caparol_pim_import/caparol_si/products/image/100970/037817_synthesa_salpeter_entferner.png

Synthesa Salpeter Entferner

Raztaplja in temeljito odstranjuje cvetenje, zidni soliter, trdovratno umazanijo in onesnaženost ‒ s takojšnjim učinkom.

Opis

Odstranjevalec solitra Synthesa je čistilo brez topil za odstranjevanje zidnega solitra, trdovratne umazanije ali madežev itd., ki deluje tudi na vlažnih podlagah.

Predvidena uporaba

Čistilo se uporablja znotraj in zunaj.
Idealno za klinker fasade, stene, betonske površine – za zunanje vertikalne površine.

Lastnosti

  • Se redči z vodo
  • zelo izdatno
  • pH: 0,0- (-0,5)

Pakiranje/velikost embalaže

1 liter

Skladiščenje

Na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo, v originalni embalaži.

Gostota

1,070 g/cm³

Postopek nanašanja

Površino dobro namočite z vodo!
Nanesite nerazredčeno čistilo ali razredčeno z vodo v razmerju do 1 : 5. Pustite, da deluje kratek čas, ne sme pa se posušiti. Zdrgnite s trdo krtačo in sperite z veliko vode. Po izpiranju na površini ne sme biti ostankov čistila. Po možnosti uporabite visokotlačni čistilnik. Pri trdovratni umazaniji postopek ponovite.
Izdelek vsebuje kislino, zato ga ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na kislino (kot so naravni in umetni kamni, ki vsebujejo apnenec, npr. marmor, apnenec, solnhofenski skrilavec, jurski apnenec, različni peščenjaki, teraco). Previdno pri uporabi na aluminiju.
Pred uporabo preizkusite delovanje na neopaznem mestu.

Redčenje

Uporabite koncentrirano ali razredčeno z vodo v razmerju do 1:5.

Poraba

1,0 l zadostuje za pribl. 10 - 15 m2, odvisno od sestave površine.

Čiščenje orodja

Z vodo, takoj po uporabi.

Opozorilo

Čistila ne splakujte nerazredčenega v odpadne vode. Nevtralizirajte ga z veliko količino vode. Pred uporabo zaščitite sosednje površine. Zaščitite drevesa in rastline. Ne uporabljajte na vročih površinah ali pri močnem direktnem soncu.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Draži oči, dihalne organe in kožo. Hranite izven dosega otrok. Ne vdihavajte hlapov. Preprečite stik z očmi. Če pride v oči, takoj izperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč. Nosite primerne zaščitne rokavice. Če pride do zaužitja, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov. Ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Oddajte na zbirnih mestih za posebne odpadke. Ne zlivajte v kanalizacijo, zemljo in vodotoke.

Deklaracija sestavin

5 - 15% anorganske kisline, < 5% organske kisline, neionski tenzidi.

Druge opombe

Koda odpadka: 52103 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 06 01 06
Razred ogrožanja vode: ROV 1, rahlo ogroža vodo
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list