caparol_pim_import/caparol_si/products/image/188061/056558_carbosol_fassadenfarbe_coolprotect_20kg_SI.png

CarboSol Fassadenfarbe CoolProtect

Visokokakovostna nanohibridna fasadna barva za optimalno odbijanje sončnega sevanja na temnih barvnih tonih visokoizolativnih podlag.

Predvidena uporaba

Specialni premaz proti toplotnemu segrevanju visokoizolativnih podlag, kot je npr. TIKS iz fasadnih izolacijskih plošč EPS-Dalmatiner, Poro beton, toplotnoizolacijski ometi ipd. s trdno sprijetimi silikatnimi, silikonskimi in disperzijskimi nanosi. Posebna sestava pigmentov omogoča manjše segrevanje pri sončni pripeki, saj poleg dela vidne sončne svetlobe odbija tudi večji del bližnjega infrardečega območja (NIR). Pri barvnih tonih na intaktni fasadi TIKS z indeksom odboja svetlobe (HBW) < 25 znaša TSR-vrednost ≥ 25 % (ta je pri CarboSolovi fasadni barvi CoolProtect v raznih barvnih kombinacijah zagotovljena z indeksom odboja svetlobe ≥ 10). Za TSR-vrednost izbranega barvnega tona lahko vprašate proizvajalca.
Pri HBW < 10 oz. TSR-vrednostih < 25 % na fasadah TIKS se vedno posvetujte s tehnično službo Synthesa/Capatect.
Če obdelujete porobetonske stenske elemente (stenske plošče) z intaktnim porobetonskim premazom, upoštevajte TSR-vrednost ≥ 30 %. Upoštevajte tudi posebne napotke na strani 3.

Lastnosti

  • Vremensko obstojno
  • Redčljiva z vodo, prijazna do okolja in skoraj brez vonja
  • Vodoprepustnost (w-vrednost): < 0,06 [kg/(m2 . h0,5)], ustreza razredu "nizka vodoprepustnost" po DIN EN 1062
  • Paroprepustnost (sd-H2O-vrednost): < 0,03 m, ustreza razredu "visoka prepustnost za vodno paro" po DIN EN 1062-2
  • Zelo dobra pokrivnost 
  • Izrazita vodoodbojnost
  • Vodoodbojni učinek vodnih kapljic zmanjša zamazanje fasade 
  • Barva je odporna prot agresivnim škodljivim snovem v zraku
  • Ne tvori filma, je mikroporozna
  • Mikroarmirano s kratkimi, finimi karbonskimi vlakni

Osnova materiala

Emulzija silikonske smole

Pakiranje/velikost embalaže

5 kg, 20 kg

Barvni toni

Možnost tovarniškega niansiranja v temnih tonih.

Niansiranje
Možnost niansiranja v tovarni. Sijoči, intenzivni barvni odtenki, na primer rumena, oranžna, rdeča barva itn., imajo manjšo pokrivno moč. Zato pri teh barvnih tonih priporočamo, da najprej nanesete podoben, pokriven pastelni ton s fasadno barvo CarboSol Fassadenfarbe Nespri na osnovi bele barve. Morda bosta potrebna dva zaključna nanosa.

Stopnja sijaja

Mineralno mat

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži 12 mesecev.

Gostota

pribl. 1,48 g/cm3

Ustrezne podlage

Novi TIKS na osnovi EPS-izolacije:
Za lepljenje plošč Dalmatiner Premiumje primerno lepilo Capatect TopFix-Kleber ali Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190. Armirani osnovni omet izdelamo v debelini 5 mm z maso Capatect Minera Carbon. Uporabimo predpremaz Capatect Putzgrund in nanj nanesemo zaključni omet CarboPor Reibputz v beli barvi. Nato sledi dvoslojni nanos CarboSolove fasadne barve CoolProtect v izbranem barvnem tonu.

Obstoječi, intaktni TIKS na osnovi EPS-izolacije z disperzijskim, silikonskim silikatnim ali apnenocementnim ometom (PII)/z minimalno tlačno trdnostjo po DIN EN 998-1, tj. vsaj 1,5 N/mm2:
WDV-sistemi morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi izvedbenimi smernicami in s funkcijskim armiranim nanosom debeline ≥ 5 mm . Armirna mrežica mora biti vstavljena v zgornji tretjini armiranega sloja. Priključki morajo biti zanesljivo zatesnjeni in obstoječa površina ometa brezhibna in nosilna. Sisteme, ki ne izpolnjujejo teh minimalnih zahtev, je treba predhodno strokovno popraviti. Stare omete očistite na mokro po ustreznem postopku. Pri čiščenju z visokotlačnim vodnim curkom upoštevajte temperaturo največ +60 °C in tlak največ 60 bar. Po čiščenju poskrbite za dovolj dolgo sušenje.

Novi apneni, apnenocementni in cementni ometi iz maltne skupine PII:
Novi ometi morajo biti površinsko suhi in popolnoma utrjeni. Moknate površine in morebitne sigaste sloje je treba prej odstraniti in podlago grundirati z nerazredčenim predpremazom CarboSol Grund.

Novi TRDNI apneni, apnenocementni in cementni ometi iz maltne skupine PII:
Močno zamazane podlage temeljito očistite s krtačo ali vročim parnim curkom. Nato grundirajte z nerazredčenim predpremazom Carbosol Grund.

Ometi s površinsko odpadajočim peskom:
Na suho obdelajte s krtačo in celotno površino premažite z nerazredčenim CarboSol Grund.

Stare mineralne barve:
Trdno sprijete, vremensko nepostarane stare barve očistite na suho ali mokro. Če je mineralni premaz poškodovalo vreme, ga odstranite in podlago premažite z nerazredčenim predpremazom CarboSol Grund.

Stare disperzijske barve in ometi:
Za trdno sprijete in nekredaste disperzijske barve in omete velja, da se fasadna barva CarboSol Fassadenfarbe Nespri nanje sicer dobro prime, vendar pa želena stopnja paroprepustnosti ni zagotovljena zaradi stare podlage. Slabo sprijete disperzijske barve/omete morate odstraniti z luženjem in s parnim curkom.

Porobeton z nosilnim starim premazom:
Nepoškodovane površine samo očistite. Uporabite predpremaz Primalon Universal Haftgrund. Pri porobetonskih premazih, ki niso intaktni/brezhibni, si preberite tehnično informacijo za Primalon Synthofein.

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Konstrukcijski ukrepi:
Naprej štrleče gradbene elemente, kot so napušč ali zidni venci, okenske police, zidne krone (zgornji del zidu) ipd. morate strokovno prekriti, da preprečite zamazanje ali močnejše vlaženje zidovja.

Dvigajoča se vlaga:
Zaradi dvigajoče se vlage v zidovju se barvni premazi lahko prehitro uničijo. Trajen uspeh je zagotovljen samo z vgradnjo horizontalne izolacije. Dobro in dolgotrajno rešitev omogoča uporaba sanacijskega sistema Capatect. Zlasti pri starejših objektih je dobra rešitev vzpostavitev sušilnih oziroma izparjevalnih con iz filtrirnega gramoznega sloja med podzidkom in zemljo.

Algaste in plesnive površine:
Če so površine napadle alge ali glive, jih najprej očistite z mokrim komprimiranim curkom ali visokotlačnim čistilnikom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Nato površine obilno premažite s sredstvom Capatox, ki naj dobro prepoji podlago. Pustite, da se posuši. POMEMBNO! Ne spirajte.

Popravljanje ometa:
Pri popravljanju odprtih razpok in poškodovanih mest v ometu morate paziti na to, da sanacijska malta po trdnosti in strukturi ustreza obstoječemu ometu. Popravki v ometu se morajo pred premazovanjem do konca strditi in posušiti. Za nevtralizacijo premažite popravljena mesta z zaščitnim premazom Histolith Fluat. Manjše pomanjkljivosti lahko izravnate kar s fasadno maso Synthesa ali Silitol Fassadenspachtel.

Površine s kristalizacijo soli (izcvetanje):

Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajnost barve oziroma za trajno preprečitev „cvetenja".

Postopek nanašanja

Nanašanje s čopičem/mazanje, valjčkanje ali brizganje.

Redčenje

S čisto vodo (največ 10 %). Po postopku Nespri-TEC brez redčenja!

Sestava nanosov

Osnovni nanos: CarboSol Grund brez redčenja.
Vmesni in zaključni nanos: CarboSolna fasadna barva CoolProtect, razredčena z največ 10 % vode za nanašanje s čopičem, oziroma v nerazredčeni obliki za brizganje Nespri.

Poraba

približno 200–350 g/m2 na nanos, odvisno od vpojnosti podlage.
Okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem: ne sme pasti pod +5 °C, ne delajte na direktni sončni pripeki, dežju ali močnem vetru. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65% relativni zračni vlagi je nanos po kakih 4 urah površinsko suh in odporen proti dežju, naslednji nanos lahko sledi po 12 urah. Nizke temperature in visoka zračna vlaga podaljšajo interval sušenja.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

Brizganje pod kotom: 50°
Šoba: 0,021–0,023"
Tlak: 150–180 bar

NESPRI:
Kot brizganja: 20–30°
Šoba: 0,0170–0,019"
Tlak: 150–180 bar

Opozorilo

Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi. Barva ni primerna za nanašanje na lak, PVC in les. Carbosol Fassadenfarbe CoolProtect ima algicidno in fungicidno zaščito filma. Ta dolgotrajno ščiti material proti algam ali glivam, vendar je učinkovitost zaščite časovno omejena glede na pogoje na objektu in odvisna od intenzivnost napada plesni in obremenitve z vlago Zato barva ne more trajno preprečiti napada alg in gliv.
Specialne lastnosti izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki!

Posebna navodila:
Pri površinah, na katerih je za pričakovati visoke temperature, kot so zaporni sloji, zrcalne površine, emisijske površine, priporočamo TIKS Dark-Side. Podrobne informacije dobite pri prodajno-tehnični službi Synthesa/Capatect ali na naslovih www.synthesa.si in www.synthesa.at. V tej tehnični informaciji izrecno opozarjamo na priporočilo, da iz tehničnega vidika pri barvnih tonih s HBW < 25 prednostno uporabimo tehnično rešitev Dark-Side.


Zaščitno prekrivanje:
Vedno prekrijte okolico delovnih površin, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino. Barvne madeže takoj izmijte s čisto vode.

Razlike v barvnem tonu:
Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih mešanih lastnosti podlage in podobnega se v premazu lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem tonu.

Stabilnost barvnega tona:
Pod vplivom okolja, časa, uporabe, UV-sevanja in vlage ter drugega se na površini barvnega nanosa sčasoma lahko pojavijo spremembe barvnega tona.

Nagnjenost k svetlečim se praskam (učinek pisanja):
Na temnih barvnih tonih se pri mehanskih obremenitvah rade pojavijo svetle lise (lom polnila). Gre za specifično lastnost vseh mat fasadnih barv, ki pa nikakor ne poslabša kakovosti barvnega premaza.

Popravki:
Vidne sledi popravkov na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav uporabljate originalni izdelek. S premazno-tehničnimi sredstvi lahko premažete samo brezhibne toplotnoizolacijske kontaktne sisteme (TIKS). Pomanjkljive površine morate prej sanirati po standardu ÖNORM B 6410 (priloga C). Na TIKS z EPS-izolacijo ni dovoljeno
uporabljati osnovnih premaznih sredstve z vsebnostjo topil.

Potekle sledi pomožnih snovi (omočil):
Pri tesnih, hladnih podlagah ali pri počasnejšem sušenju pod vplivom vremena obstaja možnost, da se zaradi obremenitve z vlago (dež, rosa, megla) pomožne sestavine na površini fasadne barve obarvajo kot rumenkaste/prozorne, nekoliko sijoče in lepljive potečene sledi. Te pomožne sestavine so namreč vodotopne in pod vplivom večje količine vode se samodejno izmivajo, na primer večkratnih močnejših padavin.
Kakovost posušenega barvnega premaza zaradi tega ni trajno prizadeta. Če bi se kljub temu odločili za ponovno premazovanje, te potekle sledi sestavin/pomožnih snovi najprej navlažite in po kratkem učinkovanju vode izmijte do čistega. Dodatno grundirajte podlago. Če fasadno barvo nanašate v ustreznih klimatskih pogojih, se zgoraj navedene potečene sledi sestavin ne pojavijo.


TSR-vrednost:

Pri TIKS upoštevajte TSR-vrednost ≥ 25 %, na porobetonskih stenskih elementih z intaktnim porobetonskim premazom ≥ 30 % in pri vseh drugih visokoizolativnih materialih podatek (HBW/TSR) zadevnega proizvajalca.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Vsebuje 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Lahko povzroči alergijske reakcije. Zahtevajte varnostni list.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo oz. stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/c) znaša 40 g/l. Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Deklaracija sestavin

Silikonska smola, karbonska vlakna, disperzija akrilne smole, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, pomožno sredstvo za film, aditivi, konzervansi, voda.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija