caparol_pim_import/caparol_si/products/image/159042/051100_Fassadenspachtel_25kg_SI.png

Synthesa Fassadenspachtel

Izravnalna masa v prahu

Opis

Synthesa Fassadenspachtel je izravnalna masa v prahu, izdelana na podlagi belega cementa.

Predvidena uporaba

Za glajenje, krpanje in izravnavanje fasad, sten in stropov.
Za prevleko in izravnavo golega betona, golih zidov in ometa, zapolnitev razpok, lukenj in velikih vdolbin na zunanjih in notranjih površinah.

Lastnosti

  • Debelina sloja do 5 mm
  • Prepustno za zrak
  • Za zunanje in notranje površine

Pakiranje/velikost embalaže

V vrečah po 25 kg.

Barvni toni

Beli cement.

Skladiščenje

Skladiščite v suhem prostoru. Originalno zapakirano embalažo lahko skladiščite do 12 mesecev.

Gostota

1,1 kg/l

Priprava podlage

Vse površine morajo biti suhe, trdne, čiste in brez tujkov, ki bi zmanjševali oprijemljivost mase.
Odstranite ostanke starih premazov in ometa. Stare plasti barve v notranjih prostorih predhodno sperite in odstranite tapete.
Izredno vpojne podlage je treba predhodno ustrezno obdelati.
Kovinske dele zaščitite pred korozijo. Upoštevajte 1. del avstrijskega standarda ÖNORM B 3430.

Priprava materiala

Izravnalno maso Synthesa mešajte v čisti posodi s čisto vodo, dokler ne dobite želene gostote. Mešajte jo z roko ali počasi z mešalnikom, dokler ni dobro premešana in brez grudic.
Za mešanje 25 kg izravnalne mase Synthesa potrebujete približno 8,5 l vode. Mešalno razmerje je spremenljivo (odvisno od podlage in priprave mase). Maso je treba porabiti v približno 30 minutah, po nanosu na podlago pa se strdi že po nekaj minutah. Strjeni masi ne dodajajte vode, saj se lahko zgodi, da se masa ne bo pravilno prijela površine.

Postopek nanašanja

Za nanos in glajenje mase uporabljajte samo lopatice in gladilke iz nerjavnega jekla. Da bi bila površina še posebno gladka, posušeno površino ponovno zgladite z gladilko ali nanesite nov sloj izravnalne mase Synthesa. Dodatne sloje nanašajte šele, ko se masa popolnoma strdi. Za preprečevanje neenakomernega strjevanja snovi priporočamo predhodno obdelavo površin.

Poraba

Približno 1,1 kg praška/m2/mm
(te vrednosti porabe so le približne – dejanska poraba je odvisna od podlage in objekta).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage pri nanosu in strjevanju mase:
Mase ne mešajte pri temperaturi manj kot +5 °C, pri močnem vetru in/ali na neposredni sončni svetlobi. Upoštevajte padec temperature ponoči.

Sušenje/interval sušenja

Čas sušenja je med drugim odvisen od debeline sloja, temperature, vlage in podlage. Ugodna izmenjava zraka pomeni krajši čas sušenja.

Čiščenje orodja

Po uporabi orodje takoj sperite z vodo.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek po zakonu o kemikalijah ne spada med nevarne odpadke, zato ne potrebuje posebnih opozorilnih oznak. Kljub temu pri uporabi kemičnih izdelkov upoštevajte običajne preventivne in higienske ukrepe. Hranite zunaj dosega otrok.

Draži oči, dihala in kožo. Pri stiku lahko povzroči preobčutljivost kože. Ne vdihavajte prahu. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Pri stiku z očmi le-te temeljito sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Pri stiku s kožo le-to takoj sperite z milom in vodo. Nosite zaščitne rokavice. Izdelek in embalažo je treba odstraniti kot nevarni odpadek.

Odstranjevanje

Posebni odpadki za sežiganje ali zbirna mesta za problematične odpadke. Izdelka ne odvrzite med gospodinjske odpadke, v kanalizacijo, zemljo ali vodotok. Neočiščeno embalažo odstranite kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ONORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 04
Razred ogrožanja vode: ROV 1, rahlo ogroža vodo.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list