Capadecor Metallocryl INTERIOR

Disperzijska barva s kovinskim sijajem za notranje površine.

Predvidena uporaba

Lesketajoča se disperzijska barva s posebnimi kovinskimi pigmenti za notranje površine.
Zlasti je primerna za reprezentančne prostore/površine v središču pozornosti, na primer za trgovske centre, poslovne komplekse, banke, zavarovalnice, železniške postaje, diskoteke in podobne objekte.

Lastnosti

  • Z minimalnimi emisijami in brez topil (E.L.F)
  • V skladu z AgBB-kriteriji za izdelke z nizkimi emisijami
  • Z briljantnim kovinskim efektom
  • Mokro drgnjenje: pralna barva razreda 1 po DIN EN 13300
  • Ni gorljiva po DIN 4102, A2
  • Odporna proti dezinfekcijskim sredstvom na vodni osnovi

Osnova materiala

Polimerna disperzija po DIN 55945.

Pakiranje/velikost embalaže

2,5 l, 5 l, 10 l

Barvni toni

Kovinsko srebrna (podobna RAL 9006), standardni barvni ton ustreza neniansirani barvi Venato 45 MET. Capadecor Metallocryl Interior lahko niansiramo s strojnim sistemom ColorExpress v številnih barvnih odtenkih: na voljo so barvni toni s kovinskim efektom po RAL, barvni toni 3D plus in dosedanji barvni toni Alucryl.
Če želite niansirati material drugače kot v standardnem barvnem tonu, morate niansiranje izvesti po barvni kolekciji sistema ColorExpress »CD-Metallocryl«, drugače barvni ton ne bo točen. Enako velja za vmesni premaz z Amphibolinom v predvidenem barvnem tonu.


Preglednica barvnih tonov za Capadecor Metallocryl Interior:
tipična za material

Srebrne nianse
Venato 10 MET
Venato 20 MET
Venato 30 MET
Venato 45 MET
Bronaste nianse
Palazzo 155 MET
Palazzo 160 MET
Curcuma 10 MET
Mai 50 MET
Bakrene nianse
Rubin 25 MET
Papaya 65 MET
Amber 70 MET
Marill 50 MET
Zlate nianse
Palazzo 245 MET
Palazzo 215 MET
Curcuma 45 MET
Melisse 35 MET
Železne nianse
Palazzo 125 MET
Marill 10 MET
Citrus 15 MET
Palazzo 5 MET

Barvni toni po analogiji s sistemom 3D plus
Amber 10 MET
Amber 45 MET
Amber 95 MET
Aprico 95 MET
Arctis 100 MET
Arctis 65 MET
Arctis 70 MET
Baccara 10 MET
Baccara 5 MET
Barolo 95 MET
Bordeaux 35 MET
Cameo 155 MET
Citrus 10 MET
Citrus 20 MET
Curry 35 MET
Curry 95 MET
Grenadin 95 MET
Jade 70 MET
Lago 45 MET
Lago 50 MET
Laser 10 MET
Lavendel 165 MET
Magma 35 MET
Magma 40 MET
Magma 50 MET
Magma 70 MET
Magma 75 MET
Mai 70 MET
Malachit 40 MET
Melisse 70 MET
Oase 5 MET
Oase 70 MET
Pacific 130 MET
Pacific 155 MET
Pacific 40 MET
Papaya 35 MET
Papaya 40 MET
Papaya 45 MET
Papaya 70 MET
Papaya 95 MET
Patina 45 MET
Patina 50 MET
Pinie 15 MET
Pink 25 MET
Pink 30 MET
Rose 105 MET
Rose 75 MET
Rose 95 MET
Rubin 5 MET
Saphir 5 MET
Siena 40 MET
Tundra 40 MET
Tundra 80 MET
Tundra 95 MET
Tundra 105 MET
Verona 130 MET
Verona 45 MET
Verona 80 MET
Viola 80 MET
Viola 110 MET

Barvne nianse za Capadecor Metallocryl Interior so bile razvite na podlagi sistema 3D plus, vendar jih od originalnih barvnih tonov loči izrazit kovinski značaj. Ne moremo zavezujoče jamčiti za ujemanje med barvnimi toni 3D plus in kovinskimi barvnimi toni Metallocryl Interior.
Kovinski učinek barvnih tonov se lahko spreminja pod različnimi zornimi koti, pa tudi glede na različne vrste, intenziteto in vpadni kot svetlobe. Zato priporočamo, da vedno naprej prebarvate manjšo testno površino. Poleg zgornje barvne preglednice so Vam na voljo še različni običajni komercialni toni s kovinskim efektom po barvni karti RAL in dosedanje nianse Alucryl.

Stopnja sijaja

S sijajem.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.

Gostota

pribl. 1,0 g/cm3

Dopolnilni izdelki

Amphibolin

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti nosilna, brez umazanije, ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C in DIN 18363, 3. odstavek.

Priprava podlage

Način priprave podlage je odvisen od konkretne podlage in njenih značilnosti. Za pokrivne premaze z barvo Metallocryl Interior upoštevajte tudi tehnično informacijo za Amphibolin.

Postopek nanašanja

Capadecor Metallocryl Interior pred vgradnjo temeljito premešajte. Med obdelovanjem barvo redno večkrat premešajte.
Barvo Capadecor Metallocryl Interior lahko nanašate s čopičem ali valjčkom. Občrtana območja naknadno povaljčkajte. Za valjčkanje uporabite srednjedlaki valjček (višina flora naj bo 12 do 16 mm), na katerem se ne nabira material na robovih.
Da bi se aluminijeva sljuda enakomerno porazdelila, morate barvo Capadecor Metallocryl Interior nanesti čim bolj enakomerno, jo prečno razmazati in naknadno povaljčkati vedno v isti smeri.
Enakomeren kovinski premaz brez delovnih sledi, ki jih pušča orodje, z barvo Metallocryl Interior žal ni tehnično izvedljiv na povsem gladkih, nestrukturiranih površinah.
Na gladkih podlagah lahko dosežete zelo privlačen videz površine, če barvo Capadecor Metallocryl Interior po valjčkanju navzkrižno obdelate še z ovalno krtačo/čopičem ali obdelate z gladilko ArteTwin.
Ne priporočamo brizganja barve Metallocryl Interior, saj brizgana meglica pospešuje nastanek izrazitih marog in neenakomeren sijaj.
Capadecor Metallocryl Interior lahko na strukturirani podlagi uporabite tudi brez dodatnega obdelovanja s krtačo ali gladilko, če znaša velikost zrn strukturirane podlage vsaj okoli 2 mm ali več.
Gladkih, fino strukturiranih podlag ter površin z neugodno osvetlitvijo ni mogoče premazati brez vidnih sledi valjčka oziroma brez lis.
Dodatne zanimive optične učinke lahko dosežete tudi, če barvo Capadecor Metallocryl Interior uporabite kot vmesni premaz pod zaključno lazuro Capadecor ArteLasur ali ArteLasur Color.

Sestava nanosov

Vmesni premaz:
Capadecor Metallocryl Interior vsebuje pigmente s kovinskim efektom, ki pod alkalnimi in kislimi vplivi, še posebej v povezavi z izrazito vlago, reagirajo z obarvanjem. Zato je potrebno, da alkalne, nevpojne podlage najprej premažete z zapornim premazom Disbon 481 EP-Uniprimer (po navodilih v tehnični informaciji št. 481).
Pokrivni vmesni premaz izvedite z Amphibolinom (po navodilih v tehnični informaciji št. 100).
Vmesni premaz mora biti barvno usklajen z naslednjim zaključnim premazom Capadecor Metallocryl Interior. Amphibolin niansirajte v strojnem sistemu ColorExpress po barvni kolekciji »CDMetallocryl«.
Drugi izdelki niso primerni za vmesni premaz.

Zaključni premaz:
2 zaključna nanosa s Capadecor Metallocryl Interior brez redčenja (največ 5 %).

Lazurni premaz na tapete Capadecor Fantastic Fleece:
S kremenom strukturirani vzorec »Lino« lahko premažete tudi v izvedbizaključne kovinske lazure. V ta namen dekorativni flis enakomerno premažite z barvo Capadecor Metallocryl Interior, ki jo v tem primeru lahko razredčite do največ 10 %.

Pokrivni premaz na Capaver ElementEffects:
Če barvo Metallocryl Interior (nova kakovost 2013) uporabite na Capaver ElementEffects, lahko vmesni premaz z Amphibolinom tuid izpustite. Pri kritičnih barvnih odtenkih, ki vsebujejo velike količine dodane barvne paste, bo vsekakor potreben še tretji nanos barve Metallocryl Interior.
Metallocryl nanesite v obilni količini nanosa s kratkodlakim valjčkom in jo prečno razmažite. Nato samo prevaljčkajte površino brez dodajanja materiala v eni in isti smeri. Občrtane mejne površine morate obvezno naknadno prevaljčkati. Z barvo Metallocryl vedno delajte mokro na mokro.

Poraba

Pribl. 100 ml/m2 na delovni hod na strukturiranih podlagah, na robatih površinah pa ustrezno več. Točno porabo ugotovite na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja dovoljena temperatura pri obdelovanju:
+5 °C velja za zrak in podlago.

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 65-odstotni zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se interval sušenja podaljša.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Barva Capadecor Metallocryl Interior ni primerna za vodoravne površine, če so obremenjene z vodo.
Specialne lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki.
Vidne delovne prehode preprečite tako, barvo vedno nanašata mokro na mokro.
Če uporabite globinski predpremaz Caparol-Tiefgrund TB na notranjih površinah, se lahko pojavi tipičen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro zračenje prostorov. Na občutljivih območjih uporabite raje utrjevalec ometa AmphiSilan-Putzfestiger, ki ne vsebuje aromatov in je skoraj brez vonja.

Izvedensko mnenje/atest

  • Preizkus odpornosti proti dezinfekcijskim sredstvom
  • Meritev v komori po shemi AgBB
  • Dokazilo za protipožarno odpornost po DIN 4102 (A2), na masivnih mineralnih podlagah.
  • Splošni gradbeno-tehnični certifikat (sloglasje), težko vnetljiv gradbeni material po DIN 4102 (B1)

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Med delom in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Med uporabo izdelka ne jejte, pijte in ne kadite. Če pride v oči ali v stik s kožo, takoj temeljito izperite z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Orodje očistite takoj po uporabi z vodo in milom. Ne vdihavajte meglice pri brizganju in pršenju. Podrobnosti so navedene v varnostnem listu.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka odstranite kot odpadke barv na vodni osnovi, posušene ostanke izdelka odstranite kot strjene barve ali kot gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

Vsebnost HOS: < 1 g/l

Produktna koda za barve in lake

M-DF01

Deklaracija sestavin

Poliakrilatna smola, pigmenti z bisernim sijajem (aluminij), voda, estri, aditivi, konzervansi (metil-/benzizotiazolinon). Izdelek vsebuje metilizotiazolinon in benzizotiazolinon.

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.
Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list