caparol_pim_import/caparol_si/products/image/21421/020323_CarboNit_22_KG_3_KG.png

CarboNit

2-komponentna izravnalna masa, ojačana s karbonskimi vlakni, zelo odporna proti udarcem. Uporablja se za izdelavo armiranega osnovnega ometa na področju fasadnega podzidka.

Predvidena uporaba

Izredno udarno trdna 2-komponentna armirna masa, sestavljena iz proizvoda Capatect CarboNit in praška Capatect CarboNitPowder za območje fasadnega podzidka. Z zelo visokim deležem karbonskih vlaken in nanokristalinskih sestavin dosega izjemno trdnost pod mehanskimi obremenitvami. Vodoodporna formula CarboNita, zasnovana posebej za območje podzidka, omogoča uporabo proizvoda na površinah, ki so izpostavljene brizganju vode. Zato v območju brizganja vode ni več obvezna vgradnja vodoodpornih izolacijskih plošč (XPS-R in EPS-P), tudi za te površine lahko zdaj uporabite kar običajno EPS-izolacijo.
Nazivna debelina nanosa znaša 5 mm oziroma 8 mm po ÖNORM B 6410.

Lastnosti

  • Izredna odpornost proti udarcem 
  • Vsebuje karbonska vlakna 
  • Zelo dobra obdelovalnost

Pakiranje/velikost embalaže

25 kg – vedro
Capatect CarboNit: vedro po 22 kg, Capatect
CarboNit Powder (prašek): vreča po 3 kg

Gostota

1540 kg/m3

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

μ ≤ 150

Koeficient vodovpojnosti

≤ 0,5 kg/m2

Odtržna trdnost

≥ 0,08 MPa

Priprava materiala

Stresite praškasto komponento v posodo s tekočo komponento in ju premešajte z mešalnikom s počasnimi obrati (400 1/min), dokler ne nastane homogena masa brez grudic.
Količina obeh komopnent je natančno usklajena in odmerjena, zato ne uporabljajte nobenih drugih dodatkov. Konsistenco lahko popravite z nekoliko vode. Čas za vgradnjo pripravljene mešanice znaša pri +20 °C okoli 30 minut. Višje temperature skrajšajo, nižje temperature podaljšajo navedeni odprti čas za vgradnjo materiala.

Postopek nanašanja

Gradbeni predpogoj: Osnovni pogoj za vgradnjo toplotnoizolacijskih plošč Capatect je vgrajena hidroizolacija, ki ustreza prevladujočim obremenitvam. Če so morda potrebni tudi ukrepi za odvajanje vode z drenažo, se ti vedno izvajajo neodvisno od ukrepov vodotesne zatesnitve in toplotne izolacije zidu.
Nanos osnovnega ometa Capatect CarboNit v nazivni debelini 5 mm: Capatect CarboNit nanašajte vedno v širini armirne mrežice z zobato gladilko (širino in globino zobov gladilke izberite glede na debelino nanosa) in v sveži nanos vtisnite armirno mrežico Capatect Glasgewebe s prekrivanjem najmanj 10 cm. Mrežico nato še enkrat prevlecite z maso Capatect CarboNit mokro na mokro tako, da popolnoma prekrije mrežico.
Izvedba osnovnega ometa Capatect CarboNit z visoko udarno trdnostjo: Capatect CarboNit nanesite v dveh slojih. Prvi sloj CarboNita nanašajte vedno v širini armirne mrežice z zobato gladilko (širino in globino zobov gladilke izberite glede na debelino nanosa) in v svežo maso vtisnite armirno mrežico Capatect Glasgewebe s prekrivanjem najmanj 10 cm. Mrežico nato še enkrat prevlecite z maso Capatect CarboNit mokro na mokro tako, da popolnoma prekrije mrežico. Nazivna debelina prvega sloja osnovnega ometa znaša 5 mm, pri čemer je armirna mrežica prekrita s tretjino celotne debeline prvega sloja. Drugi sloj nanašajte na enak način v širini armirne mrežice z zobato gladilko in v svežo maso vtisnite armirno mrežico Capatect Glasgewebe s prekrivanjem najmanj 10 cm. Mrežico nato še enkrat prevlecite z maso Capatect CarboNit mokro na mokro tako, da popolnoma prekrije mrežico. Nazivna debelina drugega sloja osnovnega ometa znaša 3 mm, pri čemer je armirna mrežica vstavljena na sredini drugega sloja.
Načeloma veljajo naša delovna navodila za vgradnjo toplotnoizolacijskih kontaktnih fasadnih sistemov Capatect.

Poraba

Armiranje v NDN 5 mm: pribl. 8,5 kg/m2
Armiranje v NDN 8 mm: pribl. 13,5 kg/m2, vsakič
vklj. z dodatkom praška CarboNit Powder

Pogoji pri izvedbi

Najnižja delovna temperatura: +5 °C. Ne delajte na direktni sončni svetlobi, dežju ali močnem vetru. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Velja za +20 °C in 65 % relativne zračne vlage. 4 do 5 dni. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se interval sušenja podaljša.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Capatect CarboNit uporabljajte samo v skladu z našim delovnim navodilom!
Namesto 2. sloja CarbonNita lahko uporabite tudi maso Capatect Carbon-Spachtel, prav tako v nazivni debelini nanosa 3 mm.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Prosimo, upoštevajte: Osnovna masa in komponenta trdilca sta kemijsko-pravno različno razvrščeni.
Vsebuje cement.
Draži dihala in kožo. Nevarnost hudih poškodb oči. Hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte prahu. Preprečite stik z očmi in s kožo. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Pri delu nosite ustrezna zaščitna oblačila, zaščitne rokavice in zaščitna očala/ obrazno zaščito. Če pride do zaužitja, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo.
Skoraj brez kromatov po Dir. 2003/53/ES. Mejna vrednost je z dodatkom redukcijskega sredstva zagotovljena do 6 mesecev po proizvodnem datumu (glejte št. serijske šarže).
Varnostni list je na voljo na spletnih straneh www.capatect.at in www.caparol.si.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbir lišča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/ stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 04 10
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list