caparol_pim_import/caparol_si/products/image/202485/059191_190_Sprinter_CZ.png

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 Grob SPRINTER

Mineralna, z umetnimi dodatki obogatena suha maltna mešanica za lepljenje in armiranje izolacijskih plošč – s hitrim strjevanjem. SPRINTER – receptura za vlažno-hladen letni čas.

Predvidena uporaba

Lepilno-armirna masa Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 Grob SPRINTER je specialno zasnovana za hladno zimsko obdobje. Uporablja se za TIKS Capatect.

Lastnosti

  • Običajna malta za omet po DIN EN 998-1 
  • Pospešeno strjevanje
  • Zgodaj dosežena odpornost proti dežju
  • Posebej za vlažno-hladno obdobje (od 0 °C do največ 15 °C)
  • Ugodne obdelovalne lastnosti
  • Visoka oprijemna moč/trdnost
  • Stabilna masa – ne leze 
  • Vremenska odpornost 
  • Visoka prepustnost za vodno paro

Pakiranje/velikost embalaže

25 kg, vreča

Barvni toni

Sive barve

Skladiščenje

Na hladnem in suhem, ne sme zmrzniti. Največ 6 mesecev, obvezno porabiti do konca zimske sezone.
Vgradite/obdelujete lahko samo hladen skladiščeni material. Zaščitite pred direktno sončno pripeko.

Tehnični podatki

Specifična gostota strjene malte po ÖN EN 1015-10:okoli 1,45 g/cm3
Razred malte po ÖN EN 998-1:CS IV
Odtržna trdnost po ÖN EN 1015-12:≥ 0,5 N/mm2
Odtržna trdnost EPS/MV po ETAG 004:≥ 0,08 N/mm2 ali odpoved v izolaciji 
Vodovpojnost po ÖN EN 998-1:razred Wc 2
Vodovpojnost po ETAG 004:≤ 0,5 kg/m2/24h
Upor pri difuziji vodne pare µ po EN ISO 7783:ca. 40
Toplotna prevodnost λ10, dry EN 1745:0,51 W/(m.K) - tabelarična srednja vrednost (P=50%) 
Požarna odpornost po ÖN EN 13501-1: evrorazred A1

Priprava podlage

Zid iz zidakov, beton ali trdno sprijeti premazi morajo biti čisti, suhi in nosilni. Odstranite vse nečistoče in ločilne snovi (npr. opažno olje) ter robate ostanke malte. Popolnoma odstranite tudi poškodovane, luščeče se stare barve in strukturne omete. Votla mesta v ometu odbijte in zapolnite v isti ravnini z ostalo površino. Močno vpojne, odpadajoče peščene ali moknate površine čim bolj temeljito očistite do trdne substance in podlago nato grundirajte. Podlaga mora biti nezmrznjena – brez ledu.

Priprava materiala

Zmešajte suho malto Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 Grob SPRINTER s čisto in hladno vodo s počasnim mešalnikom do homogene mase. Zmes naj miruje kake 3 minute, nato jo še enkrat na kratko premešajte. Če je potrebno, dodajte zmesi po mirovanju še nekoliko vode.
Potrebna količina vode na 25-kilogramsko vrečo znaša od 5,5 do 6,5 litra. Glede na vremenske razmere znaša odprti čas za vgradnjo ročno zmešanega materiala pribl. 30 do 60 minut (odprti čas za vgradnj materiala).
Temperatura pri skladiščenju materiala in temperatura primešane vode lahko podaljšata ali skrajšata odprti čas za vgradnjo materiala. Če se je material že začel trditi, ga ne smete ponovno mešati z vodo.
Alternativno lahko material zmešate tudi s pretočnim mešalnikom. Pri tej varianti pazite, da aktivirate mešalnik približno vsakih 20 minut in da ga napolnite z vsaj 1 vedrom materiala.

Postopek nanašanja

Armirani sloj:
Morebitne zamike na stikih plošč iz stiropora obrusite in odstranite prilepljeni prah od brušenja. Po nanosu vogalne zaščite na okenske špalete in robove ter po diagonalnem armiranju vogalov na fasadnih odprtinah nanesite armirno maso na izolacijske plošče, vsakič na širini pasu armirne mrežice, in v armirno maso vtisnite mrežico Capatect Textilglasgewebe s prekrivanjem okoli 10 cm.
Nato mrežico mokro na mokro prevlecite z maso, tako da je mrežica povsod popolnoma prekrita. Nazivna debelina osnovnega ometa znaša vsaj 3 mm (mrežica naj bo vedno na sredini nanosa).

Robovi zgradbe:
Če uporabljate kovinske zaščitne vogalnike (Capatect-Eckschutzschienen), položite armirno mrežico tudi okoli robov z 10-centimetrskim prekrivanjem. Če uporabljate mrežno vogalno zaščito Capatect-Gewebe-Eckschutz, pa položite rolo armirne mrežice samo do roba.

Lepljenje izolacijskih plošč:
Robnopasovno-točkovna metoda: Nanesite lepilno maso neprekinjeno ob robu plošče na okoli 5 cm širokem pasu ter dodajte po tri za dlan velike kupčke še na sredino hrbtne strani plošče (lepilna kontaktna površina naj znaša ≥ 440 %).

Poraba

Lepljenje toplotnoizolacijskih plošč: (odvisno od podlage) robnopasovno-točkovno lepljenje: pribl. 4,0 do 4,5 kg/m2
Armirani sloj:
- pribl. 1,5 kg/m2 za 1 mm debeline nanosa
- pri ploščah iz polistirenske trde pene: pribl. 4,5 kg/m2
Podatki o porabi so samo okvirni. Pri uporabi upoštevajte odstopanja glede na pogoje objekta ali obdelovanja.

Pogoji pri izvedbi

Delovna temperatura:
Lepljenje: Za obdelovanje mase v funkciji LEPILA je potrebno temperaturno območje nad 0 °C do največ +15 °C na podlagi, ki ni zmrznjena in na kateri ni ledu. Še 1 uro po vgradnji se temperatura lahko spusti največ do -3 °C.
Armiranje: Za obdelovanje mase v funkciji ARMIRANJA je potrebno temperaturno območje nad 0 °C do največ +15 °C na podlagi, ki ni zmrznjena in na kateri ni ledu.
Še 6 ur po vgradnji se temperatura lahko spusti največ do -3 °C.
Ne delajte na direktnem soncu ali v močnem vetru. Odprti čas za vgradnjo materiala znaša pri +7 °C okoli 60 do 90 minut.

Najnižja delovna temperatura: Pri nanašanju temperature ne smejo pasti pod 0 °C (temperatura objekta, materiala in zraka). Navedeni pogoji morajo biti zagotovljeni še najmanj 2 dni po končanem nanašanju.

Sušenje/interval sušenja

Pospešeno sušenje lepilno-armirne mase Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 grob SPRINTER omogoča hitrejšo vezavo (strjevanje) tudi pri nižjih temperaturah.
Strjevanje 3-milimetrskega armirnega sloja traja pri +1 °C in 95 % zračne vlage okoli 1 dan.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Vsebuje portlandski cementni klinker. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko draži dihalne poti. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo embalaža ali etiketa proizvoda. Hranite zunaj dosega otrok.
Pred uporabo preberite etiketo. Preprečite vdihavanje prahu.
Nosite zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. Po uporabi temeljito umijte. PRI STIKU Z OČMI: nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Vstavljene kontaktne leče po možnosti odstranite. Nadaljujte z izpiranjem. PRI VDIHAVANJU: osebo prenesite na svež zrak in jo pustite počivati v položaju, ki olajša dihanje. Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. Če se pojavi draženje kože ali izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Če nastopi stalno draženje oči: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. PRI STIKU S KOŽO: sperite z obilo vode in mila. Izdelek hranite na suhem mestu. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko/tehnično rabo!

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 55907 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 04 10
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list