caparol_pim_import/caparol_si/products/image/153125/049783_capatect_putzgrund_narancs_vodor_HU.png

Capatect Putzgrund

Vodno pigmentirano sredstvo za grundiranje za vse strukturne omete Capatect.

Predvidena uporaba

Kot predpremaz in vezni premaz za boljši oprijem pred nanašanjem vseh strukturnih ometov Capatect na mineralne podlage. Tudi za toplotno izolacijske kontaktne sisteme Capatect, ustrezno obarvan za ujemanje s strukturnim ometom. Kombinacija veziv iz akrilatkopolimera, silikonske smole in silikatov (ASS).

Lastnosti

 • elegantno obdelovanje
 • sposobnost redčenja z vodo
 • paroprepustnost
 • nizke napetosti
 • ekološka sprejemljivost
 • vodoodbojnost
 • površinsko utrjevanje

Pakiranje/velikost embalaže

7 kg, 25 kg vedro

Barvni toni

Bel.
Lahko naročite tovarniško niansiranje v barvnem tonu, podobnem barvnemu tonu strukturnega ometa. Če niansiranje izvedete sami, uporabite nasičene barve in barvne koncentrate Caparol Color ali AVA-Amphibolin.

Skladiščenje

Na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo.
Originalno zaprta embalaža je primerna za skladiščenje približno 1 leto.

Gostota

pribl. 1,5 kg/dm3

Konsistenca

pastozna masa

Ustrezne podlage

 • armirni sloji z lepilno-izravnalnimi masami Capatect (pred izvedbo zaključnih strukturnih ometov Capatect)
 • osnovni ometi maltnih skupin P II, PIII
 • beton
 • mavčno-kartonske plošče ali osnovni ometi maltnih skupin P IV + V v notranjih prostorih
 • les in lesne plošče za lesene konstrukcije in montažne hiše

Priprava podlage

Podlaga mora biti čista, nosilna, suha, brez nečistoč in ločilnih substanc.
Novi osnovni ometi naj se sušijo najmanj 3 do 4 tedne. Pri uporabi v okviru Capatect PS-izolacijskih sistemov mora biti armirni sloj trden in suh.

Priprava materiala

Maso Capatect Putzgrund temeljito premešajte in jo nerazredčeno nanesite s čopičem ali valjčkom. Za prilagoditev konsistence lahko dodatie do 5 % vode.

Postopek nanašanja

Načeloma veljajo naša navodila za vgradnjo strukturnih ometov Capatect.
Strukturni omet Capatect vedno zahteva predpremaz na navedenih (organskih) podlagah. Capatect Putzgrund je zato najbolje nanesti z valjčkom v barvnem tonu, ki se ujema s strukturnim ometom.

Poraba

Pribl. 0,2 kg/m2
Dejanska poraba je odvisna od različnih dejavnikov. Natančno porabo lahko ugotovite samo z izdelavo manjše testne površine. Navedene količine o porabi posameznih izdelkov temeljijo na izkušnjah in so za nas nezavezujoče.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem:
Ne delajte pri temperaturah pod +5 °C, na neposredni sončni pripeki, dežju ali močnem vetru. Previdnost pri nevarnosti nočne pozebe.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage je premaz po 4 urah površinsko suh in po 12 urah pripravljen za naslednji nanos. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se navedena intervala podaljšata.

Čiščenje orodja

Z vodo takoj po uporabi.

Opozorilo

Za zaščito obdelanih površin pred dežjem v fazi sušenja po potrebi namestite ponjave.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da pri ravnanju s kemičnimi proizvodi upoštevate običajne varnostne in higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali odlagališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite teh odpadkov skupaj z gospodinjskimi odpadki, temveč jih oddajte na zbirališča nevarnih odpadkov. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, stoječe/tekoče vode ali zemljo.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
EU-mejna vrednost za vsebnost HOS: tega izdelka (kat. A/h) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list