caparol_pim_import/caparol_si/products/image/100974/037821_synthesan_isolierspray-0.png

Synthesan Isolierspray

Hitro sušeči se zaporni predpremaz proti prodoru madežev, za zunanje in notranje površine.

Opis

Izolirno razpršilo Synthesan je hitrosušeče se sredstvo za reševanje težav z ostanki asfalta, katrana, bitumena, dimnimi in sajastimi madeži/oblogami, pa tudi za posušene vodne robove in sledi flomastrov na zunanjih in notranih površinah. Pokrivni premaz je obvezen.

Lastnosti

  • Se hitro suši
  • Univerzalna uporaba
  • Obstoječi madeži se ne razmehčajo/raztopijo
  • Takoj pripravljen za pršenje
  • Za notranje in zunanje površine
  • Združljiv s polistirenom (stiroporom)

Osnova materiala

Polimerna smola z vsebnostjo topil.

Pakiranje/velikost embalaže

400 ml

Barvni toni

Bele barve.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Nenačete doze imajo rok uporabe 12 mesecev.

Dopolnilni izdelki

  • Zmogljiva šoba s krožnim curkom (high volume)
  • Profesionalna šoba (s širokim curkom)
  • Standardna šoba (krožni curek)

Ustrezne podlage

Mineralne podlage, les in leseni materiali, stiropor (polistiren). Lesna vlaga sme znašati največ 15 %.

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Postopek nanašanja

Pred uporabo razpršilno dozo močno stresajte vsaj 30 sekund.
Izolirno razpršilo nabrizgajte na tanko z navzkrižnimi gibi. Med posameznimi nanosi počakajte okoli 30 minut.
Synthesan IsolierSpray nabrizgajte na zamazano površino 2 do 3-krat.
Če ne upoštevate ustreznega intervala sušenja, lahko to poslabša izolirni učinek. Zlasti pri zelo debeloslojnih in počasi sušečih se pokrivnih premazih lahko skozi pretanek nanos izolirnega sloja in pore v podlagi madeži znova udarijo na površino.
Zato zaporni učinek vedno preverite s testno izvedbo.
Po uporabi obrnite razpršilno dozo s šobnim ventilom navzdol in očistite šobo s kratkim brizgom.

Pred uporabo prilagodite razpršilno dozo na sobno temperaturo in jo dobro pretresite!

Sestava nanosov

Odvisno od konkretnih zahtev bo morda potreben enkraten ali večkraten brizgani nanos.
Ko se film razpršila posuši, ga lahko premažete z vsemi običajnimi enokomponentnimi premaznimi sredstvi znamke Synthesa.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem:
ne sme pasti pod +8 °C ali narasti nad +30 °C. Ne uporabljajte na direktni sončni pripeki, v dežju, megli ali močnem vetru. Relativna zračna vlaga ne sme preseči 75 %.

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 60 % rel. zr. vl. je nanos prašno suh po 10 minutah, suh za prijemanje po 20 minutah, za premazovanje po 30 minutah.
Nizke temperature in visoka zračna vlaga upočasnijo sušenje.

Opozorilo

Doza je pod tlakom. Izdelek hranite zaščiten pred direktno sončno svetlobo in temperaturami prek +50 ºC. Tudi ko je izdelek porabljen, doze ne odpirajte s silo ali sežigajte. Vsebuje 81,0 masnih odstotkov vnetljivih sestavin. Hranite zunaj dosega otrok.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Vsebuje visoko vnetljive ogljikovodike. Doza je pod tlakom: pri segrevanju lahko eksplodira. Ne odpirajte s silo.
Visoko vnetljivo. Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Izdelek hranite ločeno od virov vžiga. Ne kadite. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte plinov/dima/hlapov/meglice (navedite ustrezno (-e) oznako(-e) proizvajalca). Izvedite ukrepe proti elektrostatičnemu naboju. Pri delu nosite primerno zaščitno obleko. Za gašenje uporabljajte pesek, sredstvo za gašenje v prahu ali peno, ki je odporna proti alkoholom. Ne uporabljajte vode. Pri nesreč ali slabosti takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite to etiketo). Uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih. S primerno posodo preprečite onesnaženje okolja. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke. Izdelek hranite na dobro prezračevanem mestu.

Druge opombe

Koda odpadka: 59803 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 15 01 11
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list