caparol_pim_import/caparol_si/products/image/100968/037815_synthesa_pu_schaum_entferner.png

Synthesa PU-Schaum Entferner

Za odstranjevanje sveže strjene poliuretanske pene.

Opis

Zelo učinkovito posebno čistilo. V celoti odstrani ostanke sveže strjene poliuretanske pene.
Deluje hitro in učinkovito.

Predvidena uporaba

Uporaben je za plastiko, steklo, keramiko, ploščice, les in zidne konstrukcije. Prav tako je uporaben za vidne površine, npr. okenske okvirje, okenske police, okvirje vrat, rolete ali talne in stenske površine.

Pakiranje/velikost embalaže

500 ml

Skladiščenje

Na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Originalno zaprto. Embalažo vedno dobro zaprite.
Ne izpostavljajte je vročini in direktnemu soncu. Hranite jo na dobro prezračevanem mestu.

Gostota

pribl. 1,008g/cm³

Postopek nanašanja

Pred uporabo dobro pretresite. PU-peno kolikor je mogoče mehansko odstranite.
Nerazredčen odstranjevalec PU-pene s pomočjo čopiča enakomerno nanesite na suho površino. Po približno 90 minutah odstranite zmehčano peno z gobico (s trdo stranjo). Ostanke izdelka odstranite z vlažno gobico.
Po potrebi ponovite postopek.

Redčenje

Nerazredčeno.

Poraba

Odvisno od stopnje onesnaženja.

Čiščenje orodja

Z vodo, takoj po uporabi.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Draži oči. Hranite izven dosega otrok. Preprečite stik z očmi. Če pride v oči, takoj izperite z veliko količino vode in poiščite zdravniško pomoč. Če pride do zaužitja, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov. Ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Oddajte na zbirnih mestih za posebne odpadke. Ne zlivajte v kanalizacijo, zemljo in vodotoke.

Deklaracija sestavin

<5 % neionskih tenzidov, metilkloroizotiazolinon, metilizotiazolinon.

Druge opombe

Koda odpadka: 59402 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 07 06 01
Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list