caparol_pim_import/caparol_si/products/image/100961/037808_primalon_pm_200_12kg-0.png

Primalon PM 200

Koncentrat za temeljne premaze in za obogatitev malte, univerzalni koncentrat za temeljne premaze in emulzija za vezne premaze, na akrilatni osnovi in brez topil

Predvidena uporaba

Uporablja se kot koncentrat za temeljne premaze na močno vpojnih podlagah za izenačenje različno vpojnih površin. Kot dodatek za obogatitev/izboljšanje malte za polaganje oblog.
Kot dodatek za izboljšanje malte za fugiranje in polaganje steklenih zidakov, keramičnih ploščic itd. Kot premaz za utrditev vpojnih ali prašljivih cementnih estrihov.

Osnova materiala

Akrilat.

Pakiranje/velikost embalaže

1 kg, 5 kg, 12 kg.

Barvni toni

Mlečen, v posušenem stanju prozoren.

Priprava materiala

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Mešalno razmerje

Preglednica mešalnih razmerij

Razmerje cement : pesek

Razmerje koncentrat : voda

Poraba (vedno gotove mešanice)

Temeljni premaz in protiprašni
zaključni premaz

-

1:5-7

70-200

Za obogatitev / izboljšanje konsistence

kot običajno

1:5

35

Za obogatitev / izboljšanje konsistence
Malta za popravke, estrihe, malta za polaganje oblog

1:3

1:5

35

Postopek nanašanja

Glede na vrsto uporabe – nanašanje s čopičem ali valjčkom.

Sestava nanosov

Temeljni premaz:
Vpojne podlage premažite z mešanico Primalona PM 200 in vode v prostorninskem razmerju 1 del Primalona PM 200 in 5 delov vode.

Malta za polaganje steklenih zidakov:
Steklene zidake položite na običajen način, pri čemer pripravite vodo za mešanje malte iz mešanice Primalona PM 200 in vode v prostorninskem razmerju 1 del Primalona PM 200 in 5 delov vode.

Utrditev površine:
Za protiprašni talni premaz pripravite mešanico Primalona PM 200 in vode v prostorninskem razmerju 1 del Primalona PM 200 in 5 do 7 delov vode – odvisno od vpojnosti podlage. Z mešanico premažite tla enkrat do dvakrat.

Obogatitev malte:
Primalon PM 200 vedno primešajte vodi in s to mešanico pripravite malto v ustrezni delovni konsistenci. Mineralna veziva, kot so cement, mavec, apno, anhidrit in dodatki, najprej zmešajte v suhem stanju. Tudi če popravljate omet na posameznih mestih (npr. izravnava neravnin), morate podlago za boljši oprijem najprej premazati z mešanico Primalona PM 200 in vode v razmerju 1:5.

Poraba

Temeljni premaz: najmanj 70 ml/m2
Odvisno od vpojnosti podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med delom in sušenjem ne sme pasti pod + 5 °C. Ne delajte na direktni sončni svetlobi, dežju ali močnem vetru. Previdno pri nevarnosti nočne slane!

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20° C in 65 - odstotni relativni zračni vlagi je premaz po kakih 6 do 8 urah površinsko suh in pripravljen za naslednji nanos. Premaz je popolnoma suh po 24 urah. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se tudi interval sušenja podaljša.

Čiščenje orodja

Z vodo, takoj po uporabi.

Opozorilo

Da se ohranijo specifične lastnosti izdelka, se izdelka ne sme mešati z drugimi izdelki.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni opredeljen kot nevaren v skladu z zakonodajo EU, zato zanj ne veljajo odločbe o označevanju. Kljub temu je treba upoštevati običajne varnostne in higienske ukrepe pri ravnanju s kemičnimi proizvodi. Hranite izven dosega otrok. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim škodljivimi učinki na vodno okolje. Preprečite sproščanje v okolje.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov. Ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Oddajte na zbirnih mestih za posebne odpadke. Ne zlivajte v kanalizacijo, zemljo in vodotoke.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list