caparol_pim_import/caparol_si/products/image/98245/037375_CapaGold_5L.png

CapaGold/CapaSilber

Svilnato sijajna akrilatna disperzijska barva z zlatim/srebrnim kovinskim učinkom, primerna za notranje in zunanje področje.

Predvidena uporaba

Premazi s kovinskim učinkom CapaGold in CapaSilber skupaj s specialnim osnovnim premazom EffektGrund skrbijo predvsem na strukturiranih površinah za čist, naravno zlat ali srebrn barvni odtenek.
Z različnimi tehnikami obdelave – s ščetko, desko, lopatico ali pleskarskim valjčkom – je mogoče doseči individualne in privlačne rezultate.
Vedno potrebna sistemska struktura iz osnovnega, vmesnega in zaključnega premaza ustvari atraktivne, visoko obremenljive površine, primerne za celopovršinsko prekrivanje kompozitnih toplotnoizolacijskih sistemov.

Lastnosti

  • Posebno čist, naravno zlat ali srebrn barvni odtenek.
  • Primerno za celopovršinsko prekrivanje kompozitnih toplotnoizolacijskih sistemov.
  • Odporno proti vremenskim vplivom in UV-svetlobi.
  • Se hitro suši.
  • Abrazija v mokrem razreda 1 ustreza odpornosti proti mokroti po DIN 53778.

Osnova materiala

Disperzija čistega akrilata.

Pakiranje/velikost embalaže

1,25 l, 2,5 l, 5 l

Barvni toni

Zlate in srebrne barve.

Stopnja sijaja

Sijajna do svilnato sijajna, odvisno od vpojnosti podlage.

Skladiščenje

Na hladnem, suhem in zaščiteno pred zmrzaljo.
Originalno zaprta embalaža je primerna za skladiščenje najmanj 1 leto.

Gostota

pribl. 1,1 g/cm3

Največja zrna

< 100 µm, S1

Debelina suhega nanosa

50–100 µm, E2

Koeficient vodoprepustnosti (w-vrednost)

0,01 [kg/(m2 · h0,5)] (nizka), W3

Prepustnost za vodno paro (sd-vrednost)

0,64 m (srednja), V2

Dopolnilni izdelki

EffektGrund

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
+++++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Ometi maltnih skupin PII in PIII, stari ometi, nosilne barve iz umetne, silikatne in silikonske smole, novi in stari kompozitni toplotnoizolacijski sistemi.
Podloga mora biti čista, trdna, suha, nosilna in brez ločevalnih snovi. Upoštevajte VOB, del C in 3. odstavek DIN 18363.

Priprava podlage

Zunanje površine

Ometi iz skupine malt PII in PIII (minimalna tlačna trdnost po DIN EN 998-1 je 1,5 N/mm2):
Novi ometi so primerni za barvanje po ustreznem času, načeloma po dveh tednih – pri temperaturi približno 20°C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti. V neugodnih vremenskih razmerah, kot je pojav vetra in/ali dežja, je treba upoštevati bistveno daljši čas. Z dodatnim osnovnim premazom s CapaGrund Universalom se zmanjša nevarnost apnenčastega cvetenja pri alkalnih nadometih iz maltne skupine PII oziroma PIII, kar omogoča barvanje že po sedmih dneh.

Stari ometi:
Popravljena mesta ometa se morajo dobro strditi in posušiti. Na grobih, poroznih, vpojnih, rahlo peskastih ometih osnovni premaz premažite z OptiGrundom E.L.F. oziroma CapaSolom LF. Na močno peskastih površinah ometov, ki se prašijo, osnovni premaz premažite z Dupa-grundom. Mineralni lahki ometi maltne skupine PII niso primerni za premaz s CapaGoldom/CapaSilberjem.

Beton:
Betonske površine z nabrano umazanijo ali prašnato zrnastim slojem očistite mehansko ali z visokotlačnim čistilcem in pri tem upoštevajte zakonske predpise. Na slabo vpojnih oziroma gladkih površinah osnovni premaz premažite z EffektGrundom. Na močno vpojnih površinah osnovni premaz premažite s OptiGrundom E.L.F. ali CapaSolom LF. Na peskastih površinah, ki se prašijo, osnovni premaz premažite z Dupa-grundom.

Nosilni premazi z laki ali disperzijskimi barvami:
Sijajne površine in premaze z lakom naredite hrapave. Umazane, kredaste in stare premaze odstranite z visokotlačnimi čistilniki, ročnim pranjem ali drugo primerno metodo, pri čemer upoštevajte zakonske predpise. Osnovni premaz premažite z EffektGrundom.

Nosilni, stari plasto-elastični premazi z disperziskimi barvami, na primer površine s Cap-elastom:
Niso primerni za premaz s CapaGoldom/CapaSilberjem.

Nosilni premazi z ometi iz umetnih smol:
Stare omete očistite s primerno metodo. Pri mokrem čiščenju v skladu z zakonskimi predpisi pustite površine pred nadaljnjo obdelavo dobro posušiti. Osnovni premaz premažite z EffektGrundom.

Nenosilni premazi z laki, disperzijskimi barvami ali premazi iz umetnih smol:
Premaze temeljito v celoti odstranite z ustrezno metodo, na primer mehansko ali z luženjem in nadaljnjim čiščenjem z visokotlačnim čistilcem in pri tem upoštevajte zakonske predpise. Osnovni premaz premažite z EffektGrundom. Na močno vpojnih, peskastih površinah osnovni premaz premažite z Dupa-grundom.

Nenosilni, mineralni premazi:
Premaze temeljito in v celoti odstranite z brušenjem, ščetkanjem, strganjem, visokotlačnim čistilcem, pri čemer upoštevajte zakonske predpise in druge ustrezne ukrepe. Pri mokrem čiščenju pustite površine pred nadaljnjo obdelavo dobro posušiti. Osnovni premaz premažite z Dupa-grundom.

Lesene podlage:
Niso primerne za premaz s CapaGoldom/CapaSilberjem.

Pocinkane površine:
Niso primerne za premaz s CapaGoldom/CapaSilberjem.

Trdi PVC:
Niso primerni za premaz s CapaGoldom/CapaSilberjem.

Premazi s postopkom Coil-Coating:
Očistite z amoniakovim alkalnim disperzijskim sredstvom. Osnovni premaz premažite s Capacryl Haftprimer. Prosimo, upoštevajte: premazov s postopkom Coil-Coating, ki vsebujejo silikon, ni mogoče premazati. Ker tega na gradbišču ni mogoče ugotoviti, je treba vedno premazati preizkusni premaz in preveriti oprijem.

Zidovje z okrasno opeko:
Za premaz je primeren le z opeko obzidan zid ali zid iz klinker opeke brez drugih dodatkov. Vse razpoke v zidovju morajo biti fugirane, zid mora biti suh in brez soli. Osnovni premaz premažite z DupaGrundom. Če se po vmesnem premazu pojavijo rjavi madeži, CapaGolda/CapaSilberja ni mogoče uporabiti, zato nadaljujte z brezvodno fasadno barvo Duparol.

Površine, umazane z industrijskimi izpusti ali sajami:
Niso primerne za premaz s CapaGoldom/CapaSilberjem.

Površine z glivami ali algami:
Če se pojavijo alge ali plesnoba, površine očistite z vodnim curkom in pri tem upoštevajte zakonske predpise. Površine sperite s Capatoxom oziroma FungiGrundom in jih pustite dobro posušiti.

Razpokane ometane ali betonske površine:
Brez predhodne odstranitve razpok tovrstne površine niso primerne za premaz s CapaGoldom/CapaSilberjem.

Površine s solnim cvetenjem:
Solno cvetenje suho odstranite s ščetkanjem. Osnovni premaz premažite z Dupa-grundom. Pri barvanju površin s solnim cvetenjem ne dajemo nobenega jamstva za trajen oprijem premaza oziroma za preprečevanje nadaljnjega solnega cvetenja.

Napake:
Majhne napake na mineralnih podlagah popravite s finim fasadnim kitom Caparol. Večje napake do 20 mm najbolje popravite s kitom za obnove Histolith. S kitom obdelana mesta premažite z osnovnim premazom.

Novi kompozitni toplotno izolacijski sistemi:
CapaGold/CapaSilber je primeren za celopovršinsko uporabo na kompozitnih toplotnoizolacijskih sistemih B (dalmatinske oziroma EPS plošče), če je upoštevana naslednja struktura:
Armiranje: kit za lepljenje in lopatico Capatect 190; kit za lopatico Capatect ZF 699 ali Capatect CarbonSpachtel
Tkanina: Tkanina Capatect-Gewebe 650/110
Osnovni premaz: kit za lepljenje in lopatico Capatect 190 pred fasadnim ometom premažite s Putzgrundom 610.
Nadomet: AmphiSilan ali ThermoSan NQG fasadni omet K15, K20, K30 ali R20, R30.
Za izvedbo kompozitnih toplotnoizolacijskih sistemov upoštevajte napotke posameznega proizvoda. S klobučevino prevlečene ali gladke površine kompozitnih toplotnoizolacijskih sistemov niso odobrene za premaz s CapaGoldom oziroma CapaSilberjem!

Stari kompozitni toplotnoizolacijski sistemi (predpostavke: EPS plošče, trdna in nosilna podlaga):
Površino kompozitnega toplotnoizolacijskega sistema lahko s CapaGoldom/CapaSilberjem obdelate le po delih (največ 20 odstotkov). Delne površine za premaz obdelate po naslednjem postopku:
podlaga na ometih maltne skupine PII in nosilnih ometih iz umetne, silikatne in silikonske smole (glejte Tehnično informacijo Primerne podlage) mora imeti po ustrezni pripravi naslednjo strukturo:
Armiranje: kit za lepljenje in lopatico Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Tkanina: Tkanina Capatect-Gewebe 650/110
Osnovni premaz: Putzgrund 610
Nadomet: Capatect AmphiSilan ali ThermoSan NQG fasadni omet K15, K20, K30 ali R20, R30.
Za izvedbo kompozitnih toplotno izolacijskih sistemov upoštevajte napotke posameznega proizvoda.
S klobučevino prevlečene površine ali površine kompozitnih toplotnoizolacijskih sistemov, ki so videti gladke, niso odobrene za premaz s CapaGoldom oziroma CapaSilberjem!
Kompozitni toplotnoizolacijskih sistemi, podvojeni v skladu z EnEV, so primerni za celopovršinski premaz s CapaGoldom/CapaSilberjem po zgoraj navedenih kriterijih (novi kompozitni toplotnoizolacijski sistemi).

Notranje površine
Ometi iz skupine malt PII in PIII (minimalna tlačna trdnost po DIN EN 998-1 je 1,5 N/mm2):
Trdne, običajno vpojne omete premažite brez predhodne obdelave. Na grobih, poroznih, peskastih, vpojnih ometih osnovni premaz premažite z OptiGrundom E.L.F. oziroma CapaSolom LF. Mavčni in gotovi ometi iz maltne skupine PIV (minimalna tlačna trdnost po DIN EN 13279 je 2 N/mm2): Mavčne omete s slojem sige obrusite, odstranite prah in osnovni premaz premažite s Caparol-Tiefgrundom TB.

Mavčne plošče:
Na vpojnih ploščah osnovni premaz premažite z OptiGrundom E.L.F. ali Caparol-Tiefgrundom TB.

Mavčnokartonske plošče:
Robove od kitanja obrusite. Mehka kitana mesta utrdite z globinskim premazom Caparol-Tiefgrundom TB. Na ploščah z vodotopnimi sestavinami, ki spremenijo barvo, osnovni premaz premažite s Caparol AquaSperrgrundom. Upoštevajte podatkovni list BFS št. 12.

Beton:
Odstranite vse morebitne ostanke ločilnih sredstev ter peskaste snovi in snovi, ki se prašijo.

Poronbeton:
Osnovni premaz premažite s Capaplexom, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 3.

Zidovje iz apnenčastega peščenjaka in okrasne opeke:
Premažite brez predhodne obdelave.

Nosilni premazi:
Mat, vpojne premaze neposredno obdelajte. Sijajne površine in premaze z lakom naredite hrapave.

Nenosilni premazi:
Nenosilne premaze z laki, disperzijskimi barvami ali ometi iz umetnih smol odstranite. Slabo vpojne, gladke površine neposredno premažite. Na grobih, poroznih, peskastih oziroma vpojnih površinah osnovni premaz premažite z OptiGrundom E.L.F. oziroma CapaSolom LF. Nenosilne premaze z mineralnimi barvami mehansko odstranite in s površin odstranite prah. Osnovni premaz premažite s Caparol-Tiefgrundom TB.

Premazi s klejnimi barvami:
Temeljito operite. Osnovni premaz premažite s Caparol-Tiefgrundom TB.

Nepremazane tapete iz surovih vlaken, reliefnega ali vtisnjenega papirja:
Premažite brez predhodne obdelave.

Neoprijete tapete:
Povsem odstranite. Ostanke lepila in tapet sperite. Osnovni premaz premažite s Caparol-Tiefgrundom TB.

Plesnive površine:
Plesen odstranite z mokrim čiščenjem. Površine sperite s Capatoxom oziroma FungiGrundom in jih pustite, da se dobro posušijo.

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi in mastnimi madeži:
Nikotinsko umazanijo ter sajaste in mastne madeže operite z vodo z dodatkom gospodinjskih čistil, ki vsebujejo topila za maščobe. Očiščene površine pustite dobro posušiti. Posušene vodne madeže suho očistite s ščetkanjem. Osnovni premaz premažite s Caparol AquaSperrgrund.

Les in leseni materiali:
Niso primerni za premaz s CapaGoldom/CapaSilberjem.

Majhne napake:
Po ustrezni predhodni obdelavi popravite s hitrim kitom Caparol, pri čemer upoštevajte navodila za uporabo in po potrebi premažite osnovni premaz.

Postopek nanašanja

Pred obdelavo dobro premešajte. Redno premešajte tudi med obdelavo. Material lahko odvisno od strukture podlage nanesete s čopičem ali pleskarskim valjčkom. Obrezana področja dodatno obdelajte. Načelno premažite po postopku mokro na mokro. Pri nanosu s pleskarskim valjčkom uporabite valjček s srednjim florom (višina flora 12–16 mm), na katerem se material ne nabira na robu valjčka.
Da pri nanosu s pleskarskim valjčkom (priporočljivo le na ometih z grobo strukturo) dosežete enakomerno usmerjenost kovinskih pigmentov, CapaGold/CapaSilber nanesite enakomerno, prečno porazdelite in razvaljajte v eno smer.
Na gladkih, fino strukturiranih podlagah material po nanosu dodatno obdelajte s kreativno tehniko (ščetkanje, zaribavanje, kitanje itd.).

Redčenje

Barva se uporablja nerazredčena.

Sestava nanosov

Vmesni premaz:
Capadecor EffektGrund v ustreznem barvnem odtenku, niansiranem v skladu s kolekcijo CD EffektGrund za ColorExpress po zaključeni pripravi podlage enakomerno premažite (Tehnična informacija št. 814). EffektGrund nanesite v želeni izvedbi.
Zaključni premaz:
Dvojni premaz z nerazredčeno CapaGold/CapaSilber. Gladke površine obvezno obdelajte s ščetko ali drugim orodjem za kreativne učinke, da se ne vidijo sledi nanosa materiala s pleskarskim valjčkom.

Poraba

Približno 100–120 ml/m2 za en nanos.
Vpojnost in struktura podlage močno vplivata na porabo.
Natančne vrednosti porabe določite s preizkusnim premazom na samem objektu.

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti je po približno 1 uri površinsko suho, po 12 urah pa primerno za naslednji premaz. Pri višji zračni vlažnosti, nižjih temperaturah in večji porabi materiala se lahko čas sušenja podaljša.

Čiščenje orodja

Z vodo, takoj po uporabi.

Opozorilo

CapaGold/CapaSilber lahko uporabite za lazurni premaz na primer na MultiStrukturju ali Capaverju FantasticFleece. V tem primeru vmesni premaz z EffektGrundom ni potreben.

Izvedensko mnenje/atest

  • Ocena obstojnosti v zunanjem področju.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hranite zunaj dosega otrok! Med obdelavo in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje.
Med uporabo proizvoda ne jejte, ne pijte in ne kadite. Pri stiku z očmi ali kožo razdraženo mesto nemudoma temeljito sperite z vodo. Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo!
Ne vdihavajte megle pri brizganju in pršenju.
Podrobnejši podatki: Glejte varnostni list.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

V tem izdelku (kat. A/c) znaša 40 g/l HOS (2010).
Ta izdelek vsebuje največ 35 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF02

Deklaracija sestavin

Poliakrilatna smola, pigmenti za učinke, silikati, voda, glikoleter, aditivi, sredstva za konzerviranje (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon).

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.
Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list