caparol_pim_import/caparol_si/products/image/177080/053456_primasil_streichputz_2015_SI.png

Primasil Streichputz

Fasadna barva za izenačenje strukture z mineralnim značajem.
(fini omet za pleskanje)

Predvidena uporaba

Izredno polnilna fasadna barva na osnovi posebej razvite kombinacije silikonskih veziv. Zlasti je primerna kot renovacijska barva za izenačitev strukture pri obnavljanju trdno sprijetih silikatnih barv in mat disperzijskih barv, disperzijskih ometov in intaktnih toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemov.

Lastnosti

 • Vremensko obstojna
 • Redčljiva z vodo, prijazna do okolja in skoraj brez vonja
 • Vodovpojnost (w-vrednost): < 0,08 [kg/(m2 · h0,5)], ustreza razredu "nizka vodovpojnost" po DIN EN 1062
 • Paroprepustnost (sd-H2O-vrednost): < 0,06 m, ustreza razredu "visoka prepustnost za vodno paro" po DIN EN 1062-2
 • Vodoodbojna
 • Skoraj brez napetosti, ni termoplastična
 • Minimira navzemanje umazanije, dalj časa ohranja čisto fasado 
 • Prepustna za CO2
 • Dobro pokriva
 • Obstojna proti agresivnim škodljivim snovem iz zraka 
 • Za zapiranje finih, tehnično pogojenih razpok na ometu 
 • Omogoča preprosto in elegantno obdelovanje
 • Ne tvori filma, je mikroporozna
 • Tvori kapilarno aktivno suho cono

Osnova materiala

Emulzija silikonske smole.

Pakiranje/velikost embalaže

25 kg

Barvni toni

Bele barve kot skladiščeno blago.

Niansiranje
Z nasičenimi (čistimi) barvami AmphiSilan ali tovarniško niansiranje.
Če sami zmešate barvo, zmešajte vedno celotno količino, da se izognete razlikam v odtenkih. Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju. Na povezanih površinah uporabite samo barvni ton iz iste serijske šarže.

Briljantni, intenzivni barvni toni utegnejo imeti manjšo pokrivnost. Zato pri teh barvnih tonih priporočamo, da najprej nanesete podoben, pokriven pastelni ton na osnovi bele barve. Glede na izbrani odtenek bo morda potrebno več nanosov od navedenih.

Stopnja sijaja

Mineralno mat.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži 12 mesecev.

Gostota

Pribl. 1,49 g/cm3

Ustrezne podlage

Novi apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:
Novi ometi morajo biti na površini suhi in popolnoma strjeni. Za nevtraliziranje premažite z izdelkom Histolith Fluat. Nestabilne oziroma moknate površine in morebitne sigaste sloje morate prej odstraniti, podlago nato grundirajte s koncentriranim predpremazom Primasil Grundkonzentrat, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 1.

Stari trdni apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:

Zelo zamazane površine dobro skrtačite ali temeljito očistite s parnim čistilnikom. Nanesite koncentrirani predpremaz Primasil Grundkonzentrat, razredčen z vodo v razmerju 1: 1.

Ometi s površinsko odpadajočim peskom:
Na suho obdelajte s krtačo in celotno površino grundirajte s Primasil Grundkonzentratom, razredčenim z vodo v razmerju 1: 1.

Stare mineralne barve:
Trdno sprijete, vremensko nepostarane stare barve očistite na suho ali mokro. Vremensko postarane mineralne barve odstranite, nanesite Primasil Grundkonzentrat, razredčen z vodo v razmerju 1: 1.

Stare disperzijske barve in ometi:
Za trdno sprijete in nekredaste disperzijske barve in omete velja, da se fasadna barva Primasil Streichputz nanje sicer dobro prime, vendar pa želena stopnja paroprepustnosti ni zagotovljena zaradi stare podlage. Slabo sprijete disperzijske barve in omete morate odstraniti z luženjem in s parnim curkom.

Vlakneno-cementne plošče:
Pri barvanju surovih vlakneno-cementnih plošč lahko pride do "cvetenja", če plošče še niso dovolj karbonizirale, zlasti pri srednje do zelo temnih barvnih tonih. Tu priporočamo izolirni oziroma zaporni predpremaz z izdelkom Capalac 2K -Uniprimer 481.

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Konstrukcijski ukrepi:
Naprej štrleče gradbene elemente, kot so napušč/zidni venci, okenske police, zidne krone (zgornji del zidu) ipd. morate strokovno prekriti, da preprečite zamazanje ali močnejše vlaženje zidovja.

Dvigajoča se vlaga:
Zaradi dvigajoče se vlage v zidovju se barvni premazi lahko prehitro uničijo. Trajen uspeh je zagotovljen samo z vgradnjo horizontalne izolacije. Dobro in dolgotrajno rešitev omogoča uporaba sanacijskega sistema Capatect. Zlasti pri starejših objektih je dobra rešitev vzpostavitev sušilnih oziroma izparjevalnih con iz filtrirnega gramoznega sloja med podzidkom in zemljo.

Algaste in plesnive površine:
Če so površine napadle alge ali glive, jih najprej očistite z mokrim komprimiranim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Nato površine obilno premažite s sredstvom Capatox, ki naj dobro prepoji podlago. Pustite, da se posuši. POMEMBNO! Ne spirajte.

Popravljanje ometa:
Pri popravljanju odprtih razpok in poškodovanih mest v ometu morate paziti na to, da sanacijska malta po trdnosti in strukturi ustreza obstoječemu ometu. Popravki ometa se morajo pred premazovanjem do konca strditi in presušiti. Za nevtralizacijo premažite popravljena mesta z zaščitnim premazom Histolith Fluat. Manjše pomanjkljivosti lahko izravnate kar s fasadno maso Synthesa ali Silitol Fassadenspachtel.

Površine s kristalizacijo soli (»cvetenje«):
Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajnost barve oziroma za trajno preprečitev „cvetenja".

Postopek nanašanja

Mazanje s čopičem ali valjčkanje z valjčkom.

Redčenje

S čisto vodo (največ 10 %).

Sestava nanosov

Osnovni nanos: Primasil Grundkonzentrat, zmešan z vodo v razmerju 1 : 1.
Vmesni in zaključni nanos: Primasil Streichputz, razredčen z največ 10 % vode.

Poraba

Približno 250–400 g/m2 na nanos, odvisno od vpojnosti podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem ne sme pasti pod + 5 °C, ne delajte na direktni sončni pripeki, dežju ali močnem vetru. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je nanos po vsaj 2 do 3 urah površinsko suh. Po 12 urah lahko sledi naslednji nanos. Nizke temperature in visoka zračna vlaga podaljšajo interval sušenja.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi.
Specialne lastnosti izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki! Ne uporabljajte na lakih, podlagah s kristalizacijo (solitrom), umetnih masah in lesu!

Zaščitno pokrivanje:
Vedno prekrijte okolico delovnih površin, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino. Barvne madeže takoj izmijte s čisto vode.

Razlike v barvnem tonu:
Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih mešanih lastnosti podlage in podobnega se v nanosu barve lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem odtenku.

Stabilnost barvnega tona:
Pod vplivom okolja, časa, uporabe, UV-sevanja in vlage ter drugega se na površini barvnega nanosa sčasoma lahko pojavijo spremembe barvnega tona.
Nagnjenost k svetlečim se praskam (lom polnila):
Na temnih barvnih tonih se pri mehanskih obremenitvah rade pojavijo svetle lise (lom polnila). Gre za specifično lastnost vseh mat fasadnih barv, ki pa nikakor ne poslabša kakovosti barvnega premaza.

Popravki:
Vidne sledi popravkov na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav uporabljate originalni izdelek. S premazno-tehničnimi sredstvi lahko premažete samo brezhibne toplotnoizolacijske kontaktne sisteme (TIKS). Pomanjkljive površine morate prej sanirati po standardu ÖNORM B 6410 (priloga C). Na TIKS z EPS-izolacijo (stiroporom) ne smete uporabljati predpremazov z vsebnostjo topil! Pri izvedbi barvnih premazov mora indeks odboja svetlobe znašati > 25.

Potekle sledi pomožnih snovi (omočil):
Pri tensih, hladnih podlagah ali pri počasnejšem sušenju pod vplivom vremena obstaja možnost, da se zaradi obremenitve z vlago (dež, rosa, megla) pomožne sestavine na površini fasadne barve obarvajo rumenkasto/prozorno in nastanejo nekoliko sijoče in lepljive potečene sledi. Te pomožne sestavine so namreč vodotopne in pod vplivom večje količine vode se samodejno izmivajo, na primer večkratnih močnejših padavin. Kakovost posušenega barvnega premaza zaradi tega ni trajno prizadeta. Če bi se kljub temu odločili za ponovno premazovanje, te potekle sledi sestavin/pomožnih snovi najprej navlažite in po kratkem učinkovanju vode izmijte do čistega. Dodatno grundirajte podlago. Če izdelek nanašate v ugodnih klimatskih pogojih, se zgoraj navedene potečene sledi sestavin ne pojavijo.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Če je koža dlje v stiku z izdelkom in če izdelek brizgne v oči, se lahko pojavi razdraženost. Prizadeta mesta takoj izperite z obilo vode.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo in tekočo ali stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/c) znaša 40 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 10 g/l HOS.

Deklaracija sestavin

Silikonska smola, disperzija akrilne smole, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, pomožno sredstvo za film, aditivi, konzervansi, voda.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija