AmphiColor Vollton- und Abtönfarben

Za niansiranje disperzijskih ali lateks barv, ometov iz umetnih smol in za intenzivne barvne premaze, pleskanje ter pisanje v zunanjem in notranjem prostoru.

Predvidena uporaba

Disperzijske polne barve so primerne za intenzivne, vremensko obstojne fasadne in tudi za obstojne notranje premaze. Prav tako so namenjene niansiranju disperzijskih ali lateks barv in ometov iz umetnih smol. Izjemno primerne so za briljantne, barvno obstojne reklamne napise in opleske.

Lastnosti

 • Ne vsebujejo topil, se redčijo z vodo, so okolju prijazne in skoraj brez vonja.
 • So odporne na vremenske vplive.
 • Abrazija v mokrem po DIN EN 13300, razred 2, ustreza »abrazijski odpornosti« po DIN 53778.
 • So vodoodbojne po DIN 4108.
 • Visoka zaščita pred dežjem ustreza razredu »nizke vodoprepustnosti« po DIN EN 1062: ≤ 0,1 [kg/(m2•h0,5)], W3
 • Dobra paroprepustnost ustreza razredu »srednje paroprepustnosti« po DIN EN 1062: ≥ 0,14 - < 1,4, V2
 • Najboljša odpornost na svetlobo, intenzivne barve, preproste za mešanje.
 • Odporne proti običajnim vodotopnim dezinfekcijskim sredstvom in gospodinjskim čistilom.
 • Alkalno odporne, zato neumiljive.
 • Zaščita proti agresivnim emisijam.
 • Enostavne za obdelavo.

Osnova materiala

Disperzija umetne snovi po DIN 55945.

Pakiranje/velikost embalaže

250 ml, 750 ml, 5 l

Barvni toni

V modri, temno rjavi, rumeni, zeleni, zeleno rumeni, magenta, oker, oranžni, rdeči, rdeče rjavi, črni, umbra, vijolični in beli barvi. Odtenki so primerni za poljubno medsebojno mešanje.

Obstojnost barvnih odtenkov v skladu s podatkovnim listom BFS št. 26:
Razred – skupina B:

modra2oranžna3
temno rjava1rdeča3
rumena3rdeče rjava1
zelena2črna1
zeleno rumena1umbra1
magenta3vijolična3
oker1bela1
AVA: velika izbira barvnih odtenkov
Bild 5 (029546_TI_500_Farbfeld_blau.jpg)Bild 6 (029562_TI_500_Farbfeld_dunkelbraun.jpg)
modratemno rjava
Bild 8 (029564_TI_500_Farbfeld_gruen.jpg)Bild 9 (029565_TI_500_Farbfeld_gruengelb.jpg)
zelenazeleno rumena
Bild 11 (029567_TI_500_Farbfeld_ocker.jpg)Bild 14 (029570_TI_500_Farbfeld_rotbraun.jpg)
Okerrdeče rjava
Bild 15 (029571_TI_500_Farbfeld_schwarz.jpg)Bild 16 (029572_TI_500_Farbfeld_umbra.jpg)
črnaumbra
Bild 10 (029566_TI_500_Farbfeld_magenta.jpg)Bild 12 (029568_TI_500_Farbfeld_orange.jpg)
Magentaoranžna
Bild 13 (029569_TI_500_Farbfeld_rot.jpg)
Bild 17 (029573_TI_500_Farbfeld_violett.jpg)
rdečavijolična
Bild 7 (029563_TI_500_Farbfeld_gelb.jpg)Bild 18 (029574_TI_500_Farbfeld_weiss.jpg)
rumenabela

Prosimo, upoštevajte sledeče:
ta barvna karta je izdelana s tiskarskim postopkom, zato so v primerjavi z originalnimi barvnimi odtenki možne spremembe. Ob primerjavi barvnih odtenkov upoštevajte, da lahko na barve vplivajo vrsta strukture, vpojnost podlage in okolice ter svetlobne razmere.

Stopnja sijaja

Svilnato mat.

Skladiščenje

Na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo.
Odprto embalažo hranite močno zaprto.

Gostota

pribl. 1,2–1,3 g/cm3

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
+++++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti suha, čista in brez kakršnih koli ločilnih snovi. Upoštevajte VOB, del C in 3. odstavek DIN 18363.

Priprava podlage

Zunanje površine

Ometi maltne skupine PII in PIII/minimalna tlačna trdnost po DIN EN 998-1 je 1,5 N/mm2:
Novi ometi so primerni za barvanje po preteku določenega časa, načeloma po dveh tednih, pri temperaturi približno 20 °C in 65-odstotni relativni vlažnosti zraka. V neugodnih vremenskih razmerah, na primer zaradi vpliva vetra in dežja, je treba upoštevati bistveno daljši čas. Z dodatnim osnovnim premazom (CapaGrund Universal) se zmanjša nevarnost apnenčastega cvetenja pri alkalnih nadometih iz maltne skupine PII oziroma PIII, kar omogoča barvanje že po preteku sedmih dni. Stari ometi: popravljena mesta ometa se morajo dobro strditi in posušiti. Na grobih, poroznih, rahlo peskastih oziroma vpojnih površinah osnovni premaz premažite z OptiGrundom E.L.F., na peskastih, prašnatih površinah pa z Dupa-grundom. Mineralne lahke omete iz skupine malt PII premažite s sredstvom Sylitol ali AmphiSilan.

Beton: Betonske površine z nabrano umazanijo ali prašnato zrnastim slojem očistite mehansko ali z visokotlačnim čistilcem in pri tem upoštevajte zakonske predpise. Na slabo vpojnih oziroma gladkih površinah osnovni premaz premažite z dodatnim osnovnim premazom CapaGrund Universal. Na grobih, poroznih, rahlo peskastih oziroma vpojnih površinah osnovni premaz premažite z OptiGrundom E.L.F., na površinah, ki se prašijo, pa z Dupa-grundom.

Cementno vezane iverne plošče: Zaradi visoke alkalnosti cementno vezanih ivernih plošč osnovni premaz premažite z Disbon 481 EP-Uniprimer, s čimer zaščitite površino pred apnenčastim cvetenjem.

Zidovje z okrasno opeko: Za premaz je primeren le zid, ki je obzidan z opeko, ali narejen iz klinker opeke brez drugih dodatkov. Vse razpoke v zidovju morajo biti fugirane in zid mora biti suh ter brez soli. Osnovni premaz premažite z Dupa-grundom. Če se po vmesnem premazu pojavijo rjavi madeži, nadaljujte z brezvodno fasadno barvo Duparol.

Nosilni premazi z laki ali disperzijskimi barvami: Sijajne površine in premaze z lakom naredite hrapave. Umazane, kredaste stare premaze očistite z visokotlačnim čistilcem in pri tem upoštevajte zakonske predpise. Osnovni premaz premažite z dodatnim osnovnim premazom CapaGrund Universal. Pri drugačnem čiščenju (izpiranje, ščetkanje, čiščenje s curkom) osnovni premaz premažite z Dupa-grundom.

Nosilni premazi z ometi iz umetnih smol: Stare omete očistite s primerno metodo. Pri mokrem čiščenju pred kakršno koli nadaljnjo obdelavo pustite površine, da se najprej dobro posušijo. Osnovni premaz premažite s CapaGrund Universalom. Nove omete premažite brez predhodne obdelave.

Stare, nosilne silikatne barve in ometi: Premažite s sredstvom Sylitol ali AmphiSilan. Nenosilni, mineralni premazi: Premaze temeljito in v celoti odstranite z brušenjem, ščetkanjem, strganjem, visokotlačnim čistilcem in pri tem upoštevajte zakonske predpise ter druge ustrezne ukrepe. Pri mokrem čiščenju pustite površine pred nadaljnjo obdelavo dobro posušiti. Osnovni premaz premažite z Dupa-grundom.

Nenosilni premazi z laki, disperzijskimi barvami ali ometi iz umetnih smol: Premaze temeljito in v celoti odstranite z ustrezno metodo, na primer mehansko ali z luženjem in nadaljnjim čiščenjem z visokotlačnim čistilcem, pri čemer upoštevajte zakonske predpise. Na slabo vpojnih oziroma gladkih površinah osnovni premaz premažite s CapaGrund Universalom. Na peskastih površinah ometov, ki se prašijo, osnovni premaz premažite z Dupa-grundom.

Površine, umazane z industrijskimi izpusti ali sajami: Premažite z brezvodno fasadno barvo Duparol.

Površine z glivami ali algami: Premažite s posebno fungicidno in algicidno fasadno barvo Amphibolin-W.

Razpokane ometane ali betonske površine: Premažite s Cap-elastom.

Zidovje iz nepremazanega apnenčastega peščenjaka: Premažite s sredstvom Sylitol ali AmphiSilan.

Površine s solnim cvetenjem: Solno cvetenje suho odstranite s ščetkanjem. Osnovni premaz premažite z Dupa-grundom. Pri barvanju površin s solnim cvetenjem ne dajemo nobenega jamstva za trajen oprijem premaza oziroma za preprečevanje nadaljnjega solnega cvetenja.

Napake: Majhne napake popravite s fasadnim kitom Caparol. Večje napake, velikosti do 20 mm, lahko najbolje popravite s kitom za obnove Histolith. S kitom obdelana mesta premažite z osnovnim premazom.

Notranje površine
Ometi iz skupine malt PII in PIII/minimalna tlačna trdnost po DIN EN 998-1 je 1,5 N/mm2: Trdne, običajno vpojne omete premažite brez predhodne obdelave. Na grobih, poroznih, peskastih, vpojnih ometih osnovni premaz premažite z OptiGrundom E.L.F. oziroma CapaSolom LF.

Mavčni in gotovi ometi iz maltne skupine PIV/minimalna tlačna trdnost po DIN EN 13279 je 2 N/mm2: Osnovni premaz premažite s Caparol-Haftgrundom. Mavčne omete s slojem sige obrusite, odstranite prah in osnovni premaz premažite s Caparol-Tiefgrundom TB.

Mavčne plošče: Na vpojnih ploščah osnovni premaz premažite z OptiGrundom E.L.F. ali Caparol-Tiefgrundom TB. Na močno zgoščenih, gladkih ploščah adhezivni osnovni premaz premažite z adhezivnim premazom Caparol-Haftgrund.

Mavčnokartonske plošče: Robove od kitanja obrusite. Mehka kitana mesta utrdite z globinskim premazom Caparol-Tiefgrund TB. Osnovni premaz premažite z Caparol-Haftgrundom, OptiGrundom E.L.F. ali CapaSolom LF. Na ploščah z vodotopnimi sestavinami, ki spremenijo barvo, osnovni premaz premažite z Caparol AquaSperrgrundom. Upoštevajte podatkovni list BFS št. 12.

Beton: Odstranite vse morebitne ostanke ločilnih sredstev ter peskaste snovi in vse ostale, ki se prašijo.

Poronbeton: Osnovni premaz premažite s Capaplexom, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 3.

Zidovje iz apnenčastega peščenjaka in okrasne opeke: Premažite brez predhodne obdelave.

Nosilni premazi: Vpojne mat premaze neposredno obdelajte. Sijajne površine in premaze z lakom naredite hrapave. Osnovni premaz premažite s Caparol-Haftgrundom.

Nenosilni premazi: Nenosilne premaze z laki, disperzijskimi barvami ali ometi iz umetnih smol odstranite. Na slabo vpojnih oziroma gladkih površinah osnovni premaz premažite s Caparol-Haftgrundom. Na grobih, poroznih, peskastih oziroma vpojnih površinah osnovni premaz premažite z OptiGrundom E.L.F. oziroma CapaSol LF. Nenosilne premaze z mineralnimi barvami mehansko odstranite, prav tako s površin odstranite prah. Osnovni premaz premažite s Caparol-Tiefgrundom TB.

Premazi s klejnimi barvami: Temeljito operite. Osnovni premaz premažite s Caparol-Tiefgrundom TB.

Nepremazane tapete iz surovih vlaken, reliefnega ali vtisnjenega papirja: Premažite brez predhodne obdelave.

Neoprijete tapete: Povsem odstranite. Ostanke lepila in tapet sperite. Osnovni premaz premažite s Caparol-Tiefgrundom TB.

Plesnive površine: Plesen odstranite z mokrim čiščenjem. Površine sperite s Capatoxom oziroma FungiGrundom in jih pustite, da se dobro posušijo. Osnovni premaz premažite glede na vrsto in stanje podlage. Na močno prizadetih površinah zaključni premaz premažite z Indeko-W, Malerit-W ali Fungitex-W. Pri tem upoštevajte zakonske in uradne predpise (na primer Uredbo o bioloških snoveh in Uredbo o nevarnih snoveh).

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi in mastnimi madeži: Nikotinsko umazanijo ter sajaste in mastne madeže operite z vodo, kateri dodajte gospodinjska čistila, ki vsebujejo topila za maščobe. Očiščene površine pustite, da se dobro posušijo. Posušene vodne madeže suho očistite s ščetkanjem. Osnovni premaz premažite s Caparol AquaSperrgrundom. Na močno umazanih površinah zaključni premaz premažite s Caparol IsoDeckom.

Majhne napake: Po ustrezni predhodni obdelavi popravite s hitrim kitom Caparol v skladu z navodili za uporabo in po potrebi premažite osnovni premaz.

Postopek nanašanja

Za nanos uporabite čopič, pleskarski valj ali napravo za brizganje.

Nanos z brezzračnim brizganjem:
Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,019–0,025"
Tlak brizganja: 150–180 barov.

Sestava nanosov

Pri premazih s polnimi barvami:
Osnovni oziroma vmesni premaz
Polne barve ali barve za niansiranje AmphiColor, razredčene z največ 10 odstotki vode.

Zaključni premaz:
Polne barve ali barve za niansiranje AmphiColor, razredčene z največ 5 odstotki vode.

Prosimo, upoštevajte:
Zeleno rumeni, oranžni, rumeni, magenta in rdeči barvni odtenki vsebujejo organske pigmente, ki imajo naravno manjšo sposobnost prekrivanja. Zato pri premazih s polnimi barvami v teh barvnih odtenkih osnovnemu premazu dodajte približno 5–10 odstotkov disperzijske ali lateks fasadne oziroma notranje barve. Lahko je potreben tudi dodaten zaključni premaz.

Poraba

Približno 150 ml/m2 za en premaz na gladki površini.
Na hrapavih površinah je poraba ustrezno večja. Natančno porabo ugotovite s preizkusnim premazom.

Pogoji pri izvedbi

Spodnja temperaturna meja za obdelavo in sušenje:
+5 °C za podlago in okoliški zrak.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni vlažnosti zraka je po 4–6 urah površinsko suho in primerno za naslednji premaz, po 24 urah pa odporno proti dežju. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlažnosti se ti časi podaljšajo.

Čiščenje orodja

Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo.

Opozorilo

Pri niansiranju disperzijskih ali lateks barv izvedite preizkusni premaz, saj so lahko odtenki močno vezanih barv temnejši. Pri niansiranju belih premazov upoštevajte navodila za obdelavo niansiranega proizvoda. Rumeni barvni odtenek AVA je pri močni mešanici z belo barvo zunaj le pogojno barvno obstojen. Čistih, rumenih pastelnih odtenkov zato v zunanjem območju ne uporabljajte oziroma jih ne mešajte iz drugih barv (na primer oker). Akrilne lake, silikatne barve in barve iz silikonskih smol ne niansirajte z barvami AVA, ampak s posebnimi polnimi barvami, ki so prilagojene lastnostim in stopnji sijaja teh proizvodov.

Nanašajte v enem nizu, da ne pride do prehodov med mokrim in suhim nanosom. Ni primerno za vodoravne površine, ki so obremenjene z vodo. Ne uporabljajte na površinah, ki so izpostavljene neposredni sončni svetlobi, dežju ali izredno visoki zračni vlažnosti (pojav megle). Delovni oder po potrebi prekrijte z mrežasto ponjavo. Pri uporabi globinskega premaza Caparol-Tiefgrund TB v notranjih prostorih se lahko pojavi značilen vonj po topilih. Zatorej poskrbite za dobro prezračevanje. V občutljivih področjih uporabite trdilec za omet AmphiSilan, ki je brez vonja in arom.

Pri fasadnih površinah, ki so zaradi posebnih lastnosti objekta ali zaradi naravnih vremenskih vplivov močneje obremenjene z vlago, kot je to običajno, obstaja povečana nevarnost razvoja gliv in alg. Zato priporočamo, da za ogrožene površine uporabite naše posebne proizvode, kot so na primer ThermoSan, Amphibolin-W ali Duparol-W. Ti proizvodi vsebujejo učinkovine, ki zadržujejo razvoj gliv in alg.

Pri temnejših barvnih odtenkih se lahko ob mehanski obremenitvi pojavijo svetle črte (t. i. učinek pisanja). To je specifična značilnost vseh mat do svilnato mat fasadnih barv.

Pri gostih, hladnih podlagah ali pri upočasnjenem sušenju, ki je posledica vremenskih vplivov, lahko zaradi obremenjenosti z vlago (dež, taljenje, megla) in pomožnih snovi na površini premaza nastanejo rumenkaste/prosojne, rahlo lesketajoče se in lepljive sledi odtekanja. Te pomožne snovi so vodotopne in se z zadostno količino vode, na primer po večkratnem močnem deževju, samodejno odstranijo. Tak pojav nima negativnega vpliva na kakovost suhega premaza. Če površino kljub temu znova neposredno premažete, sledi odtekanja/pomožne snovi najprej navlažite in po kratkem času mehčanja temeljito v celoti odstranite. Premažite dodaten osnovni premaz z CapaGrund Universalom. Če izvajate premaz pri ustreznih vremenskih razmerah, se sledi izločanja ne pojavijo.

Sledi popravljanja na površini so odvisne od številnih dejavnikov in so neizogibne (podatkovni list BFS št. 25).

Združljivost z drugimi premazi:
Združljivo z vsemi disperzijskimi ali lateks barvami, plastikami in ometi iz umetnih smol serije Caparol.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hranite zunaj dosega otrok! Ne vdihavajte megle pri brizganju in pršenju. Med obdelavo in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Med uporabo proizvoda ne jejte, ne pijte in ne kadite. Če pride proizvod v stik z očmi ali s kožo, ga takoj temeljito sperite z vodo. Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo! Podrobnejši podatki: glejte varnostni list.

Odstranjevanje

V recikliranje oddajte le povsem izpraznjeno embalažo. Tekoče ostanke materiala oddajte na zbirališču starih barv in lakov, posušene ostanke materiala pa odstranite kot gradbene odpadke ali odpadke pri rušenju oziroma v komunalne ali gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a): 30 g/l (2010). Ta proizvod vsebuje največ < 1 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF01

Deklaracija sestavin

Poliakrilatna smola, titanov oksid, barvni pigmenti, mineralna polnila, voda, sredstva za konzerviranje.

Tehnično svetovanje

Vseh podlag, ki jih je v praksi možno najti, in njihovo premazno tehnično obdelavo ni mogoče obdelati v tem besedilu.
Če obdelujete podlage, ki niso opisane v tej tehnični informaciji, se obvezno posvetujte z našimi sodelavci na terenu. Z veseljem vam bomo podrobno svetovali v zvezi s posameznim objektom.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija