Preskoči navigacijo
Caparol
vaš močan
partner
Caparol
vaš močan
partner

REACH – brez podatkov ni tržišča

1. junija 2007 je začela v Evropski uniji veljati nova zakonodaja za kemikalije:

Uredba REACH (Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij, Uredba sveta (ES) št.1907/2006) je doslej največji zakonodajni postopek EU. Z njim je bila usklajena dosedanja zakonodaja o kemikalijah. Uredba upošteva načelo „brez podatkov ni tržišča“. Po njej je dovoljeno dati v promet na območju veljavnosti le še kemične snovi, ko so bile registrirane. REACH temelji na načelu lastne odgovornosti industrije in velja načeloma za vse kemične snovi/materiale. Lastna odgovornost industrije pomeni tudi, da proizvajalci in uvozniki prevzamejo odgovornost za varnost svojih kemikalij. Zagotoviti morajo varno rokovanje za vse predvidene vrste uporabe v produktni verigi, brez nevarnosti za zdravje izvajalcev ali uporabnikov in okolja.