caparol_pim_import/caparol_si/products/image/99485/037528_Capatox_10L.png

Capatox

Biocidna raztopina za predpremaz površin, prekritih z algami, mahom ali glivami.

Predvidena uporaba

Mikrobiocidna raztopina na vodni osnovi za uspešno čiščenje zunanjih in notranjih površin, prekritih z algami, mahom in plesnijo pred nanosom nove barve/ometa. Capatox je gotov izdelek.

Lastnosti

Sredstvo za uničevanje alg, gliv in bakterij.

Pakiranje/velikost embalaže

1 liter, 5 litrov, 10 litrov

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.

Gostota

pribl. 1,02 g/cm³

Priprava podlage

Plesnivo oblogo na notranjih površinah odstranite z mokrim čiščenjem. Na zunanjih površinah odstranite plesen, mah, alge s komprimiranim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov.
Morebiten rastlinski cvetni prah in prah plezavk odstranite mehansko in/ali s plamenom.
Očiščene površine dobro prepojite s Capatoxom in počakajte, da se dobro presušijo.

Postopek nanašanja

Mazanje s čopičem.

Redčenje

Capatoxa nikoli ne redčimo.

Poraba

Glede na robatost in vpojnost podlage okoli 50–150 ml/m2.

Čiščenje orodja

Orodje očistite takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Capatox je specialno sredstvo za čiščenje notranjih in zunanjih površin. Vsebuje kationski tenzid z nazivom alkildimetilbenzilamonjev klorid.
Učinkovina se kot kationsko milo uporablja tudi v živilski industriji za površinsko dezinfekcijo v mlekarnah, pivovarnah, mesnopredelovalnih obratih ter v bolnišnicah, rastlinjakih in manjših kopališčih.
V kozmetiki se učinkovina uporablja za deodorante in konzerviranje kozmetičnih pripravkov. V farmaciji se uporablja za konzerviranje kapljic za oči in injekcijskih pripravkov.
Pri dezinfekciji rok je učinkovina sestavni del čistil za rane na rokah, dezinfekcijskih sredstev za roke ipd.. Med drugim se uporablja tudi v sredstvih za umivanje rok v bolnišnicah ali na bombažnih navitih brisačah.
Širok spekter uporabe učinkovine, ki jo vsebuje tudi Capatox, v živilskopredelovalnih obratih, na področju humane medicine in higiene dokazuje, da lahko Capatox brez pomislekov za zdravje uporabljamo na na notranjih in zunanjih površinah objektov.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Vsebuje alkildimetilbenzilamonijev klorid, 15,7 g/l.
Upoštevajte varnostne ukrepe pri delu z biocidnimi sredstvi! Pred uporabo vedno preberite opozorilne oznake in produktni list. Draži oči in kožo. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Preprečite stik z očmi in s kožo. Osebe z občutljivo kožo morajo pri uporabi nositi zaščitne rokavice. Če pride izdelek v stik s kožo, ga takoj sperite z veliko količino vode. Če pride izdelek v stik z očesno sluznico, takoj izperite oči z veliko količino vode in poiščite zdravniško pomoč. Pri zaužitju takoj poiščite zdravniško pomoč ali pokažite nalepko, saj izdelek lahko poškoduje črevesno floro.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Očiščenih in s Capatoxom premazanih površin in po predpisih za izvedbo ne smete ponovno spirati, tako da praviloma ne nastaja odpadna voda. Če bi pri čiščenju fasade dobili večjo količino odpadne vode z vsebnostjo Capatoxa, lahko to usmerite v kanalizacijo z biološko čistilno napravo, saj se kationski tenzidi nevtralizirajo v stiku z anionskimi tenzidi, ki jih vsebujejo voda za čiščenje in čistila, ter s tem biološko razgradijo. Kationski tenzidi pridejo v čistilne tudi pri pranju iz posameznih gospodinjstev. Capatoxa ne smete izlivati v površinske vode (med drugim v kanale z meteorno vodo). Učinkovina je strupena za mrzlokrvne živali (ribe). Pri fasadnih delih zaščitite rastline in grmovje v neposredni bližini fasade ter zemljo s prekrivali. Rastline se poškodujejo samo, če jih neposredno napršite z raztopino Capatoxa. Če ponikne raztopina v zemljo, ostane učinkovina zarad lastnosti tenzidov v zgornjem sloju zemljine, kjer se nevtralizira in biološko razgradi. Zemlja tako ni trajno prizadeta niti ni v nevarnosti podtalnica. Na enak način se razgradijo odplake pranja iz gospodinjstev, ki potujejo po kanalizaciji v čistilne naprave, kjer se kationski tenzidi deaktivirajo in razgradijo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih snovi. Teh odpadkov ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo.

Deklaracija sestavin

Voda, aditivi, alkildimetilbenzilamonijev klorid.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodu

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list

Tehnična informacija

Varnostni list