caparol_pim_import/caparol_si/products/image/147695/048017_Disbon_404_12,5L.png

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel

Enokomponentni premaz na osnovi metakrilatne smole, ojačan s karbonskimi vlakni, za talne površine in lovilna korita za olje, za notranjo in zunanjo uporabo. Nizkoemisijski, s TÜV-preizkusom/TÜV-nadzorom glede vsebnosti škodljivih snovi.

Predvidena uporaba

Zaščitni premaz za mineralne talne površine v notranjih prostorih in zunaj objekta ter za trdi litoasfaltni estrih v notranjih prostorih za običajne pohodne obremenitve.
Uradno certificiran premaz za lovilna korita in prekate v zaprtih objektih in na prostem za hrambo kurilnega olja EL, nerabljenega motornega in menjalniškega olja, transformatorskega olja (izolirnega olja) in hidravličnega olja.

Lastnosti

 • Visoka odpornost proti udarcem
 • Zelo dobre možnosti čiščenja
 • Zelo dobra abrazijska trdnost
 • Majhna obraba
 • UV-stabilen
 • Obstojnost proti vremenskim vplivom
 • Elastičnost
 • Odpornost proti oljem
 • Prijazen do okolja, saj se lahko redči z vodo
Preizkušen proizvod po AgBB-kriterijih za HOS-emisije iz gradbenih proizvodov v notranjih prostorih (AgBB – Odbor za zdravstveno oceno gradbenih proizvodov). Ocenjevalna shema Odbora AgBB temelji na kriterijih uradnih okoljskih in zdravstvenih organov za uporabo gradbenih materialov na občutljivih območjih, na primer v bivalnih prostorih.

Osnova materiala

Metakrilatna disperzija.

Pakiranje/velikost embalaže

 • Standardne barve: plastično vedro po 2,5 l, 5 l, 12,5 l
 • Strojno ninasiranje ColorExpress: plastično vedro po 2,5 l, 7,5 l, 12,5 l

Barvni toni

 • Standardne barve:
plastično vedro po 12,5 l: svetlo siva, prodnato siva, betonsko siva, kamnito siva;
plastično vedro po 2,5 l, 5 l: svetlo siva, prodnato siva, kamnito siva.
Posebni barvni toni na željo.
 • ColorExpress:
Možnost strojnega niansiranja na napravah za niansiranje ColorExpress na kraju samem v okviru 28.000 barvnih tonov. Ekskluziven barvni dizajn na podlagi barvne kolekcije FloorColor plus: možnost mešanja na napravi za niansiranje ColorExpress glede na osnovni barvni ton 1, osnovni barvni ton 2 ali osnovni barvni ton 3.

Obstaja možnost, da premaz spremeni barvni ton ali da postane kredast pod vplivom UV-žarkov in vremena. Organska barvila (npr. v kavi, rdečem vinu ali listih) in različne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kisline ipd.) lahko obarvajo premaz. Funkcionalnost premaza ostane pri tem nespremenjena.

Stopnja sijaja

Svilnato mat.

Skladiščenje

Na hladnem in suhem, brez zmrzovanja.
V originalno zapakirani embalaži lahko izdelek hranite najmanj 2 leti. Pri nižjih temperaturah skladiščite material pred vgradnjo pri okoli 20 ℃.

Gostota

pribl. 1,3 g/cm3

Debelina suhega nanosa

pribl. 45 µm/100 ml/m2

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

pribl. 2.500

Abrazija po lestvici Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

190 mg/30 cm2

Raztezek pri pretrgu

pribl. 40 %

Ustrezne podlage

Mineralne podlage, kot so beton, estrih, omet, zidani zid, trdi litoasfaltni estrihi v notranjih prostorih in talne površine s trdno sprijetimi starimi barvami brez vsebnosti mehčal.
Podlaga mora biti nosilna, stabilna, trdna, brez nesprijetih delcev, brez prahu, oljnih in maščobnih madežev, sledi gume in drugih snovi, ki poslabšajo oprijem. Cementne, s polimernimi dodatki obogatene izravnalne mase prej preverite na testni površini, ali so primerne za obdelavo s tem izdelkom. Površinska natezna trdnost podlage mora znašati ≥ 1,0 N/mm2

Dovoljeni ostanek vlage v podlagi:
beton in cementni estrih: največ 5 masnih odstotkov;
anhidritni estrih: največ 1 masni odstotek.
magnezitni estrih: 2 do 4 masnega odstotka;
magnezitno-lesni estrih (ksilolit): 4 do 8 masnih odstotkov.
Trde litoasfaltne estrihe je dovoljeno s tem izdelkom premazati samo v notranjih prostorih. Trdi litoasfaltni estrihi morajo ustrezati stopnji trdote IC15 in morajo ohraniti obliko/ne smejo se deformirati v danih temperaturnih pogojih in pri pričakovanih mehanskih obremenitvah. Vse podlage morajo imeti ustrezen padec, ki preprečuje zastoj vode.

Priprava podlage

Pripravite podlago z ustreznimi postopki tako, da izpolnjuje navedene zahteve.
Z že premazanih površin odstranite slabo sprijete nanose/premaze oziroma nesprijete barve.
Temeljito očistite trdno sprijete enokomponentne premaze in stare, trdno sprijete disperzijske barve brez vsebnosti mehčal. Trdno sprijete, toge/otrdele dvokomponentne premaze očistite, obrusite ali grundirajte z univerzalnim predpremazom Disbon 481 EPUniprimer. Odlomljena ali poškodovana mesta v podlagi zapolnite in izravnajte z ostalo površino z maltami Disbocret®-PCC.

Priprava materiala

Material je že predpripravljen (za direktno vgradnjo). Pred nanašanjem ga morate dobro premešati.

Postopek nanašanja

Material lahko vgradite z mazanjem, valjčkanjem ali brizganjem (z brezzračno brizgalno napravo brez filtra, velikost šobe 0,013–0,015 cole).

Sestava nanosov

Mineralne podlage:
Predpremaz (v notranjih prostorih):
Izvedite z izdelkom Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, razredčenim s 30 % vode. Na trdih litoasfaltnih estrihih lahko predpremaz opustite.

Predpremaz (na zunanjih površinah):
S koncentratom CapaSol LF Konzentrat, razredčenim z vodo v razmerju prostorninskih delov 1 : 2, ali s predpremazom OptiGrund brez redčenja.

Premaz:
Podlage brez razpok:
Dva nanosa z izdelkom Disbon 404 Acryl-BodenSiegel brez redčenja.

Razpokane podlage:
Premažite enkrat. V še moker premaz vtisnite ustrezno mrežico (na primer znamke Kobau, mrežica iz steklenih vlaken 5/5, s prekrivanjem najmanj 5 cm). Nato nanesite vmesni nanos. Posamične razpoke lahko prekrijete tudi s pasovi mrežice neposredno v smeri razpoke (pas mrežice naj bo širok 15 do 20 cm). Ko se vmesni premaz posuši, nanesite še zakljucni nanos.

Prevleka za oljna korita:
Če uporabljate izdelek kot prevleko za oljna korita, izvedite predpremaz in dva nerazredčena pokrivna nanosa. Upoštevajte minimalno porabo (950 ml/m2).
Zaporedne nanose izvedite v različnih barvnih tonih, da se izognete napakam oziroma pomanjkljivo premazanim mestom. Da bi posamezni nanosi ostali vidno razpoznavni, 2. in 3. nanos potegnite samo toliko daleč, da od prejšnjega nanosa vsakič ostane viden 1 cm širok pas. Po zaključenih delih pritrdite na dobro vidnem mestu ploščico/nalepko s podatki o premaznem materialu, datumu izvedbe in izvajalcu. Ustrezne ploščice/nalepke lahko zahtevate pri proizvajalcu Caparol.

Opozorilo! Za premazovanje lovilnih korit za olje ni dovoljeno uporabljati barvnih tonov iz sistema strojnega niansiranja ColorExpress.

Alternativne možnosti oblikovanja površine:
Posip s čipsom:
Posujte svež premaz z barvnim čipsom Disboxid 948 Color-Chips in površino prelakirajte z gladkim ali protizdrsnim zaključnim nanosom.

Gladki zaključni nanos:
Na zunanjih površinah uporabite prozorni zaključni PU-lak Disbothan 446 PU-Klarschicht, na notranjih površinah pa prozorni lak Disbon 405 Klarsiegel.

Protizdrsni zaključni nanos:
Na zunanjih površinah uporabite:
Disbothan 446 PU-Klarschicht: 100 masnih odstotkov
Disbon 947 SlideStop Rough: 10 masnih odstotkov
Razredcilo Disbocolor 499: 5–10 masnih odstotkov

Na notranjih površinah uporabite:
Disbon 405 Klarsiegel: 100 masnih odstotkov
Disbon 947 SlideStop Fine: 3 masne odstotke
Premaz ni primeren za območja, kjer se pričakuje stalen stik z umetnimi masami z vsebnostjo mehčal (na primer z avtomobilskimi pnevmatikami).

Uradni predpisi za premazovanje lovilnih korit za olje:
Področje uporabe:
Premazni material je primeren za premazovanje betona, ometa in estriha na lovilnih koritih in prekatih v zaprtih objektih in na prostem pri skladiščenju:

 • kurilnega olja EL po standardu DIN 51 603-1:2011-09;
 • nerabljenega olja za motorje z notranjim zgorevanjem in olja za menjalnike motornih vozil ter;
 • zmesi iz nasičenih in aromatskih ogljikovodikov z vsebnostjo aromatov < 20 masnih odstotkov in s plameniščem < 55 °C, na primer izolirnega olja za transformatorje in hidravličnega olja: Shell Diala Öl D proizvajalca Deutsche Shell AG in naslednjih znamk hidravličnega olja: NUTO H 46 proizvajalca Esso AG, Shell Tellus ÖL 46 proizvajalca Deutsche Shell AG, Aral Vitam GF 46 proizvajalca Aral AG, Energol HLP-HM 46 proizvajalca Deutsche BP Oil Deutschland GmbH.

Pri vgradnji premaznega materiala v lovilna korita in lovilne prekate je treba upoštevati zahteve splošnega gradbeno-tehničnega soglasja. Splošni gradbeno-tehnični certifikat je na voljo pri proizvajalcu.
Izvedbena dela s premazom mora po nemški predpisih izvesti specializirano podjetje v skladu s 3. članom Odredbe o sistemih za ravnanje s snovmi, ki ogrožajo vodo (WasgefStAnlV z dne 31. 3. 2010 (BGBI. I S 377) (primerjajte BPG Premazovanje lovilnih prekatov, DIBT, serija B, zvezek 11, v izdaji februar 2009, odstavek 7.1 (3)). Izjeme od obveznosti izvedbe v režiji specializiranega podjetja so določene v (nemških) deželnih predpisih glede zadevne Uredbe o sistemih za ravnanje s snovmi, ki ogrožajo vodo, in o specializiranih podjetjih (VAwS).

Gradbene zahteve:
S konstrukcijskimi ukrepi morate preprečiti nastajanje razpok na obodnih stenah in na dnu lovilnih korit in prekatov zaradi posedanja in krčenja/izgube mase (na primer z zobatimi spoji, armaturo, sidranjem ipd.). Upoštevati morate tudi stanje obremenitve zaradi „tlaka tekočine". Dilatacijski stiki na območju lovilnih korit in prekatov niso dovoljeni! Betonske, ometne in estrih površine morajo biti nosilne in brezhibne/brez poškodb. Notranje robove izdelajte s polkrožnimi radiji. Omet in estrih morata biti trdno sprijeta z nosilnimi gradbenimi elementi oziroma obodnimi stenami in dnom. Te površine ne smejo biti zaglajene z jekleno gladilko, temveč porezane z leseno letvijo. Naknadno posipanje s cementom ni dovoljeno. Odprtine za cevi so prepovedane na območju pod maksimalnim možnim nivojem tekočine v lovilnih koritih in prekatih.
Zidani zid in betonske površine, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, je treba obdelati s cementnim ometom z dobrim oprijemom na podlago. Beton, omet in estrih morajo biti stari vsaj 28 dni in popolnoma suhi, preden lahko nanesete zaščitni premaz (ta izdelek). Za kakovost podlage veljajo naslednji standardi in minimalne zahteve:

 • beton: razred trdnosti C20/25 v skladu z DIN EN 206-1/ DIN 1045-2;
 • omet: malta za omet iz skupine CS IV oz. P III po standardu EN 998-1/DIN V 18 550;
 • estrih: DIN EN 13813: 2003-01 ter DIN 18 560-3: 2006-03, tabela 1 – razred trdnosti C25/F4 v povezavi s standardom DIN 18 560-1: 2004-04, odstavek 7.5.

Preprečite možnost delovanja vode na hrbtno stran premaza. Če obstaja možnost, da bi podtalnica, pronicajoča voda v tleh ali druge vode lahko prodrle v gradbeni element s hrbtne strani, morate izvesti ustrezno hidroizolacijo. V tem primeru upoštevajte DIN 18195-4: 200-08 Hidroizolacije zgradb, Zatesnitev proti talni vlagi (kapilarni vodi) in nestoječi pronicajoči vodi na talnih ploščah in stenah, dimenzioniranje in izvedba. Šele ko so izpolnjene vse prej navedene gradbene zahteve, lahko začnete z izvedbo zaščitnega premaza Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, saj bo ta samo tako izpolnil svoj namen.

Opozorilo! Premaz ni odporen proti biodizelskemu gorivu!

Poraba

Talni premaz
Predpremaz (v notranjih prostorih)
CapaSol LF Konzentratpribl. 150 - 200 ml/mrazredčen z vodo v razmerju prostorninskih delov 1 : 2 
Premaz
Disbon 404 Acryl-BodenSiegelpribl. 2 x 150 ml/m2
Če vstavite armirno mrežico, računajte z večjo porabo materiala.
Poseben videz/oblikovanje površine
Posip s čipsom
Disboxid 948 Color-Chips
pribl. 30 g/m2
Gladki zaključni nanos (na zunanjih površinah)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
pribl. 150 ml/m2
Gladki zaključni nanos (na zunanjih površinah)
Disbon 405 Klar­siegel
pribl. 130 ml/m2
Protizdrsni zaključni nanos (na zunanjih površinah)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough
pribl. 150 ml/m2
pribl. 15 g/m2
Protizdrsni zaključni nanos (na notranjih površinah) 
Disbon 405 Klar­siegel
Disbon 947 SlideStop Fine
pribl. 130 ml/m2
pribl. 4 g/m2
Premaz za lovilna korita za olje
Predpremazpribl. 150–200 ml/m2
30-odstotno razredčen z vodo
Vmesni nanospribl. 400 ml/m2 brez redčenja
Pokrivni nanospribl. 400 ml/m2 brez redčenja

Točno porabo ugotovite na testni površini na objektu.
Ali Disbon 404 Acryl-BodenSiegel pribl. 150–200 ml/m2
30-odstotno razredčen z vodo

Pogoji pri izvedbi

Temperatura materiala, zraka in podlage:
najmanj 5 0C in najvec 30 0C.
Relativna zračna vlaga ne sme preseči 80 %. Temperatura podlage mora biti vedno najmanj 3 0C nad temperaturo rosišča.

Delovni premori

Delovni premori med posameznimi delovnimi fazami znašajo pri temperaturi 20 °C najmanj 5 ur, pri premazih v skladu z AgBB-certifikatom (AgBB: Odbor za zdravstveno oceno gradbenih izdelkov) pa najmanj 24 ur. Naslednji nanos z Disbon 404 Acryl-BodenSiegel in Disbon 405 Klarsiegel sledi po pribl. 5 urah, naslednji nanos z Disbothan 446 PU-Klarschicht pa po pribl. 1 dnevu.
Pri višjih temperaturah so navedeni premori lahko krajši, pri nižjih pa se podaljšajo.

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 60-odstotni relativni zračni vlagi je premaz pohoden po pribl. 5 urah. Po pribl. 3 dneh je na voljo za mehanske obremenitve. Pri nižjih temperaturah so ti intervali ustrezno daljši.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi – tudi pri daljših prekinitvah dela – sperite z vodo ali s toplo milnico.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Med delom in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Med uporabo izdelka ne jejte, pijte in ne kadite. Če pride v oči ali v stik s kožo, takoj temeljito izperite z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Pri brizganju ne vdihujte meglice. Uporabljajte kombinirani filter A2/P2. Pri brušenju uporabljajte protiprašni filter P2. Podrobnosti so navedene v varnostnem listu.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/i) znaša 140 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 50 g/l HOS.

Giscode

M-LW01

Podrobnejši podatki

Pri vgradnji materiala upoštevajte delovne napotke za zaščito objektov in Caparolova navodila za čiščenje in nego talnih površin.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

06

DIS-404-001263
EN 13813:2002 
Estrih na osnovi umetne smole/prevleka na osnovi umetne smole za uporabo v notranjih prostorih
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Požarna odpornostEfl
Sproščanje korozivnih snoviSR
VodoprepustnostNPD
Odpornost proti obrabi≤ AR1
Oprijemno-natezna (odtržna) trdnost≥ B1,5
Odpornost proti udarcem≥ IR4

EN 13813
Standard DIN EN 13813 „Malte za estrihe, mase za estrihe in estrihi – Malte in mase za estrihe – Lastnosti in zahteve" določa zahteve za malte za estrihe, ki se uporabljajo za talne konstrukcije v notranjih prostorih.
Tudi prevleke/zaključni premazi na osnovi umetne smole spadajo pod ta standard.
Izdelki, ki ustrezajo navedenemu standardu, dobijo CE-oznako.
Označevanje na embalaži in v prilogi Izjave o lastnostih je v skladu z BauPVO.
Izjava je na voljo na spletni strani www.disbon.de.

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelovanje. Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si