caparol_pim_import/caparol_si/products/image/159321/051153_Accento_dekorspachtel_10kg_SI.png

Accento Dekorspachtel

Pigmentirana masa za gladilko z mineralnim značajem za osnovni sloj dekorativne tehnike Accento na notranjih in zunanjih površinah

Opis

Accento je plemenita, razgibana tehnika nanosa z gladilko, sestavljena iz osnovne mase (Accento Dekorspachtel) in posebej za to tehniko razvite efektne mase (Accento Effektspachtel). Z različnimi kombinacijami barv, struktur in efektnih premazov lahko izdelamo ekskluzivne in edinstvene površine v notranjih prostorih in zunaj objekta. Z njo je mogoče izdelati gladke do rahlo strukturirane površine v enobarvni ali poudarjeno kontrastni izvedbi.

Lastnosti

 • Najfinejša površinska struktura
 • Obstojno proti vremenskim vplivom in UV-svetlobi
 • Predpripravljeno kot gotovi izdelek za neposredno vgradnjo
 • Odporno proti abraziji in drgnjenju
 • Vodoodbojno

Osnova materiala

Hidrofobno kombinirano silakrilno vezivo.

Pakiranje/velikost embalaže

10 kg

Barvni toni

Accento Dekorspachtel je na voljo v različnih barvnih odtenkih iz kolekcije 3D-Plus.
Na primer v barvnih skupinah:
Intenso: Lavendel 165, Viola 100, Mai 75, Ginster 140, Onyx 220, Magma 125.
Terrano: Malachit 10, Amber 35, Lachs 105, Amber 105, Palazzo 175, Siena 50.
Carrara: Venato 10, Ferro 20, Jura 40.
Osnovni material je v beli barvi. Drugi barvni toni na zahtevo.

Accento Effektspachtel: zlata, srebrna, bakrena, brezbarvna.
Niansiranje lahko izvedete sami z dodatkom efektnih pigmentov Capadecor Switch za bolj reprezentativne površine.

Stopnja sijaja

Globoko mat do svilnato mat.

Skladiščenje

Na hladnem, suhem, ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži lahko hranite vsaj 1 leto.

Gostota

pribl. 1,1 g/cm³

Dopolnilni izdelki

Accento Dekorspachtel / Accento Effektspachtel / specialna gladilka Accento Spezialkelle

Ustrezne podlage

 • Toplotnoizolacijski fasadni sistemi Capatect
 • Surov beton (nepremazan)
 • Osnovni ometi iz maltnih skupin PII, PIII, PIV
 • Nosilne mat disperzijske barve
 • Mavčne konstrukcije, mavčno-kartonske in mavčno-vlaknene plošče
 • Nosilni silikatni premazi

Neprimerne so podlage, ki lahko vlažijo tehniko Accento iz ozadja, na primer še ne dovolj presušene novogradnje (ostanek vlage v materialu), podlage z izstopanjem soli ter podlage iz umetne mase, lesa in kovine!

Popolnoma odstranite nenosilne nanose laka, disperzijskih barv ali ometov iz umetnih smol ter nenosilne stare mineralne premaze Trdno sprijete stare premaze očistite na suho ali mokro.

Površine, ki so jih napadli plesen, mah ali alge, očistite z visokotlačnim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Površine prepojite z uničevalcem alg Capatox in nato počakajte, da se dobro posušijo.

Površine, ki so jih onesnažili industrijski izpusti in saje, očistite z visokotlačnim vodnim curkom z dodatkom ustreznega čistila in ob upoštevanju zakonskih predpisov.
Če to zahteva podlaga, uporabite ustrezen globinski predpremaz Synthesa Tiefgrund.

Priprava materiala

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi, biti mora suha in nosilna. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Postopek nanašanja

Osnovni nanos:
Prvi sloj nanesite z nerjavečo kovinsko gladilko in ga strukturirajte.
Accento Dekorspachtel lahko izdelate v različnih strukturah.
Ko se po pribl. 24 urah posuši, morate odstraniti vse robate sledi gladilke.
To storite strojno ali ročno z brušenjem (uporabite granulacijo 180–240).
POMEMBNO je, da temeljito POSESATE PRAH!

Vmesni nanos:
Drugi sloj izdelajte podobno kot prvega s to razliko, da zdaj namesto kovinske gladilke uporabite specialno gladilko za tehniko Accento.
Osnovno maso (Accento Dekorspachtel) nanesite čim bolj obilno in jo posnemite na nulo s specialno gladilko Accento. Pazite, da ne puščate za sabo delovnih sledi gladilke.
Tako vzpostavite površino brez kovinskih okruškov.

Zaključni nanos:
Za zadnji zaključni premaz uporabite efektno maso Accento Effektspachtel. Ta je lahko po želji prozorna ali pigmentirana, če ji dodate kovinske pigmente (zlatega, srebrnega, bakrenega). Efektno maso nanesite čim bolj obilno in jo posnemite na nulo s specialno gladilko Accento.

Opozorila:

Glede na količino nanosa in delovno tehniko lahko nastanejo izrazito do manj izrazito vidne obdelovalne strukture.
Zaradi raznolikih možnosti oblikovanja priporočamo, da pri tehniki Accento vedno prej izdelate vzorčno površino direktno na objektu!

Možnosti strukturiranja:

Image 2 (051154_Accento_Dekorspachtel_izgled_SI.jpg)

Classico: (ostri,
odsekani udarci
gladilke)
1. Osnovno maso
Accento Dekorspachtel
nanesite s »kratkimi
udarci« kovinske
gladilke.

2. Po pribl. 24-urnem
sušenju odstranite
robate sledi gladilke s
strojnim ali ročnim
brušenjem.
Posesajte prah.
3. Osnovno maso
Dekorspachtel nanesite
s specialno gladilko
Accento čim bolj obilno
in posnemite na nulo.
4. Efektno maso Accento
Effektspachtel enakomerno
nanesite s specialno
gladilko Accento in
posnemite na nulo.

Flora: (tekoče, mehke linije)
1. Osnovno maso
Accento Dekorspachtel
nanesite čim bolj obilno
in razmažite vzorec z
jekleno gladilko pod
ploskim kotom.
2. Po pribl. 24-urnem
sušenju odstranite
robate sledi gladilke s
strojnim ali ročnim
brušenjem.
Posesajte prah.
3. Osnovno maso Accento
Dekorspachtel nanesite s
specialno gladilko Accento
čim bolj obilno in posnemite
na nulo.
4. Efektno maso Accento
Effektspachtel enakomerno
nanesite s specialno gladilko
Accento in posnemite na
nulo.

Corrosione: (videz je podoben
korodirani jekleni površini)
1. Osnovno maso Accento
Dekorspachtel nanesite
čim bolj obilno in jo
strukturirajte s strukturnim
valjčkom, nato pa še delno
zagladite s kovinsko
gladilko.
2. Po približno 24-urnem
sušenju odstranite robate
sledi gladilke s strojnim ali
ročnim brušenjem.
Posesajte prah.
3. Osnovno maso Dekorspachtel
nanesite s specialno
gladilko Accento čim bolj obilno
in posnemite na nulo.
4. Efektno maso Accento
Effektspachtel enakomerno
nanesite s specialno gladilko
Accento in posnemite na
nulo.

Redčenje

Uporabite brez redčenja.

Sestava nanosov

Površine morajo biti ravne in poenotene, neravnine morate zapolniti in izravnati.

Toplotnoizolacijski kontaktni sistemi

POZOR:
Pri toplotnoizolacijskih kontaktnih fasadnih sistemih je zelo pomembna vrednost HBW (INDEKS ODBOJA SVETLOBE). Pri temnih barvnih tonih Z INDEKSOM ODBOJA SVETLOBE pod 25 morate vgraditi toplotnoizolacijski kontaktni fasadni sistem v izvedbi DarkSide.

Toplotnoizolacijski kontaktni sistem v izvedbi DarkSide:

 • Lepljenje z lepilno maso Top-Fix-Kleber ali Haftmörtel fein
 • Izolacijske plošče: MW 149 Extra
 • 5 mm CarboNita kot armirni sloj
 • Zaključni omet CarboPor Reibputz 15 (1,5 mm)

Pri barvnih tonih z indeksom HBW ≥ 25 lahko uporabite tudi toplotnoizolacijski kontaktni fasadni sistem z EPS-ploščami.
Toplotnoizolacijski kontaktni sistem v izvedbi EPS:

 • Lepljenje z lepilno maso Top-Fix-Kleber ali lepilno-izravnalno maso 190
 • Izolacijske plošče: Dalmatiner Premium
 • 5 mm CarboNita/Minera Carbona kot armirni sloj
 • Zaključni omet CarboPor Reibputz 15 (1,5 mm)

Zaključni omet v debelini 1,5 mm zagladite še s slojem CarboNita, da dobite popolnoma gladko površino. Nato nadaljujte s spodaj navedenimi delovnimi koraki.

 • Predpremaz Capatect Putzgrund (v istem barvnem tonu kot osnovna dekorativna masa)
 • Accento Dekorspachtel
 • Accento Effektspachtel

Sestava nanosov za ZUNANJE POVRŠINE, na različnih nosilnih podlagah:

 • Izravnava in glajenje z izdelkom CarboNit
 • Predpremaz Capatect Putzgrund (v istem barvnem tonu)
 • Accento Dekorspachtel
 • Accento Effektspachtel

Sestava nanosov za NOTRANJE POVRŠINE, na različnih nosilnih podlagah:

 • Izravnava in glajenje z izdelkom SynthoMur ali Dalapro H
 • Globinski utrjevalni predpremaz: Synthesa Security Primer oz. Primalon Tiefgrund LF
 • Predpremaz Capatect Putzgrund (v istem barvnem tonu)
 • Accento Dekorspachtel
 • Accento Effektspachtel

Poraba

Nanos po vsej površini, odvisno od strukture:
pribl. 1–1,5 kg/m2 za 2 nanosa (največja debelina sloja 1 mm).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med delom in sušenjem ne sme pasti pod +5 °C ali prekoračiti +30 °C. Ne delajte na direktnem soncu, v vetru, megli ali pri visoki zračni vlagi.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage je masa po približno 12 urah površinsko suha. Pri večslojni tehniki upoštevajte 24-urni interval sušenja med posameznimi nanosi. Možnost suhega brušenja po približno 24 urah.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
Vsebuje zmes: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Lahko izzove alergične reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list