caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166224/051386_Capatect_mk_reibputz_25kg_SI.png

Capatect MK-Reibputz

Mineralna predpripravljena suha maltna mešanica, izboljšana z dodatki iz umetne smole, na apneno-cementni osnovi, kot zaključni omet za toplotnoizolacijske kontaktne sisteme Capatect in mineralne podlage

Predvidena uporaba

Kot pokrivni oz. zaključni premaz za toplotnoizolacijske kontaktne fasadne sisteme Capatect in na sanacijskih ometnih sistemih Capatect. Možno ga je nanašati tudi na apneno-cementne in strojne osnovne omete zunaj in znotraj objekta. Uporablja se tudi pri lahkih ometih in toplotnoizolacijskih ometih ter na nosilnih mineralnih in organskih podlagah.

Lastnosti

 • Prožno obdelovanje 
 • Prepusten za vodno paro
 • Skoraj brez napetosti
 • Obstojen proti vremenskim vplivom 
 • Vodoodbojen
 • Zdrži visoke mehanske obremenitve 
 • Možnost ročne ali strojne vgradnje

Pakiranje/velikost embalaže

25-kilogramska vreča (42 enot = 1050 kg/paleto)

Barvni toni

Bele barve; možnost tovarniškega niansiranja.

Skladiščenje

Hranite na suhem, zaščiteno pred vlago, enako kot cement. Skladiščenje najmanj 6 mesecev od datuma proizvodnje.

Gostota

1600 kg/m3

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

μ ≤ 30

Koeficient vodovpojnosti

W1

Konsistenca

v obliki prahu

Odtržna trdnost

≥ 0,5 N/mm2, tip loma B

Št. izdelka

Št. art.Embalažna enota
0671 002525 kg Capatect MK-Reibputz 10
2892 002525 kg Capatect MK-Reibputz 15
0340 002525 kg Capatect MK-Reibputz 20
0342 002525 kg Capatect MK-Reibputz 30

Ustrezne podlage

 • Izolacijski sistemi Capatect 
 • Lokalno pripravljena apneno-cementna malta 
 • Strojni ometi (MPA) 
 • Lahki osnovni ometi
 • Toplotnoizolacijski ometi (iz stiropora in perlita) po izravnalnem sloji 
 • Cementni ometi
 • Stari, nosilni in vpojni osnovni ometi 
 • Sanacijski ometni sistem Capatect WTA
 • Sanacijski ometni sistem Capatect Rapid

Priprava podlage

Podlaga mora biti ravna, čista, nosilna, suha, brez umazanije, madežev in ločilnih snovi. Nove osnovne omete samo porežite z ravnalno letvijo in pustite strjevati vsaj 3 do 4 tedne. Pred nanosom zaključnega ometa Capatect MK-Reibputz morate strjeni osnovni omet prej temeljito navlažiti. Če izdelek uporabljate v okviru toplotnoizolacijskih sistemov Capatect, mora biti armirni sloj strjen in presušen.

Priprava materiala

Zlijte okoli 5 do 6 litrov vode v vedro in med stalnim mešanjem z ustreznim mešalnikom (največ 400 1/min) postopno dodajajte celotno vsebino embalaže ometa Capatect MK-Reibputz. Mešajte tako dolgo, da dobite gladko maso brez kepic, to je vsaj 3 minute. Pustite zmes zoreti krajši čas in jo nato še enkrat na kratko premešajte. Uporabite lahko tudi prisilni ali prostopadni mešalnik ter seveda ustrezno strojno opremo znamke Capatect. 8 do 10 vreč končno zmešanega materiala stresite v večjo kad za malto in vso količino še enkrat premešajte.

Postopek nanašanja

Capatect MK-Reibputz nanesite po vsej površini z nerjavečo gladilko iz legiranega jekla ali z ustreznim strojem za nanašanje ometa in porežite do velikosti zrna. Takoj nato površino strukturirajte s plastično ali nerjavečo gladilko ali z gladilko iz stiropora v enakomernih krožnih gibih.

Izbira orodja vpliva na robatost površine, zato ves čas delajte z istim orodjem. Za enakomeren videz obdelajte povezane površine vedno naenkrat – v eni delovni fazi.

Vidne delovne prehode preprečite tako, da predvidite ustrezno število delavcev na vsakem nivoju in da zagotovite neprekinjeno vgradnjo mokro na mokro. Vedno obdelajte celotno površino ali celotne dele fasade naenkrat, brez prekinitve. Ker omet vsebuje naravne dodatke, so možna manjša odstopanja v barvnem tonu. Zato na neprekinjenih površinah vgradite samo material z isto proizvodno številko (isto serijsko šaržo) ali pa zmešajte materiale z različnimi proizvodnimi številkam.
Na splošno veljajo tudi naša izvedbena navodila za vgradnjo strukturnih ometov Capatect.

Poraba

Capatect MK-Reibputz 10: pribl. 2,2 kg/m2
Capatect MK-Reibputz 15: pribl. 2,5 kg/m2
Capatect MK-Reibputz 20: pribl. 3,0 kg/m2
Capatect MK-Reibputz 30: pribl. 4,0 kg/m2

Poraba je odvisna od lastnosti in stanja podlage in delovnega postopka.
(Okvirnevrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini.)

Pogoji pri izvedbi

Temperatura objekta, materiala in zraka ne sme pasti pod +5 °C. Ne delajte na sončni pripeki, močnem vetru ali dežju brez zaščitnih ukrepov. Tudi megla oziroma padec temperature pod rosišče nista dovoljena. Navedeni pogoji morajo biti zagotovljeni še najmanj 2 dni po končanem nanašanju. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je omet površinsko suh po 24 urah. Popolnoma presušen in pripravljen za obremenitve je po 2 do 3 dneh. Omet se strdi s hidratacijo (vezavo z vodo) in izhlapevanjem primešane vode. Zlasti v hladni sezoni in pri višji zračni vlagi lahko pričakujete počasnejše sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Upoštevajte, da vpojnost, vrsta in struktura podlage kot tudi posameznih premazov, vplivi okolja in osvetlitve ter nihanja v sestavi surovin lahko vplivajo na manjša odstopanja barvnega tona in nastanek finih lasastih razpok. Zato bo pri niansiranih mineralnih zaključnih ometih morda potreben še premaz za poenotenje površine. Odškodninskih zahtevkov oziroma reklamacij barvnih odstopanj, ki nastanejo zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni mogoče uveljavljati. Da dež v fazi sušenja ne bi zmočil delovne površine, jo po potrebi zaščitite s ponjavami. Na močnem vetru ali hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Draži oči, dihalne organe in kožo. Nevarnost hudih poškodb oči. Lahko povzroči preobčutljivost v stiku s kožo. Ne vdihavajte prahu. Preprečite stik z očesno sluznico in s kožo. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Če pride v stik s kožo, takoj slecite zamazano, prepojeno obleko in kožo takoj izperite z obilo vode in mila. Pri delu nosite primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitna očala/obrazno zaščito. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke.
Skoraj brez kromatov po Dir. 2003/53/ES. Mejna vrednost je z dodatkom redukcijskega sredstva zagotovljena do 6 mesecev po proizvodnem datumu (glejte št. serijske šarže).

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Vsebuje kalcijev hidrat, cement.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 03
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list