caparol_pim_import/caparol_si/products/image/21786/020345_Capaver_Matt-Finish_12,5_L.png

Capaver Matt-Finish

Sintetična lateks barva v mat izvedbi, brez topil, za premazovanje steklenovlaknenih stenskih oblog in drugih običajnih površin v notranjih prostorih.

Predvidena uporaba

Specialno razvit zaključni premaz za steklenovlakneno stensko oblogo Capaver® Glasgewebe pri običajnih do srednjih obremenitvah. Barva je primerna tudi za visoko kakovostne premaze na številnih drugih podlagah v notranjih prostorih.

Lastnosti

  • Ne vsebuje topil niti mehčal/plastifikatorjev
  • Redčljiva z vodo, prijazna do okolja in skoraj brez vonja 
  • Brez snovi, ki povzročajo "črnenje" površin
  • Nanašanje v tankem sloju, ki ohrani strukturo obloge dobro vidno 
  • Paroprepustna barva,d-vrednost < 0,1 m
  • Odporna proti dezinfekcijskim sredstvom na vodni osnovi (certifikat 2009/813-1)

Osnova materiala

Sintetični lateks po DIN 55 945.

Pakiranje/velikost embalaže

12,5 l, Airfix: 25 l v hoboku, 120 l v pleskarskem sodu

Barvni toni

Bele barve.
Capaver® Matt-Finish lahko stranka sama niansira s čistimi nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati CaparolColor ali AmphiColor®. Če sami zmešate barvo, zmešajte vedno celotno količino, da se izognete razlikam v odtenkih. Pri naročilu enega barvnega tona v količini 100 litrov in več lahko barvni ton zmešajo na željo tudi v tovarni. Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju.
Na povezanih površinah uporabite samo barvni ton iz iste serijske šarže.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.

Tehnični podatki

Karakteristike po DIN EN 13300:
Ninasiranje lahko vpliva na odstopanja tehničnih karakteristik.

Mokra obraba

Pralna barva 1. razreda, obstojna proti mokremu drgnjenju po DIN 53778.

Kontrastno razmerje

Stopnja pokrivnosti 1, pri izkoristku 7 m2/l oziroma 140 ml/m2

Največja velikost zrn

fina (< 100 µm)

Gostota

pribl. 1,6 g/cm3

Dopolnilni izdelki

Capaver® Glasgewebe (stenske obloge iz steklenih vlaken)

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

Znotraj 1Znotraj 2Znotraj 3Zunaj 1Zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte tudi VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, 3. odstavek.

Priprava podlage

Glede na lastnosti/stanje obstoječe podlage uporabite ustrezen predpremaz. Upoštevajte našo tehnično informacijo št. 650 „Podlage in njihova priprava".

Postopek nanašanja

Mazanje s čopičem, valjčkanje ali brizganje z brezzračnimi tlačnimi napravami.

Brezzračno tlačno brizganje:
kot brizganja: 50°
šoba: 0,021-0,026"
tlak brizganja: 150-180 bar.

Delovne pripomočke sperite takoj po uporabi z vodo.

Sestava nanosov

Obilen, enakomeren nanos barve Capaver® Matt-Finish, razredčene z največ 5 % vode. Na kontrastnih površinah bo morda potreben še osnovni nanos barve, razredčene z največ 10 % vode. Na različno vpojnih površinah uporabite predpremaz za boljši oprijem Caparol Haftgrund.

Na novih steklenovlaknenih oblogah razredčite vmesni in zaključni nanos z največ 5 % vode.

Poraba

Pribl. 140 ml/m2 na nanos na gladki podlagi. Na robati podlagi je poraba ustrezno večja.

Poraba za vmesni nanos na steklenovlakneni oblogi:
fine strukture pribl. 160 ml/m2
srednje strukture pribl. 190–210 ml/m2
grobe strukture pribl. 220–260 ml/m2

Poraba za zaključni nanos na steklenovlakneni oblogi:
fine strukture pribl. 120 ml/m2
srednje strukture pribl. 120–130 ml/m2
grobe strukture pribl. 130–150 ml/m2

Točno porabo ugotovite s testom na poskusni površini.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja dovoljena temperatura med obdelovanjem in sušenjem:
+5 °C velja za zrak in podlago.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos. Popolnoma presušena in pripravljena za obremenitve je po približno 3 dneh. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ti intervali podaljšajo.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Pri brezzračnem brizganju barvo dobro premešajte in precedite skozi sito. Na gladkih površinah z neugodno osvetlitvijo (svetloba s strani) priporočamo uporabo izdelka CapaSilan. Vidne sledi popravkov na površini so odvisne od mnogih dejavnikov, zato so neizogibne (tehnična smernica BFS št. 25). Uporaba površinskih dezinfekcijskih sredstev na osnovi fenola lahko povzroči porumenitev površine.

Izvedensko mnenje/atest

  • Splošno gradbeno-tehnično soglasje (abP), negorljiv gradbeni material po DIN 4102-A2, P-BAY26-04659 v kombinaciji s stenskimi oblogami Capacoll-GK in Capaver Glasgewebe Plus
  • Preizkus odpornosti barve Capaver Matt-Finish proti dezinfekcijskim sredstvom 2009/813-1

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hranite zunaj dosega otrok. Med delom in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Med uporabo izdelka ne jejte, pijte in ne kadite. Če izdelek pride v oči ali v stik s kožo, takoj temeljito izpirajte z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Orodje očistite takoj po uporabi z vodo in milom. Ne vdihavajte meglice pri brizganju in pršenju. Podrobnosti so navedene v varnostnem listu.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med
komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF01

Deklaracija sestavin

Polivinilacetatna smola, titanov dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervansi (metilizotiazolinon/benzizotiazolinon).

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.
Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija