caparol_pim_import/caparol_si/products/image/159325/051155_Accento_effektspachtel_1kg_SI.png

Accento Effektspachtel

Prozorna efektna in zaščitna prevleka za osnovno maso Accento Dekorspachtel na notranjih in zunanjih površinah

Opis

Accento je plemenita, razgibana tehnika nanosa z gladilko, sestavljena iz osnovne mase (Accento Dekorspachtel) in posebej za to tehniko razvite efektne mase (Accento Effektspachtel).
Z različnimi kombinacijami barv, struktur in efektnih premazov lahko izdelamo ekskluzivne in edinstvene površine v notranjih prostorih in zunaj objekta.
Z njo je mogoče izdelati gladke do rahlo strukturirane površine v enobarvni ali poudarjeno kontrastni optiki.

Lastnosti

 • Izredno fina površinska struktura
 • Obstojno proti vremenskim vplivom in UV-žarkom
 • Predpripravljeno kot gotovi izdelek za neposredno vgradnjo
 • Odporno proti abraziji in drgnjenju
 • Vodoodbojno

Osnova materiala

Hidrofobna kombinacija silakrilnega veziva.

Pakiranje/velikost embalaže

1 kg, 5 kg

Barvni toni

Accento Effektspachtel: zlata, srebrna, bakrena, brezbarvna.
Niansiranje lahko izvedete sami z dodatkom efektnih pigmentov Capadecor Switch za bolj reprezentativne površine.
Accento Dekorspachtel je na voljo v številnih barvnih odtenkih iz kolekcije 3D-Plus.
Na primer v barvnih skupinah:
Intenso: Lavendel 165, Viola 100, Mai 75, Ginster 140, Onyx 220, Magma 125.
Terrano: Malachit 10, Amber 35, Lachs 105, Amber 105, Palazzo 175, Siena 50.
Carrara: Venato 10, Ferro 20, Jura 40.
Osnovni material je v beli barvi. Drugi barvni toni so mogoči na zahtevo naročnika.

Stopnja sijaja

Globoko mat do svilnato mat.

Skladiščenje

Na hladnem, suhem, ne sme zmrzniti. Izdelek v originalno zaprti embalaži lahko hranite na skladišču vsaj 1 leto.

Gostota

pribl. 1,01 g/cm³

Dopolnilni izdelki

Accento Effektspachtel / Accento Dekorspachtel / specialna gladilka Accento

Ustrezne podlage

 • Toplotnoizolacijski fasadni sistemi Capatect
 • Surov beton (nepremazan)
 • Osnovni ometi iz maltnih skupin PII, PII, PIV
 • Nosilne mat disperzijske barve
 • Mavčne konstrukcije, mavčno-kartonske in mavčno-vlaknene plošče
 • Nosilni silikatni premazi

Neprimerne so podlage, ki lahko vlažijo tehniko Accento iz ozadja, na primer še ne dovolj presušene novogradnje (ostanek vlage v materialu), podlage z izstopanjem soli ter podlage iz umetne mase, lesa in kovine!

Popolnoma odstranite nenosilne nanose laka, disperzijskih barv ali ometov iz umetnih smol ter nenosilne stare mineralne premaze. Trdno sprijete stare premaze očistite na suho ali mokro.

Površine, ki so jih napadli plesen, mah ali alge, očistite z visokotlačnim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Površine prepojite z uničevalcem alg Capatox in nato počakajte, da se dobro posušijo.

Površine, ki so jih onesnažili industrijski izpusti in saje, očistite z visokotlačnim vodnim curkom z dodatkom ustreznega čistila in ob upoštevanju zakonskih predpisov. Če to zahteva podlaga, uporabite ustrezen globinski predpremaz Synthesa Tiefgrund.

Priprava podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi, biti mora suha in nosilna (upoštevajte ÖNORM B 3430, del 1).

Postopek nanašanja

Osnovni nanos:
Prvi sloj nanesite z nerjavečo kovinsko gladilko in ga strukturirajte.
Accento Dekorspachtel lahko izdelate v različnih strukturah.
Ko se po približno 24 urah posuši, morate odstraniti (obrusiti) vse robate sledi gladilke.
To storite strojno ali ročno z brušenjem (uporabite granulacijo 180–240).
POMEMBNO je, da temeljito POSESATE PRAH!

Vmesni nanos:
Drugi sloj izdelajte podobno kot prvega s to razliko, da zdaj namesto kovinske gladilke uporabite specialno gladilko za tehniko Accento.
Osnovno maso Accento Dekorspachtel nanesite čim bolj obilno in jo porežite na nulo s specialno gladilko Accento. Pazite, da za sabo ne puščate vidnih delovnih prehodov.
Tako vzpostavite površino brez kovinskih okruškov.

Zaključni nanos:
Za zadnji zaključni sloj uporabite efektno maso Accento Effektspachtel. Ta je lahko po želji prozorna ali pigmentirana, če ji dodate kovinske pigmente (v zlatem, srebrnem ali bakrenem odtenku). Efektno maso nanesite čim bolj obilno in jo porežite na nulo s specialno gladilko Accento.

Opozorila:
Glede na količino nanosa in delovno tehniko lahko nastanejo izrazito do manj izrazito vidne obdelovalne strukture.
Zaradi raznolikih možnosti oblikovanja priporočamo, da pri tehniki Accento vedno prej izdelate majnšo vzorčno površino direktno na objektu!

Možnosti strukturiranja:

Image 2 (051156_Accento_Effektspachtel_izgled_SI.jpg)

Classico: (ostri, odsekani
udarci gladilke)

1. Accento Dekorspachtel
Nanesite Dekorspachtel
s „kratkimi udarci"
kovinske gladilke.
2. Po pribl. 24 urah
sušenja posnemite
robate robove s strojnim
ali ročnim brušenjem
(posesajte prah).
3. Accento Dekorspachtel
nanesite v obilni količini
s specialno gladilko in
porežite na nulo.
4. Accento Effektspachtel
nanesite enakomerno
s specialno gladilko in
porežite na nulo.

Flora: (tekoče, mehke linije)

1. Accento Dekorspachtel nanesite
v obilni količini in
razmažite vzorec z
jekleno gladilko pod
ploskim kotom.
2. Po pribl. 24 urah
sušenja posnemite
robate robove s strojnim
ali ročnim brušenjem
(posesajte prah).
3. Accento Dekorspachtel
nanesite v obilni količini
s specialno gladilko in
porežite na nulo.
4. Accento Effektspachtel
nanesite enakomerno
s specialno gladilko in
porežite na nulo.

Corrosione: (z videzom
korodirane jeklene površine)

1. Accento Dekorspachtel
nanesite v obilni količini,
strukturirajte s strukturnim
valjčkom in nato delno
zgladite s kovinsko gladilko.
2. Po pribl. 24 urah
sušenja posnemite robate
robove s strojnim ali ročnim
brušenjem (posesajte prah).
3. Accento Dekorspachtel
nanesite obilno s specialno
gladilko in porežite na nulo.
4. Accento Effektspachtel
nanesite enakomerno
s specialno gladilko in
porežite na nulo.Redčenje

Uporabite brez redčenja.

Sestava nanosov

Površine morajo biti ravne in poenotene, neravnine morate zapolniti in izravnati.

Toplotnoizolacijski kontaktni sistemi
POZOR:
Pri toplotnoizolacijskih kontaktnih fasadnih sistemih je zelo pomembna vrednost HBW (INDEKS ODBOJA SVETLOBE). Pri temnih barvnih tonih z INDEKSOM ODBOJA SVETLOBE pod 25 morate vgraditi toplotnoizolacijski kontaktni fasadni sistem v izvedbi DarkSide.

Toplotnoizolacijski kontaktni sistem v izvedbi DarkSide:

 • Lepljenje z lepilno maso Top-Fix-Kleber ali Haftmörtel fein
 • Izolacijske plošče: MW 149 Extra
 • Armirni sloj v debelini 5 mm iz CarboNita
 • Zaključni omet CarboPor Reibputz 15 (1,5 mm)

Pri barvnih tonih z indeksom HBW ≥ 25 lahko uporabite tudi toplotnoizolacijski kontaktni fasadni sistem z EPS-ploščami.

Toplotnoizolacijski kontaktni sistem v izvedbi EPS:

 • Lepljenje z lepilno maso Top-Fix-Kleber ali lepilno-izravnalno maso 190
 • Izolacijske plošče: Dalmatiner Premium
 • Armirni sloj v debelini 5 mm iz mase CarboNit ali Minera Carbon
 • Zaključni omet Carbopor Reibputz 15 (1,5 mm)

Zaključni omet v debelini 1,5 mm zgladite še s slojem CarboNita, da dobite popolnoma gladko površino. Nato nadaljujte s spodaj navedenimi delovnimi koraki.

 • Predpremaz Capatect Putzgrund (obarvan v izbranem barvnem tonu)
 • Accento Dekorspachtel
 • Accento Effektspachtel

Sestava nanosov za ZUNANJE POVRŠINE, na različnih nosilnih podlagah:

 • Izravnava in glajenje z izdelkom CarboNit
 • Predpremaz Capatect Putzgrund (obarvan v izbranem barvnem tonu)
 • Accento Dekorspachtel
 • Accento Effektspachtel

Sestava nanosov za NOTRANJE POVRŠINE, na različnih nosilnih podlagah:

 • Izravnava in glajenje z maso SynthoMur ali Dalapro H
 • Globinski utrjevalni predpremaz: Synthesa Security Primer oz. Primalon Tiefgrund LF
 • Predpremaz Capatect Putzgrund (obarvan v izbranem barvnem tonu)
 • Accento Dekorspachtel
 • Accento Effektspachtel

Poraba

Vsepovršinski nanos, odvisno od strukture:
pribl. 100–150 g/m2 (orientacijska vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med delom in sušenjem ne sme pasti pod +5 °C ali prekoračiti +30 °C. Ne delajte na direktnem soncu, v vetru, megli ali pri visoki zračni vlagi.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage je masa po približno 6 urah površinsko suha.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Lahko izzove alergične kožne reakcije. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim škodljivimi učinki na vodno okolje. Kontaminirana delovna oblačila ne nosite zunaj delovnega mesta. Preprečite sproščanje v okolje. Nosite zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. Preprečite vdihavanje prahu. Posebni ukrepi (glejte opozorila na tej etiketi).
Vsebuje zmes: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, bis-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilsebakat. Lahko izzove alergične reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z
gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo.
Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list