Amphibolin

Univerzalne fasadne in notranje barve najnovejše generacije

Predvidena uporaba

To so vsestransko uporabne fasadne in notranje barve z minimalnimi emisijami in brez topil, ki se izredno dobro oprijemajo skoraj vseh podlag. Posebna sestava zmanjšuje nastanek belih sledi pri barvnih premazih.
Pri zunanji uporabi na gladkih podlagah in podlagah s fino strukturo so barve primerne za premaze, ki so odporni proti vremenskim vplivom in imajo visok zaščitni učinek proti agresivnim škodljivim snovem v zraku.
So univerzalne barve za zunanjo uporabo na mineralnih ometih skupin malte PII in PIII, betonu, zidovih z vidnimi zidaki, ploščah iz vlaknatega cementa, nosilnih starih premazih, pocinkanih površinah, podlagah iz trdega PVC-ja in lesenih površinah. Niso primerne za toplotnoizolacijske sisteme.
Pri notranji uporabi se barve uporabljajo za trpežne, proti odrgninam odporne opleske, ki ohranjajo strukturo, še zlasti za premaze z visoko stopnjo obremenitve na stenskih oblogah iz steklenih vlaken Capaver in zaradi visoke refleksije svetlobe v slabo osvetljenih vežah, na stopniščih, v skladiščih, tovarniških halah in podzemnih garažah.
Amphibolin je kot Amphibolin Gloss 20 na voljo tudi v svilnato lesketajočem se videzu.
Amphibolin-W vsebuje konzervirno sredstvo, ki premaz ščiti pred pojavom plesni in alg ter pred škodo, ki jo le-te lahko povzročijo. Zato ta barva ni primerna za notranjo uporabo.

Lastnosti

 • minimalne emisije in brez topil,
 • brez substanc s fogging učinkom, katerega posledica je črnenje stenskih površin,
 • barve, ki jih lahko redčite z vodo, ekološke in skoraj brez vonja,
 • odpornost proti vremenskim vplivom,
 • razred 1 po DIN EN 13300 glede trpežnosti in odpornosti pri mokrem drgnjenju; < 5 µm pri 200 potegih, kar ustreza odpornosti proti drgnjenju po DIN 53778,
 • prekrivnost – razred 2 pri izdatnosti 8 m2/l oz. 120 ml/m2
 • odpornost proti močnim nalivom, odbijanje vode po DIN 4108,
 • visoka oprijemljivost,
 • ne porumenijo,
 • odporne proti alkalijam, zato se ne umilijo,
 • nanos v tankem sloju, ohranjanje strukture,
 • izjemno primerne za čiščenje in odporne proti dezinfekcijskim sredstvom ter sredstvom za čiščenje v gospodinjstvu, izdelanim na vodni osnovi,
 • preprosta uporaba,
 • vsebnost posebnih pigmente s fotokatalitičnim učinkom.

Osnova materiala

Gre za 100 % disperzijo čistega akrilata po DIN 55945 s sredstvom za izboljšanje adhezije v mokrih razmerah oziroma doseganje optimalne oprijemalne trdnosti.

Pakiranje/velikost embalaže

Amphibolin

 • Standardni izdelki: 2,5, 5 in 12,5 l. Airfix: 25 l (vedro), 120 l (pleskarski sod), 480 l (posoda iz plemenitega jekla)
 • Pisani peščenjak: 5 l
 • ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Amphibolin Gloss 20

 • Standardni izdelki: 25 l

Amphibolin-W

 • Standardni izdelki: 12,5 l

Barvni toni

Bela, pisani peščenjak (Amphibolin Gloss 20 samo v beli).

Amphibolin, Amphibolin Gloss 20 in Amphibolin-W omogočajo niansiranja s polnimi in niansirnimi barvami CaparolColor ali AmphiColor, ki ga opravite sami. Pri uporabi na nevpojnih podlagah, kot so trdi materiali iz PVC-ja ali pocinkane površine, dodajte največ 10 % barve AmphiColor ali CaparolColor. Pri niansiranju, ki ga opravljate sami, zmešajte vso potrebno količino, da se izognete razlikam med barvnimi odtenki.
Pri naročilu 100 litrov in več v enem barvnem odtenku pri enem naročilu sta Amphibolin in Amphibolin-W po želji dobavljiva tudi že tovarniško niansirana.
Amphibolin je v sistemu ColorExpress mogoče strojno niansirati po vseh kolekcijah barvnih odtenkov, Amphibolin-W pa v svetlih barvnih odtenkih do primerjalne vrednosti svetlosti približno 70. Da bi ugotovili morebitna odstopanja nians, pred nanosom preverite točnost barvnega odtenka. Na stičnih površinah uporabljajte samo barvne odtenke ene proizvodne serije (lot). Briljantni, intenzivni barvni odtenki so lahko slabše prekrivni, zato je pri njih priporočljivo predhodno nanesti primerljiv, na beli barvi temelječ pastelni barvni odtenek z zmožnostjo prekrivanja. Morda bo potrebna še druga prekrivna plast barve.

Obstojnost barvnih odtenkov v skladu s pisnimi navodili BFS št. 26:
Razred: A

Stopnja sijaja

Amphibolin / Amphibolin-W: polmat, G2
Amphibolin Gloss 20: svilnati sijaj, G2

Skladiščenje

V hladnem prostoru, v katerem pa ne pride do zmrzali.

Tehnični podatki

Karakteristike po DIN EN 1062

Največja velikost zrn

100 µm, S1

Gostota

pribl. 1,4 g/cm3

Debelina suhega nanosa

50–100 µm, E2

Ekvivalentna debelina zračnega sloja sdCO2

> 50 m, C1

Koeficient vodoprepustnosti (w-vrednost)

(w-vrednost): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (nizka),W3

Prepustnost za vodno paro (sd-vrednost)

(sd-vrednost):≥ 0,14 m–≤ 1,4 (srednja), V2

Zaradi niansiranja lahko pride do odstopanj pri tehničnih karakteristikah.

Opozorilo

Vgrajeno »sredstvo za izboljšanje oprijemljivosti v mokrih razmerah« celo pri ekstremnih obremenitvah z mokroto preprečuje – kot je to predstavljeno v našem laboratorijskem testu na steklenih ploščah – nabrekanje veziva in tako oplesk trajno varuje pred nastankom mehurčkov in luščenjem.
Bild 3 (003453.jpg)Bild 4 (003454.jpg)
Levo: običajna disperzijska fasadna barva, desno: Amphibolin.

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

Amphibolin / Amphibolin Gloss 20:

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
+++++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno/ (+) primerno


Amphibolin-W:

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno/ (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlage morajo biti čiste, suhe in brez snovi, ki bi se luščile z njih. Upoštevati je treba Pravilnik o oddaji del in pogodbah za gradbene storitve (VOB), del C, odstavek 3, DIN 18363.

Priprava podlage

Zunanje površine:
Ometi maltne skupine PII in PIII/minimalna tlačna trdnost po DIN EN 998-1 z najmanj 1,5 N/mm2:
Nove omete lahko premažete po preteku ustreznega časa od njihove izdelave (čas mirovanja), tj. navadno po dveh tednih pri približno 20 °C in 65 % relativne zračne vlage. V primeru neugodnejših vremenskih razmer, npr. ob vplivu vetra ali dežja, je treba upoštevati občutno daljše obdobje mirovanja. Z nanosom dodatnega osnovnega premaza CapaGrund Universal se zmanjša tveganje apnenčastega cvetenja pri alkalnih vrhnjih ometih ometnih skupin PII oz. PIII, tako da je premaz mogoče po sedmih dneh mirovanja.

Stari ometi:
Popravljena mesta ometa morajo biti dobro utrjena in osušena. Na grobo poroznih, vpojnih ometih oz. ometih, ki nekoliko odpadajo v obliki peska, naredite temeljni premaz z izdelkom OptiGrund oz. CapaSol LF. Na ometih, ki močno odpadajo v obliki peska ali prahu, naredite temeljni premaz z izdelkom Dupa-grund.
Lahke mineralne omete maltne skupine PII premažite z izdelkom Sylitol® ali AmphiSilan.

Beton:
Betonske površine z umazanimi oblogami ali moknatim slojem očistite mehansko ali z vodnim curkom pod pritiskom, pri čemer morate upoštevati zakonske predpise. Na slabo vpojnih oziroma gladkih površinah za temeljni premaz uporabite sredstvo Amphibolin, največ 5-odstotno razredčeno z vodo. Na močno vpojnih površinah za temeljni premaz uporabite sredstvo OptiGrund oz. CapaSol LF. Na površinah, ki odpadajo kot prah, pa za temeljni premaz uporabite sredstvo Dupa-grund.

Plošče iz vlaknatega cementa z azbestnimi vlakni in brez njih:
Upoštevajte pisno navodilo BFS št. 14. Pri ploščah, ki vsebujejo azbest, upoštevajte Tehnična pravila za nevarne snovi TRGS 519. Temeljni premaz izdelajte v skladu z našimi tehničnimi podatki št. 650 »Podlage in njihova priprava«.
Pri prosto vgrajenih ploščah obdelajte tudi hrbtne strani in robove. Pri novih, močno alkalnih ploščah iz vlaknatega cementa naredite temeljni oplesk z izdelkom Disbon 481 EP-Uniprimer, s čimer preprečite eflorescenco (cvetenje).

S cementom vezane iverne plošče:
Zaradi visoke alkalnosti s cementom vezanih ivernih plošč je treba za preprečitev eflorescence (cvetenja) opraviti grundiranje s sredstvom Disbon 481 EP-Uniprimer.

Nosilni premazi z barvnimi laki ali disperzijskimi barvami:
Površine z leskom in premaze z laki naredite hrapave. Umazane, drobljive stare premaze očistite z vodnimi curki pod pritiskom, z ročnim spiranjem ali drugimi primernimi načini, pri čemer pa morate upoštevati zakonske predpise. Temeljni premaz naredite s sredstvom Amphibolin, Amphibolin Gloss 20 ali Amphibolin-W, ki je največ 5-odstotno razredčeno z vodo.

Nosilni stari premazi s plastoelastičnimi disperzijskimi barvami, npr. stare površine Cap-elast:
Umazane, drobljive stare premaze očistite z vodnimi curki pod pritiskom, z ročnim spiranjem ali drugimi primernimi načini, pri čemer morate upoštevati zakonske predpise. Pustite, da se podlaga dobro osuši. Pri premazu takšnih podlag je treba izdelek Amphibolin, Amphibolin Gloss 20 ali Amphibolin-W nanesti izključno v beli barvi ali v svetlih do srednjih barvnih odtenkih s primerjalnimi vrednostmi svetlosti > 60 (Amphibolin/Amphibolin-W).

Nosilne prevleke iz ometov na osnovi umetnih smol:
Stare omete očistite s primerno metodo. V primeru mokrega čiščenja, pri katerem morate upoštevati zakonske predpise, pustite, da se površine dobro posušijo, preden nadaljujete njihovo obdelavo.

Temeljni premaz naredite s sredstvom Amphibolin, Amphibolin Gloss 20 ali Amphibolin-W, ki je največ 5-odstotno razredčeno z vodo.


Nenosilni premazi z barvnimi laki, disperzijskimi barvami ali nenosilne prevleke iz ometov na osnovi umetnih smol:
Popolnoma odstranite z uporabo ustrezne metode, npr. mehansko ali z luženjem, in nato očistite še z vodnimi curki pod pritiskom, pri tem pa upoštevajte zakonske predpise. Temeljni premaz naredite s sredstvom Amphibolin, Amphibolin Gloss 20 ali Amphibolin-W, ki je razredčeno z največ 5 % vode. Na močno vpojnih površinah, ki se luščijo oziroma odpadajo v obliki peska, izvedite temeljni premaz s sredstvom Dupa-grund.

Nenosilni mineralni premazi:
Popolnoma odstranite z brušenjem, krtačenjem, strganjem, vodnimi curki pod pritiskom ali z drugimi primernimi načini, pri čemer vedno upoštevajte zakonske predpise. V primeru mokrega čiščenja pustite, da se površine pred nadaljnjo obdelavo dobro posušijo. Temeljni premaz naredite s sredstvom Dupa-grund.

Les, neoblikovan, brez premaza:
Pri novem lesu odstranite izcedke in šiške smole. Tropske vrste lesa, ki vsebujejo veliko maščobe, očistite z nitrorazredčilom. Pri starem lesu morate zaradi vremenskih vplivov poškodovane sloje odstraniti, da pridete do zdravega lesa. Vlažnost lesa lahko pri listavcih znaša največ 12 %, pri iglavcih pa največ 15 %.
Temeljni premaz naredite z impregnacijsko osnovo za les Capalac (Capalac Holz-Imprägniergrund). Pri vrstah lesa, ki so nagnjene k spreminjanju barve oziroma obarvanju, je potreben vmesni premaz s sredstvom Capacryl Holz-IsoGrund.

Pocinkane površine:
Pocinkane površine očistite v skladu s Pisnim navodilom BFS št. 5. Osnovni premaz naredite s sredstvom Amphibolin/Amphibolin-W, razredčenim z največ 5 % vode. Pri barvnih premazih na pocinkanih površinah lahko pod vplivom visoke vlažnosti pride do bele eflorescence (cvetenja). Takšne površine je treba obrisati do suhega in dodatno premazati s sredstvom Amphibolin, Amphibolin Gloss 20 ali Amphibolin-W.

Trde PVC-podlage:
Očistite in obrusite. Temeljni premaz naredite s sredstvom Amphibolin, Amphibolin Gloss 20 ali Amphibolin-W, razredčenim z največ 5 % vode. Upoštevajte Pisno navodilo BFS št. 22.

Premazi Coil-Coating:
Očistite z amonijakovim omočilom. Temeljni premaz naredite s sredstvom Amphibolin, Amphibolin Gloss 20 ali Amphibolin-W. Opozorilo: Pri premazih Coil-Coating, ki vsebujejo silikon, ponovni oplesk ni mogoč. Ker tega na gradbišču ni mogoče ugotoviti, je treba vedno nanesti poskusni premaz in preveriti oprijemljivost.

Zid z vidnimi zidaki:
Za barvanje so primerni samo proti zmrzali odporni kamni za zunanje zaščitne zide ali klinker brez primesi. Zid mora biti fugiran, tako da v njem ni razpok, suh in ne sme biti onesnažen s soljo.
Temeljni premaz naredite s sredstvom Amphibolin, Amphibolin Gloss 20 ali Amphibolin-W, največ 5 % razredčenim z vodo. Če se v temeljnem premazu pokažejo rjava obarvanja, delo nadaljujte s fasadno barvo Duparol, ki ne vsebuje vode.

Površine, onesnažene z industrijskimi dimnimi plini ali sajami:
Premažite s fasadno barvo Duparol, ki ne vsebuje vode.

Površine, ki jih je napadla plesen ali alge:
Obloge plesni ali alg odstranite z vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Površine očistite s sredstvom Capatox oz. FungiGrund. Da bi preprečili ponoven pojav plesni ali alg na premazu, priporočamo, da po temeljitem sušenju izdelate zaključni sloj s sredstvom Amphibolin-W.

Omet ali betonske površine z razpokami:
Premaz naredite s sredstvom Cap-elast.

Površine s solno eflorescenco:
Vzbrste soli na suho odstranite s krtačo, nato pa naredite temeljni premaz s sredstvom Dupa-grund. Pri premazih površin s solno eflorescenco za trajen oprijem premaza oziroma za preprečitev solne eflorescence ni mogoče prevzeti nikakršne odgovornosti.

Napake:
Manjše napake v mineralnih podlagah popravite s finim fasadnim polnilom Caparol. Večje napake, do 20 mm, je najbolje popraviti s polnilom za renoviranje Histolith. Popravljena mesta dodatno grundirajte.

Notranje površine (izdelka Amphibolin-W se za notranje površine ne sme uporabljati)

Ometi maltne skupine PII in PIII/minimalna tlačna trdnost po DIN EN 998-1 z najmanj 1,5 N/mm2:
Trdne, normalno vpojne omete premažite brez predhodne obdelave. Na grobo poroznih ometih, ki odpadajo v obliki peska, in na vpojnih ometih naredite temeljni premaz s sredstvom OptiGrund oz. CapaSol LF.

Mavčni in montažni ometi maltne skupine PIV/minimalna tlačna trdnost po DIN EN 13279 z najmanj 2 N/mm2:
Mavčne omete s sigasto prevleko obrusite, očistite prah in nanesite temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB.

Mavčne gradbene plošče:
Na vpojne plošče nanesite temeljni premaz OptiGrund oz. Caparol-Tiefgrund TB.


Mavčne plošče (mavčnokartonske plošče):

Obrusite robove polnilne mase. Mehka mesta polnila utrdite s sredstvom Caparol-Tiefgrund TB. Pri ploščah, ki vsebujejo snovi, ki so topljive v vodi ali se obarvajo, naredite temeljni premaz s sredstvom Caparol AquaSperrgrund. Upoštevajte Pisno navodilo BFS št. 12.

Beton:
Odstranite morebitne ostanke ločilnega sredstva in vse snovi, ki odpadajo kot pesek ali prah.

Beton s porami:
Temeljni premaz naredite s sredstvom Capaplex, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 3.

Zid iz apnenega peščenca in vidnih zidakov:
Premažite brez predhodne obdelave.

Nosilni premazi:
Slabo vpojne premaze brez leska obdelajte neposredno. Površine z leskom in premaze z lakom naredite hrapave.

Nenosilni premazi:
Nenosilne premaze z laki in disperzijskimi barvami ali prevleke iz ometov na osnovi umetnih smol odstranite. Na slabo vpojnih, gladkih površinah premaz nanesite neposredno. Na grobo poroznih površinah, površinah, ki se luščijo v obliki peska, oz. na vpojnih površinah naredite temeljni premaz s sredstvom OptiGrund oz. CapaSol LF. Nenosilne premaze z mineralnimi barvami odstranite mehansko in s površine očistite prah. Naredite temeljni premaz s sredstvom Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi s klejnimi barvami:
Temeljito odstranite z zmivanjem. Temeljni premaz naredite s sredstvom Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane papirne tapete iz grobih vlaken, z reliefnim ali vtisnjenim vzorcem:
Premaz naredite brez predhodne obdelave.

Tapete, ki niso dobro prilepljene:
Popolnoma odstranite. Zmijte škrobno lepilo in ostanke papirja. Temeljni premaz naredite s sredstvom Caparol-Tiefgrund TB.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Obloge plesni odstranite z mokrim čiščenjem. Površine očistite s sredstvom Capatox oz. FungiGrund in pustite, da se dodobra posušijo. Pri močno prizadetih površinah izvedite zaključni sloj z izdelkom Indeko-W, Malerit-W ali Fungitex-W. Pri tem morate upoštevati zakonske predpise in predpise pristojnih organov (npr. Uredba o bioloških in nevarnih snoveh).

Površine z madeži nikotina, vodnimi madeži, madeži saj ali mastnimi madeži:
Madeže, ki nastanejo zaradi nikotina, sajaste ali mastne madeže zmijte z vodo, ki ste ji dodali običajno čistilno sredstvo, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje topilo za maščobe. Nato pustite, da se površina dobro posuši. Posušene vodne madeže očistite na suho, pri tem pa uporabite ščetko. Zatem naredite temeljni premaz s sredstvom Caparol AquaSperrgrund, ki površino zapre. Na močno umazanih površinah izdelajte zaključni sloj, in sicer s sredstvom Caparol IsoDeck.

Les in lesena gradiva:
Temeljni premaz naredite z nerazredčenim sredstvom Amphibolin. Pri lesu in lesenih gradivih, ki se nagibajo k obarvanju, je potreben izolirni temeljni premaz s sredstvom Capacryl Holz-IsoGrund.

Manjše napake:
Po ustrezni predhodni obdelavi jih popravite s polnilno maso Caparol-Akkordspachtel (v skladu z navodilom za uporabo) in po potrebi ponovno grundirajte.

Postopek nanašanja

Amphibolin/Amphibolin Gloss 20 nanašajte s čopičem, valjčki in razpršilniki. Pri obdelavi z razpršilnikom morate na slabo vpojnih ali nevpojnih podlagah narediti temeljni premaz s sredstvom CapaGrund Universal.

Nanos z brezzračnim (airless) razprševanjem:

Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,017–0,021"
Tlak brizganja: 150–180 bar

Amphibolin-W – nanos s čopičem ali valjčkom.

Sestava nanosov

Temeljni oziroma vmesni premaz:
Amphibolin/Amphibolin Gloss 20/Amphibolin-W, nerazredčeno ali razredčeno z največ 5 % vode.

Zaključni premaz:
Amphibolin/Amphibolin Gloss 20/Amphibolin-W, nerazredčeno ali razredčeno z največ 5 % vode. Na hrapavih podlagah se temeljni, vmesni in zaključni premaz nanesejo razredčeni s 5 % vode in dobro razmazani.

Poraba

Približno 120 ml/m2 za eno delovno fazo na gladki podlagi. Na hrapavih površinah je poraba ustrezno večja. Natančno porabo lahko ugotovite s poskusnimi premazi.
Za najboljšo zaščito pred algami in napadom gliv je potrebno z Amphibolin-W narediti dva nanosa po 240 ml/m2, kjer mora biti debelina sloja v sredini min. 150 µm. Vsak nadaljni nanos s porabo min. 120 ml/m2, z debelino plasti približno 75 µm. Na grobih površinah je poraba ustrezno večja.

Pogoji pri izvedbi

Spodnja meja temperature za obdelavo in sušenje:
+5 °C za podlago in zrak.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage je premaz po 4–6 urah površinsko suh in ga je mogoče ponovno premazati; po 24 urah je odporen proti dežju. Popolnoma posušen in obremenljiv je po približno treh dneh. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ti časi podaljšajo.

Čiščenje orodja

Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo.

Opozorilo

Da bi se izognili nanosom »mokro na mokro«, premaz opravite z eno potezo. To ni primerno za vodoravne površine, ki so obremenjene z vodo.
Na hrapavih, strukturiranih podlagah na prostem se iz optičnih razlogov priporoča uporaba mat fasadnih barv Muresko, Amphisil, AmphiSilan NQG ali Sylitol NQG. Pri nanosu z brezzračnim (airless) brizganjem morate barvo dobro premešati in presejati.
Pri uporabi sredstva Caparol-Tiefgrund TB v prostorih lahko nastane značilen vonj po topilu, zato poskrbite za dobro prezračevanje. V občutljivih prostorih uporabite utrjevalec ometa AmphiSilan, ki ima le zelo rahel vonj.
Pri površinah, ki so zaradi posebnih razmer objekta ali naravnih vremenskih vplivov z vlago obremenjene bolj kot običajno, obstaja povečano tveganje za nastanek plesni in alg. Priporočamo, da za ogrožene površine uporabite naše specialne izdelke, npr. ThermoSan NQG, Amphibolin-W ali Duparol-W. Ti izdelki vsebujejo učinkovine, ki upočasnjujejo rast plesni in alg.
Amphibolin-W je izdelek, ki vsebuje posebne učinkovine proti nastajanju plesni in alg. Vsebovane učinkovine zagotavljajo dolgotrajno, časovno omejeno zaščito, katere trajanje je odvisno od razmer objekta, kot je npr. intenzivnost prizadetosti in obremenitve z vlago. Zato rasti plesni in alg trajno ni mogoče preprečiti. Za predhodno obdelavo podlage površin, ki so jih napadle alge in plesen, lahko po opravljenem čiščenju namesto izdelka OptiGrund uporabite FungiGrund.
Pri temnih barvnih odtenkih so lahko posledice mehanske obremenitve svetle proge (videz pisanja). To je za izdelek specifična lastnost vseh mat do svilnato mat fasadnih barv. Pri nepredušnih, hladnih podlagah ali pri podaljšanem sušenju zaradi vremenskih razmer lahko zaradi obremenitve pomožnih snovi z vlago (dež, rosa, megla) na površini premaza nastanejo rumenkaste/prosojne, rahlo lesketajoče se in lepljive sledi.
Te pomožne snovi so topne v vodi in bodo ob zadostni količini vode, npr. po večkratnem močnejšem dežju, izginile same od sebe. To na kakovost posušenega premaza nima negativnega vpliva. Če pa bi kljub temu opravljali neposredno predelavo, je treba sledi/pomožne snovi predhodno navlažiti in po kratkem času delovanja popolnoma sprati. Opraviti je treba dodatno grundiranje s sredstvom CapaGrund Universal. Če se premaz opravlja v ugodnih klimatskih razmerah, takšne sledi sploh ne nastanejo. Opaznost popravkov na površini je odvisna od številnih dejavnikov in se ji ni mogoče izogniti (Pisno navodilo BFS 25). Posledica uporabe sredstev za dezinfekcijo površin, izdelanih na fenolni osnovi, je lahko porumenelost površine.

Izvedensko mnenje/atest

 • Amphibolin: prepustnost ogljikovega dioksida
 • Amphibolin: svetlost
 • Amphibolin: odpornost proti dezinfekcijskim sredstvom

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Amphibolin:
Shranjujte ga tako, da je otrokom nedosegljiv. Hlapov, ki nastajajo pri brizganju in pršenju, ne smete vdihavati. Med obdelavo in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Medtem ko uporabljate barvo, ne jejte, pijte ali kadite. Če izdelek pride v stik z očmi ali kožo, prizadeto mesto takoj temeljito sperite z vodo. Sredstvo ne sme zaiti v kanalizacijo/vodotoke ali zemljo. Podrobnejši podatki: glejte varnostni list.

Vsebuje 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -on. 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko izzove alergijske reakcije.

Amphibolin W:
Škodljiv za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom. Shranjujte ga tako, da je otrokom nedosegljiv. V primeru nenamernega zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite embalažo ali nalepko, ker lahko pride do motenj črevesne flore. Ostanki sredstva ne smejo zaiti v kanalizacijo/vodotoke ali zemljo. Pri brušenju uporabljajte prašni filter P2. V času obdelave in sušenja poskrbite za temeljito prezračevanje. Medtem ko uporabljate izdelek, ne jejte, pijte ali kadite. Če izdelek pride v stik z očmi ali kožo, prizadeto mesto takoj temeljito sperite z vodo. Pripomočke in orodja takoj po uporabi očistite z vodo in milom. Sredstvo nanašajte samo z glajenjem/premazovanjem ali pa z valčkom.

Odstranjevanje

Samo posode, v katerih ni ostankov sredstva, oddajte na mesto za recikliranje. Tekoče ostanke materiala oddajte na zbirnem mestu za stare barve/lake, posušene ostanke materiala odstranite kot gradbene odpadke in ruševine ali kot komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/c) znaša 40 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 1 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

Amphibolin:       M-DF01
Amphibolin W:   M-DF01 F

Deklaracija sestavin

Amphibolin:
poliakrilatna smola, titanov dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervirna sredstva (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon)

Amphibolin W:
poliakrilatna smola, titanov dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervirna sredstva (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon), zaščitni film (terbutrin, cinkov pirition, oktilisotiazolinon)

Podrobnejši podatki

Glejte varnostni list.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list