caparol_pim_import/caparol_si/products/image/185055/055809_CAPALAC_Heizkoerperlack_2,5L.png

Capalac Heizkörperlack

Sijajni lak na osnovi alkidne smole za radiatorje, brez aromatov in brez kobalta.

Predvidena uporaba

Kot vmesni in zaključni nanos laka na grundiranih radiatorjih in ceveh toplovodnega centralnega ogrevanja v notranjih prostorih. Zaradi intenzivnega vonja, ki je značilen za lake iz alkidne smole, priporočamo, da pri velikoploskovnih premazih v notranjih prostorih raje uporabite lak za radiatorje Capacryl.

Lastnosti

  • Topila v laku ne vsebujejo aromatov
  • Lak ne vsebuje kobalta
  • Zelo lahko obdelovanje
  • Hitro sušenje
  • Zelo dobra pokrivnost, visoko pokrivanje robov
  • Termična odpornost do 180 °C
  • Visoka odpornost proti porumenitvi na površinah toplovodnih ogrevalnih sistemov < 60 °C
  • Zelo dober razmaz
  • Zelo visoka odpornost proti udarcem in trkom
  • Obstojnost proti običajnim gospodinjskim čistilom in kratkotrajna obstojnost proti blagim kislinam in lugom

Osnova materiala

Alkidna smola s topili brez aromatov.

Pakiranje/velikost embalaže

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Barvni toni

Bela barva.
Opozorilo: Pri svetlih barvnih tonih in beli barvi lahko porumeni površina laka pod vplivom svetlobe (UV-sevanje) in kemičnih snovi, na primer amonijakovih hlapov iz čistil, lepil, premaznih ali tesnilnih sredstev. Porumenitev je značilna za ta material in ne velja za pomanjkljivost izdelka.

Stopnja sijaja

S sijajem.

Skladiščenje

Posode hranite na hladnem, tesno zaprte.

Gostota

pribl. 1,2 g/cm3

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

Znotraj 1Znotraj 2Znotraj 3Zunaj 1Zunaj 2
+++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Grundirani radiatorji in cevna napeljava toplovodnih ogrevalnih sistemov.

Priprava podlage

Obrusite in očistite površine.

Postopek nanašanja

Navodila za nanos z brizganjem::
Ø šobeTlakRedčenjeMaterial ogret na
Visokotlačno1,5–2,0 mm2–4 barov5–10 Vol.-%
Airless0,009–0,011 cole180–200 barov
Aircoat-TempSpray0,009–0,011 cole180–200 barov35 °C

Delovni postopek:
Pred uporabo dobro premešajte. Po potrebi razredčite z razredčilom Caparol AF-Verdünner (brez aromatov) ali z razredčilom za polimerne smole. Lak za radiatorje Capalac lahko nanesete s čopičem, valjčkom ali nabrizgate.

Sestava nanosov

PredpremazVmesni nanosZaključni nanos
Nepremazani (surovi) radiatorjiCapalac AllGrund
(do 100 °C)
Capalac
Heizkörperlack
Capalac
Heizkörperlack
Industrijsko grundirani/ lakirani radiatorjiDisbon 481
EP-Uniprimer
(do 100 °C)

Poraba

MazanjeValjčkanjeBrizganje
VisokotlačnoAirless/Aircoat
Količina porabe v ml/m280–11070–9090100

Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage.
Točno porabo predhodno preverite na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura materiala, zraka in podlage:
Najmanj 5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlagePrašno suhoSuho za prijemanjeSuho za naslednji nanosSuho za brizganii nanos
Po koliko urah3ca. 122020

Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se sušenje upočasni.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi s testnim bencinom ali terpentinovim nadomestkom.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Tekočina in hlapi so vnetljivi. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Hranite ločeno od odprtega plamena/vročih površin. – Ne kadite. Ne vdihavajte hlapov/meglice. Preprečite stik z očmi, kožo in oblačili. Uporabljajte le na prostem in v dobro prezračevanih prostorih. Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje. PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. NE IZZIVAJTE bruhanja. Vsebuje butanonoksim. Te sestavine lahko povzročijo alergijsko reakcijo. 

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Embalažo z ostanki izdelka oddajte na zbirališče odpadnih lakov.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

V tem izdelku (kat. A/i) znaša 500 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 500 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-LL01

Deklaracija sestavin

Alkidna smola, alifatski ogljikovodiki, titanov dioksid, silikati, sušilna sredstva (brez kobalta!), aditivi, sredstvo za zaščito kože, 2-butanonoksim.

Podrobnejši podatki

Preberite v varnostnem listu.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list