površine z mrežami ali ponjavami. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Zaščitno prekrivanje:
Vedno skrbno prekrijte okolico delovne površine, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen, kovino in les.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Nevarnost hudih poškodb oči. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte plina, dima, hlapov, meglice (upoštevajte ustrezno(-e) označbo(-e) proizvajalca). Preprečite stik z očesno sluznico. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Če pride v stik s kožo, takoj slecite zamazano, prepojeno obleko in kožo takoj izperite z obilo vode in mila. Pri delu nosite primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitna očala/obrazno zaščito. Če pride do zaužitja, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo. Ta izdelek in embalažo oddajte na zbirališču nevarnih odpadkov. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke. Pri zaužitju izperite usta z vodo (samo če je ponesrečena oseba pri zavesti).

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Vsebuje kalcijev hidrat.
Samo za industrijsko rabo!

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/c) znaša 40 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 52404 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija