Preskoči navigacijo
Toplotna
izolacija iz
karbona
Toplotna
izolacija iz
karbona

Carbon Edition

Na fasadah v fasadnih sistemih Caparol / Capatect sedaj tudi karbon. C - ogljik; najbolj pomemben gradbeni element v življenju. Grafit, diamant ali karbonsko vlakno izhajajo iz enega in istega elementa – ogljika.

Karbon velja na splošno za „čudežni material“ na vseh področjih, kjer se postavlja meja mogočega. Karbon tako najdemo v formuli 1, plovilih, motorjih in robotski tehniki itn., ko z majhnimi debelinami nanosov dosegamo visoke trdnosti. Zatorej je karbon ultimativen material tudi za fasade prihodnosti.

Caparol in karbonski fasadni sistem Capatect Top Line

  • Lepilo in armirni sloj za podzidek: Capatect Sockelflex Carbon;
  • Armirni sloj: Capatect CarboNit, Capatect Carbon Spachtel, Capatect Minera Carbon;
  • Zaključni ometi: Capatect Carbopor, Capatect Carbopor Easy;

 

Na fasade vpliva mnogo škodljivih dejavnikov:

  • sončni žarki, ki s svojim segrevanjem povzročajo pregrevanje fasadnih slojev, še posebej pri sedaj zelo modernih temnih barvnih tonih;
  • onesnaženje ozračja, ki povzroča hitrejše propadanje zaključnih slojev in pojavljanje razpok;
  • umazanija in smog, ki estetsko vplivata na fasade;
  • ekstremni vremenski pogoji: toča, prekomerna vlažnost,

 

Z dodatkom karbonskih vlaken v armirni sloj Capatect Minera Carbon, Capatect Carbon Spachtel, Capatect Sockelflex Carbon ali Capatect CarboNit in zaključni sloj Captect Carbopor pa lahko izboljšamo določene lastnosti.

Karbonska vlakna v armirnem sloju poskrbijo za povečanje tlačne in udarne trdnosti. V armirnem sloju z dodatkom karbonskih vlaken dobimo visoke vrednosti odpornosti na udarce. S tem sistemom dobimo trdnosti, ki ustrezajo odpornosti proti udarcem toče. Enako velja tudi za zaključne omete, kjer vlakna v zaključnem ometu poskrbijo tudi za premoščanje pojava lasnih razpok, ki se pojavljajo zaradi temperaturnih sprememb. Z dodatkom karbonskih vlaken v fasadne sloje povečujemo termično mehanske lastnosti, ter s tem podaljšujemo življenjsko dobo fasad.

Vrednost udarne trdnosti, ki se dosega na trgu s 3 mm armirnim slojem se v največ primerih giblje okoli 3 Joule, v redkih primerih dosega 6 Joulov. S karbonskim sistemom (Capatect Sockelflex Carbon, Capatect CarboNit, Capatect Carbon Spachtel ali Capatect Minera Carbon) v debelini 3 mm pa dosegamo vrednosti udarne trdnosti od 11 do 50 Joulov. Z dodatkom karbonskih vlaken v armirne in zaključne omete povečujemo tudi elastičnost in natezno trdnost fasadnega sistema. To hkrati pomeni tudi vgrajevanje armirnega sloja z majhnimi napetostmi, kar je posebej pomembno pri visoko izolativnih sistemih (debelejše toplotne izolacije oz. novi izolacijski materiali).

Novejši zaključni sloji so tudi izdelani s posebnim „hidroperl“ efektom - nano tehnologija, ki preprečuje zaključnim ometom, da se ne navlažijo prekomerno in se s tem hitro posušijo po dežju. Zaključni omet s takšno lastnostjo v večji meri preprečuje nastanek alg in plesni na fasadah. Sušenje karbonskega fasadnega sistema je 6 X hitrejše od dosedanjega najboljšega fasadnega sistema. Efekt fotokatalize, pa s pomočjo sončne aktivnosti pomaga pri čiščenju fasad, kajti s tem efektom se organske umazanije s pomočjo vpliva sonca razgrajujejo in se tako ne oprijemajo na fasadah.

Skupek vseh teh lastnosti (hidroperl efekt, fotokataliza) skupaj z dodatkom karbonskih vlaken pa zelo povečuje paroprepustnost, ter s tem omogoča „dihanje“ fasade.

Najbolj občutljivi del fasade je podzidek, ki je zelo mehansko obremenjen, nagnjen k tvorjenju razpok in vplivu vode. Tudi za takšne primere je možno uporabiti karbonske sisteme za rešitev teh problemov. S posebno recepturo za Capatect CarboNit ali Capatect Scokelflex Carbon in dodatkom karbonskih vlaken različnih velikosti dosegamo udarne trdnosti > 50 Joulov tudi v primeru, ko je izolacijski material EPS (stiropor). Istočasno s pridobivanjem trdnosti zmanjšamo možnost tvorbe lasnih in ostalih razpok na podzidku. V območju podzidka z uporabo Capatect CarboNit ali Capatect Scokelflex Carbon armirno maso tudi preprečimo prehod vode v lepilni in armirni sloj in s tem preprečimo tvorbo mehurjev na zaključnem ometu na podzidku.

„DARK SIDE“ FASADE – OD BELE DO ČRNE BARVE NA FASADI

Pri dosedanjih smernicah, ki so predpisane za fasade se je dovoljevala uporaba vrednosti reflektiranja svetlobe (HBW) nad vrednostjo 25 (Avstrija) oziroma 20 (Nemčija in Švica), kajti absorpcija toplote pri nižjih vrednostih je prevelika in lahko povzroči poškodbe na fasadah, hkrati pa pri teh vrednostih obstajajo problemi z obstojnostjo barvnih tonov. Uporaba zelo temnega barvnega tona lahko povzroči pri direktnem vplivu sonca segrevanje fasade do 80°C. V primeru uporabe barvnega tona pod predpisano vrednostjo proizvajalci niso izdajali garancije za fasade. S karbonskim fasadnim sistemom lahko na fasadah uporabljamo tudi temne barvne tone, kar do sedaj ni bilo dovoljeno in kljub nižje predpisani vrednosti lahko dobite garancijo za sistem. Za toplotno izolacijo pri takšnih barvnih tonih je obvezno uporabiti konopljo ali mineralno volno, ki je kljub povišani absorpciji toplote dimenzijsko stabilna. Karbonski fasadni sistem s povečano vsebnostjo dimenzijsko različnih karbonskih vlaken nam omogoča uporabo barvnih tonov od bele do črne barve. Caparol / Capatect karbonski fasadni sistemi premikajo meje mogočega! 

Od sedaj naprej uporabljamo na fasadah materiale z vsebnostjo ogljikovih (karbonskih) vlaken: Capatect Sockeflex Carbon – Capatect Carbonit – Capatect Carbon Spachtel – Capatect Carbopor – Capatect Carbopor Easy