caparol_pim_import/caparol_si/products/image/100959/037806_primalon_filtergrund_grob_12kg-0.png

Primalon Filtergrund Grob

Pigmentiran premaz, ki se redči z vodo, za izboljšanje oprijemljivosti.

Opis

Primalon Filtergrund grob se odlikuje po dobri oprijemljivosti in je dobra podlaga za nadaljnje strukturne premaze. Zato služi kot osnovni premaz pred končnim premazom s strukturnim ometom, ki se redči z vodo, kot je Capafloc-Vario.

Predvidena uporaba

Nov premazni material na osnovi disperzije za izolacijo in vezavo nikotina, vodnih madežev, saj, oljnih in mastnih madežev pred nanašanjem nadaljnjih premazov. Primalon Filtergrund (groba tekstura) je belo prosojen in veže razbarvanje ali drugo umazanijo in vidne, ampak netopne madeže. Zato lahko po grundiranju z izdelkom Filtergrund grob nadaljujete tako z nanosom specialne izolirne barve Primalon IsoDeck kot tudi z vsemi barvami Synthesa na vodni osnovi ali z akrilnimi zaključnimi ometi Synthesa.

Lastnosti

  • redči se z vodo, prijazen do okolja
  • visoka izolativnost
  • paroprepustnost
  • dober oprijem na podlago
  • veže umazanijo
  • preprost za obdelavo

Osnova materiala

Akrilna disperzija.

Pakiranje/velikost embalaže

12 kg.

Barvni toni

Belo prosojna.

Niansiranje: 
Z izdelkom CaparolColor ali AmphiColor Voll- in Abtönfarben (maks. 5 %) za spremembo odtenka brez vpliva na izolativnost.

Skladiščenje

Na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Originalno zaprto do 12 mesecev.

Gostota

pribl. 1,17 g/cm³

Ustrezne podlage

Vse običajne mineralne podlage, omet, beton, zidne konstrukcije, mavec in stari premazi. Zelo vpojne podlage je treba grundirati z izdelkom Synthesa Security Primer Primalon Tiefgrund LF.

Les in leseni materiali:
Premažite z akrilnimi laki Capacryl (se redčijo z vodo, okolju prijazni) ali DANSKE Lasuren.

Nosilni premazi:
Matirane, slabo vpojne premaze obdelajte neposredno. Sijoče površine, lake je potrebno obdelati, da postanejo hrapavi. Osnovni premaz s Primalon Universal Haftgrundom.

Nenosilni premazi:
Nenosilne lakirne in disperzijske barve, akrilni omet ali mineralne premaze predhodno odstranite.

Z lepilom vezane barve/nanosi:
Popolnoma sperite. Osnovni premaz z izdelkom Security Primer.

Neprebarvane reliefne in flis reliefne tapete iz papirja:
Premažite brez predhodne obdelave.

Netrajne tapete:
Popolnoma odstranite. Škrobno lepilo in ostanke papirja sperite.

Plesnive površine:
Odstranite plesnive obloge, površino prebarvajte z nerazredčenim Capatoxom. Po temeljitem sušenju premažite s premazom Indeko-W (raziščite in preprečite vzroke za nastajanje plesni).

Površine s solno eflorescenco (cvetenje):
Površine s solno eflorescenco posušite in skrtačite. Nanesite osnovni premaz s Primalon Tiefgrundom TB. Ne prevzemamo jamstva za trajno oprijemljivost premaza na površinah s solnim cvetenjem.

Premaz akrilnih in drugih tesnilnih mas:
Zaradi specifičnih lastnosti akrilnih in drugih tesnilnih mas lahko pride do razpok, razbarvanja ali težav z oprijemom premaza. Priporočamo, da testirate obstojnost premaza na podlagi pred začetkom del.

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, oljnimi in mastnimi madeži:
Nikotin, saje ali mastne madeže sperite z vodo z dodatkom sredstva za raztapljanje maščobe, npr. Synthesa Universalreiniger (univerzalno čistilo Synthesa), in pustite, da se dobro posuši. Pred začetkom dela izdelek obvezno testirajte na vzorčni površini. Pri trdovratnih nikotinskih in sajastih madežih se lahko zgodi, da Primalon Filtergrund grob ni dovolj močan. V tem primeru svetujemo uporabo izdelkov, ki vsebujejo topila, npr. Synthesan DupaMatt ali Rapidomatt.

Posušeni vodni madeži:
Posušene vodne madeže očistite s suhim krtačenjem. Pri močno obarvanih madežih se lahko zgodi, da Primalon Filtergrund fein ni dovolj močan. V tem primeru svetujemo uporabo izdelkov, ki vsebujejo topila, npr. Synthesan DupaMatt ali Rapidomatt.

Ligninsko obarvanje na mavčnih ploščah:
Površine namažite brez predhodne obdelave.

Manjše poškodbe:
Pred grundiranjem jih popravite z izdelkom Synthesa Füllspachtel, SynthoMur ali Synthesa Handspachtel Easy in po potrebi znova premažite.

Priprava podlage

Podlage morajo biti suhe in čiste – brez umazanije ali ločljivih substanc. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Postopek nanašanja

Image 2 (051102_Primalon_Filtergrund_grob_SI.jpg)

1. zidna konstrukcija
2. notranji omet
3. star nanos z madeži
4. Primalon Filtergrund grob reagira na snovi iz podlage, jih absorbira in veže
5. končni premaz s Primalon IsoDeckom ali katerim koli materialom Synthesa na vodni osnovi

Redčenje

Uporabljajte nerazredčen izdelek.

Sestava nanosov

Predpremaz s Primalon Filtergrund grob, brez redčenja. Počakajte, da se dobro posuši (vsaj 12 ur). Površine nato premažite s Primalon IsoDeck ali kako drugo vodnoredčljivo notranjo barvo znamke Synthesa, na Primalon Filtergrund grob lahko nanesete tudi vodnoredčljivi strukturni omet znamke Synthesa ali Capafloc Vario po predpisanem delovnem postopku. Pred tapetniškimi deli je potreben še vmesni vezni premaz za boljši oprijem Primalon Universal Haftgrund.

Poraba

Približno 200 - 250 g/m2 na nanos, odvisno od vpojnosti podlage (podane vrednosti so brez jamstva, natančna poraba se določi na testnih površinah).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage za obdelavo in sušenje:
Ne sme biti pod +16 °C. Če temperatura ne dosega zahtevane, je potrebno nanos Primalon Filtergrunda sušiti s pihalnikom toplega zraka, da se doseže dobra izolativnost.

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65 -odstotni relativni zračni vlagi je površina po najmanj 12 urah površinsko suha in primerna za nov premaz. Pri nižjih temperaturah in višji vlagi se čas sušenja podaljša.

Čiščenje orodja

Z vodo, takoj po uporabi.

Opozorilo

Prosimo, upoštevajte:
Da se ohranijo specifične lastnosti izdelka, se izdelka Primalon Filtergrund grob ne sme mešati z drugimi izdelki.

Zaščitni ukrepi:
Zaščitite okolico površine, ki jo želite prekriti, še posebej steklene površine, keramiko, klinker, naravni kamen in kovine. Pri kapljanju izdelka površine takoj sperite s čisto vodo.

Posebna navodila

Izdelek ni primeren za prostore z zelo visoko vlažnostjo. Za površine, ki so zelo onesnažene ali z visoko stopnjo nečistoč, ali za prostore, ki se bodo v enem dnevu obnovili in ponovno naselili oz. uporabljali, priporočamo visoko pokrivno barvo prijetnega vonja Synthesan Rapidomatt ali DupaMatt. Prostore, v katerih se proizvajajo ali skladiščijo živila, je treba prezračevati najmanj 3 dni po nanosu.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni opredeljen kot nevaren v skladu z zakonodajo EU, zato zanj ne veljajo odločbe o označevanju. Kljub temu je treba upoštevati običajne varnostne in higienske ukrepe pri ravnanju s kemičnimi proizvodi. Hranite izven dosega otrok.
Vsebuje zmes iz: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko izzove alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov. Ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Oddajte na zbirnih mestih za posebne odpadke. Ne zlivajte v kanalizacijo, zemljo in vodotoke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

Ta izdelek (kat. A/g): 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje maks. 25 g/l HOS.

Deklaracija sestavin

Akrilna disperzija, titanov dioksid, kalcijev karbonat, voda, aditivi, konzervansi.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list