caparol_pim_import/caparol_si/products/image/98146/037359_ArteLasur_2,5L.png

Arte-Lasur

Stenska lazura na akrilatni osnovi z belo pigmentiranimi delci.

Predvidena uporaba

Specialno razvita, zelo zanimiva melirana stenska lazura za notranje prostore. Njen sestavni del so svetlo pigmentirani delci, ki se barvno ne zmešajo z drugimi barvnimi pigmenti v lazuri po niansiranju. Na svetlih podlagah tako ustvarijo izredno zanimivo, razgibano barvno optiko.

Lastnosti

 • Redčljiva z vodo, prijazna do okolja in skoraj brez vonja
 • Pralna barva razreda 2
 • Zanesljiv delovni postopek
 • Odporna proti dezinfekcijskim sredstvom na vodni osnovi
 • Možnost niansiranja v sistemu ColorExpress

Osnova materiala

Disperzija akrilata.

Pakiranje/velikost embalaže

2,5 l, 5 l

Barvni toni

Prozorna z belimi delci.

Niansiranje:
Za ArteLasur je na voljo okoli 350 barvnih tonov v okviru Caparolovega sistema 3D plus s strojno tehniko niansiranja ColorExpress. Pri tem morate upoštevati, da barvni odtenek izberete iz v ta namen pripravljene barvne kolekcije "CD ArteLasur” in da se zaradi specifičnih lastnosti lazure, tehnike nanašanja, debeline sloja in barvnega odtenka podlage barvni odtenek lazure na steni razlikuje od originalnega 3D-odtenka.

Stopnja sijaja

Svilnato mat v suhem stanju.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
Odprto embalažo shranite tesno zaprto.

Gostota

ca. 1,0 g/m3

Dopolnilni izdelki

 • Capadecor DecoGrund
 • MultiStruktur Fein / Mittel / Grob / Supergrob
 • Metallocryl Interior
 • Pearl White
 • Switch Desert
 • Switch Lagoon

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Stenske in stropne površine v notranjih prostorih. V sistemu Disboxid ArteFloor System je izdelek primeren tudi za talne površine (upoštevajte sistemski tehnični list Disboxid ArteFloor).
Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte tudi VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, 3. odstavek.

Alkalne podlage niso primerne za nanos lazure Capadecor ArteLasur.

Priprava podlage

Mavčni in gotovi ometi maltne skupine PIV:
Kot predpremaz za boljši oprijem nanesite Capadecor DecoGrund. Mavčne omete s sigo obrusite in posesajte prah, nato nanesite predpremaz s Caparol-Tiefgrund TB.

Mavčne gradbene plošče:
Na vpojnih ploščah predpremaz z OptiGrund E.L.F. ali Caparol-Tiefgrund TB. Na komprimiranih, gladkih ploščah je potreben predpremaz za boljši oprijem, zato izberite Capadecor DecoGrund.

Mavčne plošče (mavčno-kartonske):
Obrusite robate sledi gladilke. Mehka mesta, obdelana z mavčno izravnalno maso in obrušena, utrdite s predpremazom Caparol-Tiefgrund TB. Kot predpremaz za boljši oprijem uporabite Capadecor DecoGrund, OptiGrund E.L.F. ali CapaSol LF. Za plošče z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je potreben zaporni predpremaz s Caparol AquaSperrgrund. Upoštevajte tehnično smernico BFS št. 12.

Beton:
Odstranite ostanke ločilnih sredstev in moknate ali peskaste substance. Alkalnost površine po potrebi zmanjšajte s fluatom.

Zid iz vidnih zidakov iz apnenega peščenca ali opeke:
Preverite alkalnost površine in jo po potrebi zmanjšajte s fluatom.

Nosilni premazi:
Mat, slabo vpojne premaze lahko premažete neposredno. Sijoče ali lakirane površine najprej naredite bolj robate. Uporabite predpremaz Capadecor DecoGrund za boljši oprijem.

Nenosilni premazi:
Odstranite nenosilne lakirane površine, disperzijske barve ali disperzijske premaze. Na slabo vpojnih, gladkih površinah uporabite predpremaz za boljši oprijem Capadecor DecoGrund. Na grobo poroznih, peskastih ali vpojnih površinah uporabite predpremaz OptiGrund E.L.F. oziroma CapaSol LF. Nenosilne mineralne barve mehansko odstranite in posesajte prah. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi s klejnimi barvami:
Klejno barvo izmijte do čistega. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB. 

Nepremazane grobovlaknene tapete, reliefne tapete ali papirne tapete z vtisnjeno strukturo in stenske obloge:
Direkten nanos brez predhodne priprave.

Slabo sprijete tapete:
Odstranite do čistega. Temeljito izmijte škrobno lepilo in ostanke papirja. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Z mokrim čiščenjem odstranite plesnive obloge in glive. Prepojite površine z zaščitnim sredstvom Capatox ali FungiGrund in počakajte, da se popolnoma posušijo. Predpremaz izberite glede na vrsto in stanje podlage. Upoštevajte zakonske in uradne predpise (npr. za delo z biocidi in nevarnimi snovmi).

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, ali mastnimi madeži:
Nikotinske in sajaste/oljne madeže izmijte z vodo z dodatkom gospodinjskega razmaščevalnega čistila. Počakajte, da se površina dobro presuši. Posušene vodne madeže v suhem stanju dobro skrtačite. Nanesite izolirni/zaporni predpremaz s Caparol AquaSperrgrund.

Les in leseni materiali:
Premažite z vodnoredčljivimi ekološkimi akrilnimi laki Capacryl ali PU-laki Capacryl.

Manjša poškodovana mesta:
Omet popravite in zgladite z maso Caparol-Akkordspachtel po delovnih navodilih in, če je potrebno tudi dodatno grundirajte.

Navodila za oblikovanje površine:
Podlage morajo biti vedno barvno izenačene (brez barvnih kontrastov). Stenske lazure so prozorni materiali, ki omogočajo, da barvni ton in struktura podlage prosevata skozi lazuro.
Izdelava testnega vzorca pri končnem uporabniku je zato nujno potrebna!
Pri zelo svetlih barvnih odtenkih lazure in močno strukturirani podlagi svetlo pigmentirani delci v
lazuri ne morejo v polni meri razviti diferenciranega optičnega učinka.
Kontrastni učinek je izrazito poudarjen le, če na svetel osnovni nanos nanesemo temen odtenek
lazure.
ArteLasur lahko na temnih odtenkih podlage uporabite tudi kot brezbarvno različico (brez
niansiranja).
Zelo plemenito delujejo površine, če lazuri primešamo efektne pigmente. Dodatek teh pigmentov naj znaša od 1 % do 5 %. Efektne pigmente dodajte med enakomernim mešanjem (upoštevajte tehnično informacijo št. 816).

Sestava nanosov

Vmesni nanos za izvedbo gladkih površin:
- Capadecor DecoGrund


Vmesni nanos za vzpostavitev strukturirane površine:

- MultiStruktur Fein; Mittel, Grob oder Supergrob


Zaključni nanos:
ArteLasur je predpripravljeni gotovi izdelek, zato je ne smete redčiti. Priporočamo, da lazuro nanesete po celotni površini z mehko krtačo (na primer s ploskim čopičem ali z ovalno krtačo/čopičem). S krtačo delajte pri tem kratke navzkrižne poteze. Po kratkem intervalu zračenja lahko površino izenačite s suho krtačo/metlico (npr. metlico/omelom ali mehko tapetniško krtačo). Če želite bolj pisano optiko, lahko nanesete še en barvni odtenek mokro na mokro ali potem, ko se je prvi barvni odtenek že posušil. Dvakratni nanos lazure poveča barvno intenzivnost, količino svetlih delcev in trdnost površine. Če za drugi nanos izberete brezbarvno lazuro ArteLasur, se povečata količina svetlih delcev in barvna intenzivnost površine.

Bild 12 (004219.jpg)Bild 13 (004220.jpg)Bild 14 (004221.jpg)

Osnovni in evtl. vmesni
nanos nanesete z navzkrižnimi potezami oziroma po nanosu z valjčkom nadaljujete z navzkrižnimi potezami krtače.

Ko se posuši, nanesete lazuro ArteLasur s krtačo z navzkrižnimi potezami.

Po kratkem zračenju lazuro izenačite z mehko, suho krtačo ali metlico, da pridejo do izraza svetli delci v lazuri.

Pozor! Prosimo, upoštevajte:
Da delovna struktura valjčka ne bi bila preveč izrazita, priporočamo, da že osnovni nanos nanesete samo s krtačo ali da po valjčkanju uporabite še krtačo.

Poraba

Pribl 110–170 ml/m2 na nanos

Pogoji pri izvedbi

Najnižja dovoljena temperatura pri obdelovanju:
+5 °C – velja za zrak in podlago.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % rel. zr. vlage je lazura po pribl. 4 urah površinsko suha.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo in milom.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Med delom in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Pri delu ne jejte, pijte in ne kadite. Če pride v očesno sluznico ali v stik s kožo, takoj temeljito izperite z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Podrobnosti si preberite v varnostnem listu.


Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

tega izdelka (kat.A/l): 200 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 50 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF02

Deklaracija sestavin

Disperzija akrilne smole, mineralna polnila, voda, sredstva za nastanek filma, aditivi, konzervansi(metil-, benzizotiazolinon).

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za
obdelavo.
Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

Zastopnik za Slovenijo: CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda                           Telefon: 059 209 220, Faks: 01 300 70 80, Internet: www.caparol.si, E-pošta: info@caparol.si