caparol_pim_import/caparol_si/products/image/55543/026814_Klebe-_und_Armierungsmasse_186_M.png

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M

Mineralna predpripravljena suha maltna mešanica za lepljenje in armiranje izolacijskih plošč. Izboljšana za strojno uporabo.

Predvidena uporaba

Lepilno-armirna malta, s specialno sestavo za strojno vgradnjo. Za toplotnoizolacijske fasadne sisteme Capatect A in B ter ventilirane fasadne sisteme Capatect VHF.

Lastnosti

 • Protipožarne lastnosti: „negorljivo" oz. „težko vnetljivo" glede na sestavo vgrajenega toplotnoizolacijskega (WDV) ali ventiliranega (VHF) fasadnega sistema
 • Obstojnost proti vremenskim vplivom, vodoodbojnost po DIN 18 550
 • Visoka paroprepustnost
 • Dolg odprti čas za vgradnjo mase
 • Zelo dobra stabilnost
 • Prijaznost do okolja
 • Optimalna sestava zrn
 • Mineralna veziva na cementni osnovi z dodatki za boljši oprijem na podlago
 • Stopenjska in uravnotežena kombinacija kremenovih in kalcitnih polnil
 • Dodatki za vodoodbojnost ter voljno/prožno obdelovanje in dober oprijem na podlago

Pakiranje/velikost embalaže

Vreča po 25 kg, nepovraten kontejner po 800 kg, velika vreča BigBag po 1,3 t, kontejner po 1,3 tin 4,0 t ali silos po 7,0 t.
Za nepovratne kontejnerje so kot dodatna vremenska zaščita proti doplačilu na voljo
zaščitna prekrivala (številka artikla 807534).

Barvni toni

Svetlo siva.

Skladiščenje

Na hladnem in suhem, ne sme zmrzniti.
Zaščitite pred neposredno sončno pripeko. 12 mesecev nizka vsebnost kromatov.
Silosne kontejnerje in silose pred daljšim mirovanjem (zimski premor) popolnoma izpraznite.
V originalno zaprti embalaži ostane izdelek stabilen okoli 12 mesecev.

Tehnični podatki

 • Suha specifična gostota po ÖN EN 1015-10 : pribl. 1,40 g/cm
 • Maltni razred po ÖN EN 998-1 : CS IV 
 • Sprijemno-natezna (odtržna) trdnost po ÖN EN 1015-12 : ≥ 0,5 N/mm2 
 • Sprijemno-natezna (odtržna) trdnost na EPS-F / MV po ETAG 004 : ≥ 0,08 N/mm2 - ali odpoved v izolaciji 
 • Vodovpojnost po ÖN EN 998 - 1 : razred Wc 2 
 • Vodovpojnost po ETAG 004 : ≤ 0,15 kg/m2/24h 
 • Prepustnost za vodno paro po μ EN ISO 7783 : pribl. 30 
 • Toplotna prevodnost λ10,suho po EN 1745 : 0,43 W/(m·K); Tabelarna povprečna vrednost (P = 50 %) 
 • Požarna odpornost po ÖN EN 13501 - 1 : A1

Priprava podlage

Zid iz zidakov, beton ali trdno sprijeti premazi morajo biti čisti, suhi in nosilni. Odstranite vse nečistoče in ločilne snovi (npr. opažno olje) ter štrleče ostanke malte.
Popolnoma odstranite tudi poškodovane, luščeče se stare barve in strukturne omete. Votla mesta v ometu odbijte in zapolnite v isti ravnini z ostalo površino.
Močno vpojne, odpadajoče peščene ali moknate površine čim bolj temeljito očistite do trdne podlage in podlago nato grundirajte s koncentratom Sylitol-Konzentrat 111.

Priprava materiala

Lepilno-armirno maso Capatect 186M lahko vgradite z vsemi običajnimi pretočnimi mešalniki, polžastimi črpalkami in stroji za vgradnjo ometa, pa tudi ročno z močnim mešalnim nastavkom in s počasnimi obrati. Suho malto zmešajte s čisto, hladno vodo do homogene mešanice brez grudic.
Pustite maso zoreti približno 5 minut in jo na to še enkrat na kratko premešajte. Če je potrebno, dodajte mešanici po zorenju še nekoliko vode.
Mešanico pripravite z okoli 5 do 6 litri vode na 25-kilogramsko vrečo. Glede na vremenske pogoje znaša odprti čas za vgradnjo ročno pripravljenega materiala od 2 ur do 2 uri in pol, pri strojni pripravi/dovajanju materiala s črpalko pa največ 60 minut. Če se je material že začel trditi, ga ni več dovoljeno mešati z vodo.

Postopek nanašanja

Armirni sloj (ročno ali strojno nanašanje):
Morebitne zamike na stikih EPS-plošč iz stiropora obrusite in odstranite prilepljeni prah od brušenja. Po vgradnji kotne zaščite na okenskih špaletah in robovih ter diagonalnem armiranju kotov na fasadnih odprtinah nanesite armirno maso v širini role armirne mrežice na izolacijske plošče in v armirno maso tisnite armirno mrežico Capatect-Gewebe 650 s približno 10-centimetrskim prekrivanjem. Nato mrežico mokro na mokro prevlecite z armirno maso, tako da je mrežica po vsej površini popolnoma prekrita.Celotna debelina nanosa mora znašati okoli 3 do 4 mm.

Robovi zgradbe:
Če uporabljate kovinske zaščitne vogalnike (Capatect-Eckschutzschienen), položite armirno mrežico prav tako okoli robov z 10-centimetrskim prekrivanjem. Če uporabljate robno zaščito Capatect-Gewebe-Eckschutz, pa položite rolo armirne mrežice samo do roba.

Poraba

Lepljenje izolacijskih plošč: (odvisno od podlage)
Pasovno-točkovno lepljenje: pribl 4,0–4,5 kg/m2
Lepljenje po vsej površini (polnoploskovno): pribl. 5,0–7,0 kg/m2
Delno ploskovno lepljenje (samo v kombinaciji z lamelami iz mineralne volne
LS-Fassadendämmplatte VB 101): pribl. 5,0–5,5 kg/m2

Armirni sloj:
1,5 kg/m2 na 1 mm debeline nanosa
Pri ploščah iz stiropora (polistirenske trde pene): pribl. 4,5 kg/m2
Pri ploščah iz mineralne volne: pribl. 5,0 kg/m2.
Podatki o porabi so samo okvirni. Pri uporabi upoštevajte odstopanja glede na pogoje objekta ali delovne pogoje pri vgradnji.

Pogoji pri izvedbi

Delovna temperatura:
Med delom in sušenjem temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod +5 °C niti preseči +30 °C. Ne delajte na direktnem soncu, v vetru, megli ali pri visoki zračni vlagi. V teh zvezi se sklicujemo na tehnično smernico „Ometavanje pri visokih in nizkih temperaturah" nemškega združenja Deutscher Stuckgewerbebund.

Sušenje/interval sušenja

Morebitno potrebno pritrjevanje s sidri naj sledi šele po zadostni utrditvi nanosa lepila – to je po približno 1 dnevu.
Lepilo je popolnoma suho in pripravljeno na obremenitve po 2 do 3 dneh. Pri +20 °C in 65% relativni zračni vlagi je armirni sloj povšinsko suh po 24 urah. Lepilno-armirna masa Capatect 186 M se posuši s hidratacijo in fizikalno, to je z izparevanjem dodane vode. Zlasti v hladni sezoni in pri višji zračni vlagi lahko pričakujete počasnejše sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Primer opreme za strojno vgradnjo

Pretočni mešalnik Berö Calypso 15 s standardno dozirno ali mešalno gredjo in dovajalna črpalka Bero Speedy 15 s kapaciteto polža 1/1.

Pomembni podatki:
Črpalno-dovajalne cevi splaknite pred rednim zagonom z apneno ali škrobno mešanico. Obvezno upoštevajte smernice proizvajalca delovnega stroja!

Električni priključek:
Vedno za trifazni tok 400 V/16 A (tokovni razdelilnik z zaščitnim FID-stikalom na diferenčni tok).

Vodni priključek:
3/4-colska gibka cev s parkljasto spojko GEKA, potrebni vodni tlak pri delujočem stroju znaša najmanj 2,5 bar.

Vodni pretok:
Masa v konsistenci za lepljenje: pribl. 200 l/h.
Masa v konsistenci za armiranje: pribl. 250 l/h. Želeno konsistenco materiala prilagodite na finoregulacijskem ventilu vodovodne armature mešalnika.

Črpalno-dovajalne cevi:
Začetne gibke cevi – notranji Ø 35 mm, vsaka po 13,3 m.

Hod črpanja:
Največja razdalja/dolžina črpanja znaša 50 m (prilagodite razdaljo glede na objekt in temperaturo).

Brizgalna naprava:
Šobe s Ø 10 ali 12 mm. Končna cev – notranji Ø 25 mm, dolžina 10,0 m.

Lepljenje izolacijskih plošč

Pasovno-točkovna metoda:
Nanesite lepilno maso neprekinjeno ob robu plošče na okoli 5 cm širokem pasu ter dodajte po tri za dlan velike kupčke še na sredino hrbtne strani plošče (lepilna kontaktna površina ≥ 40 %).

Lepljenje po vsej površini (polnoploskovno):(prevlečene/predpremazane lamelne plošče iz mineralne volne):
Lepilno maso strojno nabrizgajte na podlago do pribl. 10 mm na debelo. Tik pred lepljenjem izolacijskih plošč nazobčajte nanos lepilne mase z zobato gladilko (širino in globino zob izberite glede na vrsto in stanje podlage). Izolacijske plošče takoj nato vtisnite v svež nanos lepila, malce zasukajte sem in tja in dobro pritisnite. Da se na lepilni masi ne bi naredila skorja, vedno nanesite samo toliko lepila, kolikor plošč lahko takoj nato prilepite.

Delno ploskovno lepljenje (prevlečene/predpremazane lamelne plošče iz mineralne volne):
Lepilno maso strojno nabrizgajte na podlago v obliki navpičnih pasov (lepilna kontaktna površina ≥ 50 %). Pasovi lepila naj bodo široki okoli 5 cm in na sredini debeli vsaj 10 mm. Sredinski (osni) razmik med pasovi ne sme biti večji od 10 cm. Izolacijske plošče takoj nato vtisnite v svež nanos lepila, malce zasukajte sem in tja in dobro pritisnite. Da se na lepilni masi ne bi naredila skorja, vedno nanesite samo toliko lepila, kolikor plošč lahko takoj nato prilepite. Neravnine do +/- 1 cm je mogoče izravnati z višino nanosa.
Plošče lepite na zid v navzkrižni formaciji (z zamikom) od spodaj navzgor in drugo ob drugi (na stik). Plošče dobro pritisnite ob podlago. Lepilne mase ne nanašajte v stike med ploščami! Plošče morajo biti spredaj poravnane v isti ravnini in položene popolnoma navpično.

Da dež med sušenjem ne bi zmočil delovne površine, zastrite gradbeno ogrodje s ponjavami.
Pri uporabi in izvedbi upoštevajte standard DIN V 18550 in standard DIN 18350, VOB, del C. Če je material dobavljen v kontejnerju ali silosu, upoštevajte tudi priložena navodila.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijske uporabnike (tehnična raba). Ta mineralni praškasti proizvod vsebuje cement in reagira alkalno.
Povzroča hude poškodbe oči. Lahko draži dihalne poti. Povzroča draženje kože. Ne vdihavati prahu ali meglice. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljati predpisano osebno zaščitno opremo. PRI STIKU Z OČMI: Nekaj minut previdno izpirati z vodo. Vstavljene kontaktne leče po možnosti odstraniti. Nadaljevati z izpiranjem. Poiskati zdravniško pomoč. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Pri zaužitju ne izzivati bruhanja.

Odstranjevanje

Onesnaženo embalažo: Prazne posode oddati podjetju za ravnanje z odpadki za recikliranje ali uničenje. Izdelek je po strditvi dovoljeno deponirati ob upoštevanju lokalnih uradnih predpisov.
EAK 170904

Giscode

ZP1

Tehnično soglasje

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.49-1071
Z-33.84-1185
Z-33.84-1018
Z-33.84-1130

Druge opombe

Preberite v varnostnem listu.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list