caparol_pim_import/caparol_si/products/image/263551/070287_Indeko-plus.png

Indeko-plus

Nov kakovostni razred, izredno izdatna in ekonomična. Najnižja možna raven emisij, ne vsebuje topil.

Predvidena uporaba

Za kakovostne stenske in stropne premaze na vseh notranjih površinah. Indeko-plus ima odlično sposobnost prekrivanja, zato običajno zadošča že en premaz. Posuši se zelo hitro in je brez vonja, zato je izredno primeren za objekte, ki jih je treba hitro prepleskati ali obnoviti in nato znova uporabiti oziroma naseliti. Za premaze z Indeko-plusom se odločajo zlasti v bolnišnicah, domovih ostarelih, prodajalnah, hotelih, gostiščih, pisarnah, šolah, otroških vrtcih, zdravniških ordinacijah, uradnih prostorih ter zasebnih bivalnih prostorih, saj uporabnikov ali stanovalcev ne moti vonj po barvi.

Lastnosti

  • Vodotopna, prijazna do okolja in skoraj brez vonja.
  • Ne vsebuje aktivnih snovi, ki zamegljujejo.
  • Zelo primerna za popravila
  • Dvojno prekrivanje.
  • Zelo visoka stopnja beline.
  • Rahlo zapolni, ne porumeni.
  • Difuzijska, sd-vrednost < 0,1 m

Osnova materiala

Disperzija umetne snovi po DIN 55945.

Pakiranje/velikost embalaže

  • Standardno pakiranje: 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l
  • ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Barvni toni

Bele barve.
Indeko-plus lahko niansirate s polnimi barvami ali barvami za niansiranje iz serije CaparolColor ali AmphiColor®. Če barvo niansirate sami, zmešajte vso potrebno količino barve, da preprečite različne barvne odtenke. Pri nakupu 100 litrov barve in več v enem barvnem odtenku lahko naročite tudi tovarniško niansiranje. Indeko-plus je s sistemom ColorExpress mogoče strojno niansirati po vseh običajnih barvnih kolekcijah. Pred obdelavo preverite ustreznost barvnega odtenka, da ugotovite morebitne napake pri niansiranju. Na med seboj povezanih površinah uporabite le barvne odtenke iz ene šarže. Pri uporabi slabo pokrivnih barvnih odtenkov, kot so rdeči, oranžni, rumeni, priporočamo osnovni premaz z Indeko-plusom ali Caparol-Haftgrundom v primernem sistemskem barvnem odtenku. Ustrezni sistemski barvni odtenki za osnovni premaz so na voljo v tehniki niansiranja ColorExpress. Lahko je potreben dodaten pokrivni premaz.

Stopnja sijaja

Mat, brez sijaja (po DIN EN 13 300)

Skladiščenje

Na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo.

Tehnični podatki

Tehnične značilnosti po DIN EN 13 300: niansiranje lahko povzroči odstopanje od tehničnih značilnosti.

Mokra obraba

razred 1, ustreza odpornosti proti mokroti po DIN 53778.

Kontrastno razmerje

razred pokrivanja 1, pri izdatnosti 8 m2/l oz. 125 ml/m2

Največja velikost zrn

fina (< 100 µm)

Gostota

pribl. 1,4 g/cm3

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti čista, brez ločilnih snovi in suha. Upoštevajte VOB, del C, in 3. odstavek DIN 18363.

Priprava podlage

Ometi maltne skupine PII in PIII/minimalna tlačna trdnost po DIN EN 998-1 je 2 N/mm2:
Trdne običajno vpojne omete premažite brez predhodne obdelave. Na grobih poroznih peskastih vpojnih ometih osnovni premaz premažite z OptiGrundom E.L.F. oziroma CapaSolom LF.

Mavčni ometi iz maltne skupine PIV/minimalna tlačna trdnost po DIN EN 13279 je 2 N/mm2:
Osnovni premaz premažite s Caparol-Haftgrundom. Mavčne omete s slojem sige obrusite, odstranite prah in osnovni premaz premažite s Caparol-Tiefgrundom TB.

Mavčne plošče:
Na vpojnih ploščah osnovni premaz premažite z OptiGrundom E.L.F. ali Caparol-Tiefgrundom TB. Na močno zgoščenih, gladkih ploščah adhezivni osnovni premaz premažite z adhezivnim premazom Caparol-Haftgrund.

Mavčnokartonske plošče:
Robove od kitanja obrusite. Mehka kitana mesta utrdite z globinskim premazom Caparol-Tiefgrund TB. Osnovni premaz premažite s Caparol-Haftgrundom, OptiGrundom E.L.F. ali CapaSolom LF. Na ploščah z vodotopnimi sestavinami, ki spremenijo barvo, osnovni premaz premažite s Caparol AquaSperrgrundom. Upoštevajte podatkovni list BFS, št. 12.

Beton:
Odstranite vse morebitne ostanke ločilnih sredstev ter peskaste snovi in snovi, ki se prašijo.

Poronbeton:
Osnovni premaz premažite s Capaplexom, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 3.

Zidovje iz apnenčastega peščenjaka in okrasne opeke:
Premažite brez predhodne obdelave.

Nosilni premazi:
Mat vpojne premaze neposredno obdelajte. Sijajne površine in premaze z lakom naredite hrapave. Osnovni premaz premažite s Caparol-Haftgrundom.

Nenosilni premazi:
Nenosilne premaze z laki, disperzijskimi barvami ali ometi iz umetnih smol odstranite. Na slabo vpojnih, gladkih površinah osnovni premaz premažite s Caparol-Haftgrundom. Na grobih, poroznih, peskastih oziroma vpojnih površinah osnovni premaz premažite z OptiGrundom E.L.F. oziroma CapaSolom LF. Nenosilne premaze z mineralnimi barvami mehansko odstranite in s površin odstranite prah. Osnovni premaz premažite s Caparol-Tiefgrundom TB.

Premazi s klejnimi barvami:
Temeljito operite. Osnovni premaz premažite s Caparol-Tiefgrundom TB.

Nepremazane tapete iz surovih vlaken, reliefnega ali vtisnjenega papirja:
Premažite brez predhodne obdelave.

Neoprijete tapete:
Povsem odstranite. Ostanke lepila in tapet sperite. Osnovni premaz premažite s Caparol-Tiefgrundom TB.

Plesnive površine:
Plesen in glive odstranite z mokrim čiščenjem. Površine sperite s Capatoxom oziroma FungiGrundom in jih pustite, da se dobro posušijo. Osnovni premaz premažite glede na vrsto in stanje podlage. Na močno prizadetih površinah zaključni premaz premažite z izdelkom Indeko-W, Malerit-W ali Fungitex-W. Pri tem upoštevajte zakonske in uradne predpise (na primer Uredbo o bioloških snoveh in Uredbo o nevarnih snoveh).

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi in mastnimi madeži:
Nikotinsko umazanijo ter sajaste in mastne madeže operite z vodo z dodatkom gospodinjskih čistil, ki vsebujejo topila za maščobe. Očiščene površine pustite, da se dobro posušijo. Posušene vodne madeže suho očistite s ščetkanjem. Osnovni premaz premažite s Caparol AquaSperrgrundom. Na zelo umazanih površinah zaključni premaz premažite z Aqua-innom Nº1.

Les in leseni materiali:
Premažite z vodotopnimi okoljsko sprejemljivimi akrilnimi ali poliuretanskimi laki Capacryl.

Majhne napake:
Po ustrezni predhodni obdelavi popravite s hitrim kitom Caparol v skladu z navodili za uporabo in po potrebi premažite osnovni premaz.

Postopek nanašanja

Nanos s čopičem, pleskarskim valjčkom ali brezzračnim brizganjem.
Nanos z brezzračnim brizganjem: kot brizganja: 50°; šoba: 0,018–0,021"; tlak: 150–180 barov.
Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo.

Sestava nanosov

Debel enakomeren premaz z Indeko-plusom (nerazredčen ali razredčen z največ 5 odstotki vode). Na kontrastnih površinah je lahko potreben predhodni osnovni premaz, razredčen z največ 10 odstotki vode. Na površinah z različno vpojnostjo osnovni premaz premažite s Caparol-Haftgrundom.

Poraba

Približno 125 ml/m2 za en premaz na gladki površini. Na hrapavih površinah je poraba ustrezno večja. Natančno porabo ugotovite s preizkusnim premazom.

Pogoji pri izvedbi

Spodnja temperaturna meja za obdelavo in sušenje:
+5 °C za podlago in okoliški zrak.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti po 4–6 urah površinsko suho in primerno za naslednji premaz. Obdelana površina je popolnoma suha in primerna za obremenitev po približno treh dneh. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlažnosti se ta čas podaljša.

Opozorilo

Nanašajte v enem nizu, da ne pride do prehodov med mokrim in suhim nanosom. Pri brezzračnem brizganju barvo dobro premešajte in precedite. Pri uporabi globinskega premaza Caparol-Tiefgrund TB v notranjih prostorih se lahko pojavi značilen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro prezračevanje. Na občutljivih področjih uporabite trdilec za omet AmphiSilan, ki je brez vonja in arome. Pri temnejših barvnih odtenkih se lahko ob mehanski obremenitvi pojavijo svetle črte (učinek pisanja). Na mehansko obremenjenih površinah z intenzivnimi barvnimi odtenki priporočamo dodaten zaščitni premaz s poenotenim odtenkom s PremiumColorjem. Pri tem upoštevajte Tehnično informacijo za PremiumColor. Sledi popravljanja na površini so odvisne od veliko dejavnikov in so neizogibne (podatkovni list BFS, št. 25).

Izvedensko mnenje/atest

Izdelek je bil pri ocenjevanju neoporečnosti uporabe v notranjih prostorih na Wilhelm-Klauditzovem inštitutu (WKI) v Fraunhofu ocenjen s TÜV-znakom kakovosti »preizkušen za škodljive snovi«. Certifikat je na voljo na zahtevo.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hranite zunaj dosega otrok! Med obdelavo in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Ne jejte, pijte in ne kadite med uporabo izdelka. Pri stiku z očmi ali kožo takoj temeljito sperite z vodo. Izdelek ne sme zaiti v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo! Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo in milom. Ne vdihavajte megle pri brizganju in pršenju.
Podrobnejši podatki: glejte varnostni list.

Odstranjevanje

V recikliranje oddajte le povsem izpraznjeno embalažo. Tekoče ostanke materiala oddajte na zbirališču starih barv in lakov, posušene ostanke materiala pa odstranite kot gradbene odpadke ali odpadke pri rušenju oziroma kot komunalne ali gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a): 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ< 1 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF01

Deklaracija sestavin

Polivinilacetatna smola, titanov dioksid, silikati, kalcijev karbonat, voda, aditivi, sredstva za konzerviranje (metilizotiazolinon, benzisotiazolinon).

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list po načelu trajnosti

Varnostni list

Tehnična informacija

Varnostni list po načelu trajnosti

Varnostni list