caparol_pim_import/caparol_si/products/image/100962/037809_primalon_primagrund-0.png

Primalon Primagrund

Brez topil - pigmentiran osnovni premaz - samo za notranjo uporabo

Opis

Belo pigmentiran dobro pokriven univerzalni premaz za notranje prostore, ki se redči z vodo. Posebej primeren za grundiranje notranjih površin pred nadaljnjo obdelavo z notranjimi disperzijskimi barvami Synthesa. Za izravnavanje vpojnosti površin z različno stopnjo vpojnosti in za utrjevanje rahlo peskaste osnovne podlage. Peskaste in izjemno vpojne površine predhodno obdelajte s posebnimi osnovnimi premazi, ki so odporni proti čiščenju in krtačenju.

Osnova materiala

Sinergijska kombinacija akrilne raztopine na vodni osnovi (Acryl Hydrosol) in disperzije akrilatnih smol.

Pakiranje/velikost embalaže

25 kg.

Barvni toni

Bela, kot skladiščni izdelek.

Niansiranje
Z izdelkoma CaparolColor in AmphiColor Voll- und Abtönfarben (max. 2 %) v pastelnih tonih, primernih za naslednji premaz.

Skladiščenje

Na hladnem in zašıčiteno pred zmrzaljo. Originalno zaprto lahko skladiščite do 12 mesecev.

Ustrezne podlage

Ometi iz apnenega cementa in cementni ometi iz maltnih skupin P II in P III:
Čvrste omete z običajno vpojnostjo premažite brez predhodne obdelave. Porozne peskaste omete in omete z večjo vpojnostjo obdelajte z osnovnim premazom Primalon Tiefgrund LF.

Mavčni in gotovi ometi iz maltnih skupin P IV in P V:
Pri močni vpojnosti podlag izvedite osnovni premaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF ali Security Primer. Mavčne omete s sigo prej obrusite in odstranite prah.

Mavčne plošče:
Na vpojnih ploščah izvedite osnovni premaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF ali Security Primer.

Mavčnokartonske plošče:
Pobrusite neravne povr šine. Pri podlagah z močno vpojnostjo uporabite osnovni premaz Primalon Tiefgrund LF ali Security Primer.

Beton:
Betona z normalno vpojnostjo ni potrebno predhodno obdelati. Odstranite morebitne ostanke ločilnega sredstva in mokaste peskaste ostanke. Pri zelo vpojnih podlagah uporabite osnovni premaz Primalon Tiefgrund LF.

Porobeton:
Osnovni premaz s Primalonom PM 200, zmešanim z vodo v razmerju 1 : 5.

Les in leseni materiali:
Premažite z akrilnimi laki Capacryl (se redčijo z vodo, okolju prijazni) ali proizvodi Danske.

Nosilni premazi:
Matirane, slabo vpojne premaze obdelajte neposredno. Pri sijočih površinah preverite primernost izdelka. Lake obdelajte, da postanejo hrapavi. Osnovni premaz z izdelkom Primalon Universal Haftgrund.

Nenosilni premazi:
Nenosilne lakirne in disperzijske barve, akrilni omet ali mineralne premaze predhodno odstranite.

Z lepilom vezane barve/nanosi:
Popolnoma sperite. Osnovni premaz s Tiefgrundom LF.

Neprebarvane reliefne in flis reliefne tapete iz papirja:
Premažite brez predhodne obdelave.

Netrajne tapete:
Popolnoma odstranite. Škrobno lepilo in ostanke papirja sperite.

Plesnive površine:
Odstranite plesnive obloge, površino prebarvajte z nerazredčenim Capatoxom.

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, oljnimi in mastnimi madeži:
Uporabite izolacijski osnovni premaz AquaSperrgrund.

Manjše poškodbe:
Po predhodni obdelavi z izdelkom Primalon Füllspachtel ali Dalapro H Leicht popravite po navodilih za obdelavo in po potrebi ponovno pobarvajte s Primalon Tiefgrundom LF.

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Postopek nanašanja

Barvanje, nanos z valjčkom ali brizganje.
Za barvanje s čopičem in valjčkom uporabite nerazredčen izdelek, za brezzračno (airless) brizganje dodajte maks. 5–10 % vode.

Sestava nanosov

Grundiranje s Primalon Primagrundom. Za vmesni in končni premaz so primerne vse notranje disperzijske barve Synthesa. Peskaste in izjemno vpojne podlage predhodno obdelajte s posebnimi osnovnimi premazi.

Poraba

Pribl. 150 g/m2, odvisno od vpojnosti podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem:
Ne obdelujte pri temperaturi pod + 5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65 % relativni zračni vlagi je čas sušenja 12 ur. Pri nižjih temperaturah in višji vlagi se čas sušenja podaljša.

Čiščenje orodja

Z vodo, takoj po uporabi.

Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,021
Tlak: 150 barov

Opozorilo

Samo za industrijsko rabo!
Specialne lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki.
Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno "mokro na mokro”.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni opredeljen kot nevaren v skladu z zakonodajo EU, zato zanj ne veljajo odločbe o označevanju. Kljub temu je treba upoštevati običajne varnostne in higienske ukrepe pri ravnanju s kemičnimi proizvodi. Hranite izven dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov. Ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Oddajte na zbirnih mestih za posebne odpadke. Ne zlivajte v kanalizacijo, zemljo in vodotoke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

Ta izdelek (kat.A/h): 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje maks. 1 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.


Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list