caparol_pim_import/caparol_si/products/image/154687/050076_Stucco_Eleganza_2,5L.png

Stucco-Decor DI LUCE

Disperzijska izravnalna masa za izdelavo zrcalnih ultrasijajnih površin s tehniko glajenja

Predvidena uporaba

Disperzijska izravnalna masa za izdelavo ultrasijajnih stenskih površin z učinkom zrcala v notranjih prostorih.

Lastnosti

 • Redčjiva z vodo
 • Polprozorna
 • Ultrasijaj z zrcalnim učinkom brez dodatne prevleke
 • Racionalna in zanesljiva obdelovalna tehnika
 • Strojno niansiranje s ColorExpress
 • Paroprepustna in vpojna

Pakiranje/velikost embalaže

 • 2,5 litra in 5 litrov

Barvni toni

Polprozorna bela masa.

Niansiranje:
Za strojno niansiranje s ColorExpress je na voljo kakih 1300 3D-odtenkov in odtenkov CaparolColor.
Pri premazovanju povezanih površin zmešajte skupaj vse posode z niansirano barvo, da ne bi prišlo do razlik v barvnem odtenku pri ločeni uporabi posameznih posod. Če naročite 100 litrov in več enega odtenka pri enem samem naročilu lahko tovarna na željo izvede niansiranje tudi pred odpremo.
Pri organsko pigmentiranih barvnih tonih (npr. rdeča in oranžna) je tak odtenek lahko videti nekoliko drugačen na površinah, osvetljenih z močno dnevno svetlobo.

Stopnja sijaja

Glede na vrsto izvedbe – svilnati sijaj ali visoki sijaj.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.

Gostota

pribl. 1,45 g/ml.

Ekvivalentna debelina zračnega sloja sdH2O

sd-vrednost: pribl. 0,06 m.

Dopolnilni izdelki

 • AkkordSpachtel fein
 • StuccoDecor Wachsdispersion

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Notranje površine – mineralni ometi iz maltne skupine PII, PIII, mavčni in gotovi ometi iz maltne skupine PIV, mavčni karton, mavčne gradbene plošče in betonske površine.
Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, barvno izenačena (brez kontrastov), brez ločilnih snovi in popolnoma ravna. Upoštevajte tudi VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, 3. odstavek. 3.

Priprava podlage

Za predpremaz uporabite Caparol-Haftgrund. Nato nanesite po vsej površini 1 do 2 nanosa fine mase Caparol-Akkordspachtel fein, da dosežete stopnjo kakovosti 4 (druge izravnalne mase niso primerne!). Ko se masa Akkordspachtel fein posuši, obrusite površino z granulacijo največ P200 do 240. Za izenačitev vpojnosti in vezavo prahu nato premažite obrušeno površino s predpremazom
CapaSol LF.

Postopek nanašanja

StuccoDecor DI LUCE nanesite po vsej površini in čisto na tanko s potezno gladilko (lopatico).
S potezno gladilko navlecite vedno minimalno/čim manjšo količino materiala.

Prvi delovni hod:
Bild 5 (029112_SDDL_1te_2a.jpg)
 • Povezane površine obdelajte mokro na mokro.
 • Ko se površina posuši, odstranite robate sledi potezne gladilke.Drugi in po potrebi tretji delovni hod:
Bild 6 (029113_SDDL_2te_schicht1a.jpg)
 • Drugi nanos izvedite na enak način kot prvega.
 • V drugem nanosu se vidno nakopiči sijaj iz materiala.
 • Če želite, lahko postopek ponovite še s tretjim nanosom, s katerim dosežete po poliranju skoraj zrcalni utrasijajni učinek.
Poliranje površine:
Bild 7 (029114_SDDL_2te_schicht_pol2.jpg)
 • Po kratkem intervalu zračenja ali tudi po zaključenem sušenju površino spolirajte s potezno gladilko.
 • Pri tem vlecite gladilko po površini pod ploskim kotom in z rahlim pritiskom.
 • Tako nastane značilna ultrasijajna površina.

Opozorilo! Poliranje s strojno tehniko je zaradi zahtevnosti primerno samo za izkušene izvajalce!
Povsem enako stopnjo sijaja lahko dosežete s tretjim nanosom in ročnim poliranjem s prožno vzmeteno gladilko/lopatico.


Navodila za oblikovanje površine:

Z izdelkom StuccoDecor DI LUCE lahko z različnimi gladilnimi tehnikami dosežemo razgibano kombinacijo odbijanja svetlobe iz spodnjih nanosov mase in zrcaljenja svetlobe z zgornje površine. Dodatna prevleka za končni sijaj ni potrebna! Variabilna delovna tehnika omogoča individualno oblikovanje končne optike.

Poraba

Pribl. 80–100 ml/m2/delovni hod oziroma nanos. Točno porabo ugotovite na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja dovoljena temperatura pri obdelovanju:
+5 °C – velja za zrak in podlago.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % rel. zr. vlage je premaz po pribl. 30 do 60 minutah površinsko suh. Popolnoma presušen in pripravljen za obremenitve je po pribl. 1 do 2 dneh. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ti intervali podaljšajo.

Orodje

Za nanašanje mase StuccoDecor DI LUCE priporočamo potezno gladilko iz legiranega jekla (z dvojnim listom, vzmetena), da bi bila izvedba čim bolj varčna in racionalna.
Gladilko obvezno najprej obrusite z mokrim brusnim papirjem (granulacije 400 do 600) in nekoliko zaoblite ostre robove gladilke.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Nasveti za čiščenje in vzdrževanje:
Površine, obdelane z zrcalno maso StuccoDecor DI LUCE očistite tako, da umazanijoTAKOJ skrbno obrišete z vodo in vlažno krpo.
Površine StuccoDecor Di Luce lahko dodatno zaščitite pred škodljivim delovanjem tekočin z disperzijo voska StuccoDecor Wachsdispersion. Upoštevajte tehnično informacijo št. 905.
Območje v bližini umivalnikov ali kuhalnih površin ni primerno za obdelavo s StuccoDecor DI LUCE. Če se kljub temu odločite za ta izdelek, obdelane površine na tem območju dodatno zaščitite, recimo s stekleno ploščo.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Pri brušenju uporabljajte protiprašni filter P2. Med delom in sušenjem poskrbite za zadostno prezračevanje. Pri uporabi barve ne jejte, pijte in ne kadite. Če pride v očesno sluznico ali v stik s kožo, takoj temeljito izperite z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Podrobne informacije: glejte varnostni list.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka odstranite kot odpadke barv na vodni osnovi, posušene ostanke izdelka odstranite kot strjene barve ali kot gospodinjske odpadke.

Produktna koda za barve in lake

M-DF01

Deklaracija sestavin

Poliakrilatna/polivinilacetatna smola, mineralna polnila, voda, aditivi, konzervansi (metil-/benzizotiazolinon).

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo. Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list