caparol_pim_import/caparol_si/products/image/208374/060625_vision_in_color_stellanova_mirror_HR.png

Stella Nova Mirror

Fina steklena zmes s posnetimi robovi

Opis

Efektna zmes iz stekla za fasadne površine s strukturnim ometom, posebej za brizgani nanos.

Lastnosti

  • Brilijatni sijaj
  • Odpornost proti vremenskim vplivom
  • Negorljivost

Pakiranje/velikost embalaže

8 kg v vedru

Barvni toni

Svetlo srebrnkastosiv odboj.

Skladiščenje

Na suhem, v tesno zaprtih posodah.

Tehnični podatki

  • Velikost zrn: 0,6–1,25 mm

Gostota

1,2 g/cm3

Ustrezne podlage

Vsi strukturni ometi Capatect. Če ste v dvomih, izdelajte manjšo testno površino.

Priprava podlage

Da bi se ohranil optimalen oprijem s podlago, morate StellaNova Mirror vedno nabrizgati na vlažen in  svež nanos strukturnega ometa.

Postopek nanašanja

Capatect StellaNova Mirror nabrizgajte s pištolo z lijakom na sveže nanesen in še vlažen strukturni omet Capatect v krožnih gibih.
Priporočamo, da fasadne površine obvezno zaščitite pred vetrom, saj s tem zmanjšate tudi izgube materiala na minimum.

Šoba: ca. 4,5 mm
Kompresor: od 250 l/min
Zračni tlak: ca. 0,8 bar

Efektno zmes vpihajte z razdalje 40 do 50 cm v zaključni ometni nanos. Širino odprtine šobe omejite s šobno iglo. Drugače bo šobna igla čez čas zablokirala.

Poraba

Glede na želeni efekt pribl. 0,1–0,3 kg/m2.

Pogoji pri izvedbi

Odvisno od podatkov za uporabljeni strukturni omet (glejte TI za uporabljeni strukturni omet).

Opozorilo

Vidne maroge preprečite tako, da izdelek StellaNova Mirror vedno nabrizgate v svež, še moker strukturni omet, in sicer v enem hodu s krožnimi gibi in enakomerno.
V vseh delovnih fazah nosite ustrezna zaščitna očala in masko s filtrom trdnih delcev (P2).
Pištole, ki je priključena na pnevmatski kompresor, ne usmerjajte v osebe ali druga živa bitja. Steklo je ostro in lahko pri nepravilni uporabi povzroči telesne poškodbe.
Granulat uporabljajte samo tam, kjer ne pričakujete neposrednega stika z ljudmi ali drugimi živimi bitji.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno.
Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe.
Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo.
Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 91101 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 20 03 01
Razred ogrožanja vode: ROV – na splošno ne ogroža vode.
Varnostni list je na voljo na spletni strani www.caparol.si / www.synthesa.at

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list