caparol_pim_import/caparol_si/products/image/131056/044484_Calcino_Romantico_7,5L.png

Capadecor Calcino Romantico

Finozrnata mineralna apnena izravnalna masa za visokokakovostne izvedbene tehnike na notranjih površinah

Opis

Finozrnata mineralna masa kot premaz za stene in strope iz gašenega apna, marmorne moke in vode. Za uporabo v notranjih prostorih, kot so na primer reprezentativni pisarniški, sprejemni in konferenčni prostori, hoteli, banke, objekti za prosti čas, odvetniške pisarne, pa tudi za zasebne stanovanjske prostore.

Lastnosti

■ Mineralne surovine
■ Posnema videz kamnite površine
■ Visoka zmožnost difuzije in sorpcije  (absorpcija tekočine ali plina v telo iz druge snovi)
■ Prožno/mazavo pri obdelovanju
■ Možnost niansiranja v poljubnem barvnem odtenku

Pakiranje/velikost embalaže

7,5 kg in 15 kg

Barvni toni

Calcino Romantico: naravno bela
Niansiranje: tovarniško niansiranje (dobavljeno kot gotovi izdelek za direktno vgradnjo)

Enotni barvni odtenki:

Naziv barvnega odtenkaRazvrstitev po stopnjah
Sistem CAPAROL 3D
ANTIKWEISS
CAMEO95
GINSTER95; 100; 110; 115
GRANIT10; 25
GRENADIN100
MAGMA95; 100; 130
MAI15
ONYX100
PALAZZO30; 95; 100; 110; 115; 120; 130
SIENA5; 35; 40; 55; 60; 70
VENATO20; 40; 50

Barvni odtenki temeljijo na sistemu niansiranja Caparol 3D-System. Točno ujemanje z barvno karto Caparol 3D ni mogoče zaradi naravnih posebnosti in nihanja surovin.
Barvni odtenki lahko odstopajo glede na izvedbo in strukturiranje površine. Zato priporočamo izdelavo testne površine na konkretnem objektu.

POMEMBNO! Na eni površini uporabljajte samo blago iz ene šarže niansiranja.
Če uporabite različne proizvodne šarže niansiranja, jih pred vgradnjo najprej zmešajte skupaj, da preprečite nihanja v barvnem odtenku, ki so sicer značilna za to vrsto izdelka.

Stopnja sijaja

Svilnato mat do svilnatega sijaja (odvisno od stopnje zgostitve materiala).

Skladiščenje

Skladiščenje na hladnem, vendar brez zmrzovanja, po možnosti ne pod 5 °C. Odprto embalažo obvezno zrakotesno zaprite in hranite fiksno zaprto do naslednje uporabe, drugače se naredijo kepe in material se izsuši.

Ustrezne podlage

Ometi iz maltnih skupin P I, P II in P III:
Trdne, normalno vpojne omete lahko obdelate brez predpriprave, Na grobo poroznih, peskastih, vpojnih ometih uporabite predpremaz  Primalon Tiefgrund LF.

Mavčni in gotovi ometi iz maltnih skupin P IV in P V:
Predpremaz s Security Primer ali s Primalon Tiefgrund LF. Mavčne omete s sigastim slojem najprej obrusite in posesajte prah.

Mavčne gradbene plošče:
Na vpojnih ploščah je potreben predpremaz s Security Primer ali s Primalon Tiefgrund LF.

Mavčno-kartonske plošče:
Obrusite robate sledi gladilke. Predpremaz s Security Primer ali s Primalon Tiefgrund LF. Na ploščah, ki so bile dolgo časa izpostavljene neposredni svetlobi, se lahko pojavi porumenitev. Obarvanje iz podlage preprečite z zapornim nanosom izdelka Primalon Filtergrund fein/grob. 

Beton:
Odstranite morebitne ostanke opažnega olja (ločilne snovi) ter moknate in peskaste substance.

Nosilni premazi:
Mat, šibko vpojne premaze lahko direktno obdelate. Sijajne površine in lake naredite bolj robate (nahrapavite).

Nenosilni premazi:
Odstranite nenosilne lak in disperzijske barve ali polimerne premaze ter nenosilne mineralne premaze.

Klejne barve:
Izmijte do konca. Predpremaz s Security Primer.

Grobovlaknene, reliefne in gofrirane tapete (z vtisnjenim vzorcem):
Odstranite do konca. Izmijte ostanke lepila in papirja. 

Površine z nikotinskimi,vodnimi, sajavimi, oljnimi ali maščobnimi madeži:
Nikotinsko umazanijo ter sajave ali mastne madeže izmijte z vodo z dodatkom antimaščobnega čistila, na primer Synthesa Universalreiniger in počakajte, da se površina dobro posuši.
Posušene vodne madeže očistite na suho s ščetko. Uporabite zaporni predpremaz z izdelkom Primalon Filtergrund grob.

Priprava podlage

Podlage morajo biti trdne, nosilne, brez umazanije, ločilnih snovi in biti morajo suhe. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.
Utrjeni/okameneli Calcino tako kot marmor v ploščah ni sposoben raztezanja, zato se na nestabilni podlagi lahko pojavijo razpoke (pri čemer pa ne popusti sprijemna moč).
Iz tega razloga morajo biti podlage stabilizirane.

Priprava materiala

Calcino Romantico je gotovi izdelek za direktno vgradnjo, ki ga ni dovoljeno mešati! Ponovno mešanje zmanjša viskoznost materiala, ki tako šele po 2 dneh znova pridobi konsistenco, primerno za obdelovanje.

Postopek nanašanja

Osnovni nanos:
Po pripravi podlage, če je morda potrebna, sledi osnovni nanos (predpremaz) oziroma vmesni nanos z izdelkom Primalon Universal Haftgrund.

Posebna navodila:
Skrbno ravnajte z orodjem, ki naj bo vedno čisto. Rob delovnega vedra redno čistite in pazite, da presušeni kosi materiala ne zaidejo v delovno maso. Med delovnimi pavzami material vedno prekrijte. Izdelka Calcino Romantico nikoli ne redčimo.
Podlaga mora ustrezati vsaj zahtevam stopnje kakovosti Q3. Če podlaga ne ustreza tej stopnji kakovosti, jo je treba pripraviti v skladu s kriteriji te stopnje.
Nato je treba površine, ki jih boste obdelovali, premazati s predpremazom Primalon Universal Haftgrund.

1. delovna faza delovne tehnike AVTENTIKO:
Calcino Romantico v izbranem odtenku nanesite po vsej površini tako, da material posnamete na debelino zrn.
Po kratkem odzračevanju izravnajte robate sledi gladilke z rahlim pritiskanjem.
V ta namen priporočamo uporabo gladilke srednje velikosti (240 mm x 100 mm).
Ta nanos materiala se mora sušiti vsaj 12 ur, sicer pride do odstopanj/luščenja v naslednjih delovnih fazah. V hladnem, vlažnem vremenu upoštevajte ustrezno daljše intervale sušenja.

2. delovna faza:
Calcino Romantico v izbranem odtenku nanesite po vsej površini tako, da material posnamete na debelino zrn. Po kratkem odzračevanju spraskajte površino s hrbtiščem gladilke ter razpraskano površino delno znova zaribajte.
V ta namen priporočamo uporabo gladilke srednje velikosti (240 mm x 100 mm), za zaribavanje lahko uporabite specialno gladilno žlico Arte Twin, benečanko ali plastično gladilko.
Če dobi površina mat vlažni sijaj, lahko sijaj izboljšate - povečate s polirno gladilko, s katero nekoliko zatesnite površino.
Obstaja tudi možnost, da površine Calcino Romantico  zaščitite z impregnacijsko pasto.

Impregnacija:
Karbonatizacija apna mora potekati neovirano, zato naj se delovne površine strjujejo 3 do 6 dni in v tem času jih ni dovoljeno impregnirati. Prezgodnja impregnacija lahko povzroči obarvanje. Ker Calcino Romantico po obdelovanju pridobi finorobato strukturo površine, je poraba impregnacijske paste ustrezno večja. Poleg tega lahko impregnacijska pasta spremeni barvni odtenek izdelka Calcino Romantico.
Zato je priporočljivo kombinacijo Calcino Romantico in impregnacijske paste Calcino Imprägnierpaste najprej preveriti na testni površini.
Impregnacijsko pasto Calcino nanesite z beneško gladilko, ki ne pušča okruškov, čisto na tanko  (na "0")  in enakomerno. Po kratkem odzračevanju odstranite odvečen material z mehko krpo.
To brisanje ponovite še enkrat potem, ko je površina suha. Če nanesete preveliko količino impregnacijske paste, se pojavi belkasta meglica (odvečna moka iz plovca), ki vsekakor ni razlog za reklamacijo, saj jo lahko zmanjšamo s ponovnim brisanjem površin.

Poraba

Izvedba AVTENTIKO: pribl. 600 - 700 g/m2/na delovni korak.
Poraba je lahko zelo različna, ker je odvisna od robatosti in vpojnosti površine ter od načina obdelovanja. Točno porabo določite vnaprej z izdelavo testne površine.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem: ne obdelovati pod +10 °C.

Orodje

■ Benečanska gladilna žlica/gladilka z zaokroženimi vogali
■ Polirna žlica/gladilka
■ Žlica/gladilka ArteTwin ali podobna plastična žlica/gladilka

Upoštevajte naslednje:
Za posamezne delovne faze lahko vedno uporabljate isto gladilko.
Poškodovano orodje povzroči razbrazdano površino. Nove gladilke obrusite z brusnim papirjem (granulacije 400 - 600).
Orodja za obdelovanje izdelka Calcino Romantico ne smete uporabljati tudi za izdelek Calcino Dekor.

Čiščenje orodja

Očistite takoj po uporabi z vodo. Pri obdelovanju obvezno pazite na čisto orodje.

Čiščenje in nega

Impregnacijska pasta Calcino Imprägnierpaste ne ščiti površine pri neposrednem stiku z vodo (nastanejo apneni madeži) niti pred madeži zaradi maščobe, kisline, katrana in kofeina oziroma teina in snovmi, ki rade obarvajo površine.
Rahle madeže na površini lahko odstranite s toplo vodo z dodatkom gospodinjskega čistila. Pozor: Ne uporabljajte čistil za odstranjevanje vodnega kamna!

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Povzroča hude poškodbe oči. Povzroča draženje kože, Ne vdihavajte hlapov/razpršila. Preprečite stik z očmi, kožo ali oblačili.

Uporabljajte predpisano osebno zaščitno opremo. PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. NE izzivajte bruhanja. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Vsebuje kalcijev dihidroksid. Povzroča hude poškodbe oči. Povzroča draženje kože, Ne vdihavajte hlapov/razpršila. Ne vdihavajte hlapov/aerosola. Preprečite stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljajte predpisano osebno zaščitno opremo. PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. NE izzivajte bruhanja. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav Nadaljujte z izpiranjem. Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Neočiščeno embalažo odstranite na enak način kot izdelek.

Podrobnejši podatki

Koda odpadka: 31612 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 06 13 99
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani www.synthesa.at ali www.caparol.si.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija