caparol_pim_import/caparol_si/products/image/165240/051291_Capatect_klebe_u_spachtelmasse_190_25kg_SI.png

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Tovarniško pripravljena suha mineralna malta, obogatena z umetnimi dodatki, za lepljenje in armiranje toplotnoizolacijskih fasadnih PS-plošč (ekspandirani polistiren ali stiropor) v toplotnoizolacijskem kontaktnem fasadnem sistemu Capatect.

Predvidena uporaba

Lepilno-izravnalna masa Capatect 190 je mineralna, cementno vezana, s polimernimi dodatki obogatena in uradno preizkušena lepilno-izravnalna masa za toplotnoizolacijske sisteme Capatect na osnovi stiropora. Lepilno-izravnalna masa Capatect 190 ustreza avstrijskemu standardu ÖNORM B 6121.

Lastnosti

 • Zelo dobra obdelovalnost
 • Možnost ročne ali strojne vgradnje
 • Mineralna veziva
 • Obogatena s polimernimi dodatki
 • Visoko prepustna za vodno paro
 • Odporna proti vremenskim vplivom, vodoodbojna
 • Preizkušena po ÖNORM B 6121

Pakiranje/velikost embalaže

25-kilogramska vreča.

Barvni toni

Cementno siva.

Skladiščenje

Hranite na suhem, zaščiteno pred vlago, enako kot cement.

Tehnični podatki

 • Maltni razred po ÖN EN 998-1: CS IV
 • Sprijemno-natezna (odtržna) trdnost po ÖN EN 1015-12: ≥ 0,5 N/mm2 
 • Sprijemno-natezna (odtržna) trdnost po ETAG 004: ≥ 0,08 N/mm2 
 • Vodovpojnost po ÖN EN 998-1: razred Wc 2 
 • Vodovpojnost po ETAG 004: ≤ 0,10 kg/m2/24 h 
 • Prepustnost za vodno paro po μ EN ISO 7783: pribl. 30
 • Toplotna prevodnost ʎ10, suho po EN 1745: 0,42 W/(m·K) Tabelarna povprečna vrednost (P = 50 %) 
 • Požarna odpornost po ÖN EN 13501-1: A1

Gostota

pribl. 1,40 g/cm³

Največja zrna

0,5 mm

Konsistenca

v prahu

Ustrezne podlage

Neometan zid in zid z mineralnim ometom. Organske premaze je treba odstraniti. Nosilne mineralne premaze je treba za boljši oprijem narediti bolj hrapave.

Priprava podlage

Podlaga mora biti nosilna, čista, brez nesprijetih delcev in brez ločilnih snovi. (Upoštevajte standard ÖNORM!) Popolnoma odstranite poškodovane, luščeče se mineralne premaze ali strukturne omete.
Votla mesta v ometu odbijte in zapolnite z ustreznim materialom v isti ravnini z ostalo površino. Peskaste ali moknate mineralne površine temeljito očistite do trdne substance in premažite z globinskim predpremazom Primalon Tiefgrund LF.

Priprava materiala

Zlijte okoli 6 litrov vode v vedro in med stalnim mešanjem z ustreznim mešalnim nastavkom (največ 400 1/min) postopno dodajajte celotno vsebino ene vreče lepilnoizravnalne malte Capatect 190. Zmešajte do homogene mase brez kepic, obvezno mešajte vsaj 5 minut. Maso nato pustite zoreti 10 minut in jo nazadnje še enkrat na kratko premešajte. Za mešanje je primeren tudi ustrezen pretočni mešalnik.

Postopek nanašanja

Lepljenje fasadnih PS-plošč: Način lepljenja fasadnih PS-plošč Capatect je odvisen od podlage – plošče lahko lepite po robno-točkovni metodi ali z nanosom lepila po vsej površini, z ročnim ali strojnim postopkom (preberite postopek v delovnih navodilih Capatect ali v izvedbeni smernici Skupine za kakovost toplotnoizolacijskih sistemov). Neravnine do +/- -1 cm je mogoče izravnati v posteljici lepila. Plošče lepite na zid v navzkrižni formaciji (z zamikom) od spodaj navzgor, drugo ob drugi (na stik). Plošče dobro pritisnite ob podlago. Lepilne mase ne nanašajte v stike med ploščami!
Pazite na linije: plošče morajo biti položene v isti ravnini in popolnoma navpično.

Nanašanje armiranega osnovnega ometa: Obrusite morebitne štrleče zamike na izolacijskih ploščah in odstranite sprijeti prah od brušenja. Ko ste vgradili zaščite robov na okenskih špaletah in robovih ter izvedli diagonalno armiranje vogalov na fasadnih odprtinah, nanesite maso lepilnoizravnalno maso Capatect 190 v širini armirne mrežice in vtisnite v maso stekleno armirno mrežico Capatect Glasgewebe s prekrivanjem mrežice najmanj 10 cm. Nato prevlecite mrežico mokro na mokro z malto Capatect 190 tako, da malta popolnoma prekrije mrežico.

Stekleno armirno mrežico Capatect pri NDN 3 mm vstavite na sredini.
Na splošno veljajo poleg normativnih določil in izvedbenih smernic Skupine za kakovost toplotnoizolacijskih sistemov tudi delovna navodila Capatect za „Toplotnoizolacijske kontaktne fasadne sisteme in pribor".

Poraba

Armiranje v NDN 3 mm: pribl. 4,5 kg/m2.
Lepljenje: pribl. 5,5 kg/m2.
Navedeni podatki o porabi posameznih izdelkov temeljijo na izkušnjah in ne zavezujejo proizvajalca.
Dejanska poraba je odvisna od več dejavnikov.
Točne vrednosti porabe materiala lahko ugotovite samo na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Ne sme pasti pod +5 °C (temperatura objekta, materiala in zraka).
Ne nanašajte na žgočem soncu, dežju brez zaščtnih mrež. Tudi megla oz. padec temperature pod rosišče nista dovoljena. Navedeni pogoji morajo trajati še najmanj 2 dneva po vgradnji.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage vsaj 2 do 3 dni.
Da dež v fazi sušenja ne bi zmočil delovne površine, jo zaščitite s ponjavami. Zlasti v hladni sezoni in pri višji zračni vlagi lahko pričakujete počasnejše sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Da dež med sušenjem ne bi zmočil obdelanih površin, jih zaščitite s ponjavami. Na močnem vetru ali hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Vsebuje cement.
Draži oči, dihalne organe in kožo. Lahko povzroči preobčutljivost v stiku s kožo. Ne vdihavajte prahu. Preprečite stik izdelka z očmi in s kožo. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Če pride v stik s kožo, takoj izperite z obilo vode in mila. Uporabljajte ustrezne zašcčtne rokavice. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke.
Skoraj brez kromatov po Dir. 2003/53/ES. Mejna vrednost je z dodatkom redukcijskega sredstva zagotovljena do 6 mesecev po proizvodnem datumu (glejte št. serijske šarže).

Druge opombe

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 03
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list