caparol_pim_import/caparol_si/products/image/180872/054716_primalon_gruener_abbeizer-0_SI.png

Primalon Grüner Abbeizer

Pastozna zmes iz globoko delujočih topil. Emulzirajoča z vodo in prijazna za uporabo. Brez kloriranih in aromatskih ogljikovodikov. Ne vsebuje parafinov niti drugih voskov.

Predvidena uporaba

Primalon Grüner Abbeizer je kot lužilno sredstvo primerno za odstranjevanje disperzije, lateksa in akrilne barve, disperzijskih metov, sistemov za zapolnjevanje razpok in 1K-lakov na podlagah, kot so omet, naravni kamen, les, kovina, na zunanjih in notranjih površinah.

Pakiranje/velikost embalaže

3 kg, 12 kg

Skladiščenje

Na hladnem in suhem. V hermetično zaprti originalni embalaži 12 mesecev.

Postopek nanašanja

Čas delovanja:
Čas delovanja je odvisen od vrste, debeline in starosti premaza, ki ga želite odstraniti, pa tudi od delovne temperature. Optimalni čas delovanja najbolje ugotovite na poskusni površini. Eden do dva običajna premaza disperzijske barve se raztopita v eni do štirih urah. V večslojne premaze in premaze za zapolnjevanje razpok, disperzijske omete itd. prodira lužilo počasneje, zato ga pustite delovati čez noč. Z lopatico od časa do časa preverite, koliko plasti je že odstopilo.

Močno vpojne podlage lahko odprti čas lužila občutno skrajšajo, zato čas delovanja ne podaljšujte predolgo. Optimalna delovna temperatura je +20 °C. Pri višjih delovnih temperaturah se proces raztapljanja sicer pospeši, vendar pa je potrebno paziti na skrajšani odprti čas lužila. Pri nižjih temperaturah se odprti čas lužila bistveno podaljša.

Odstranjevanje:
Pred odstranjevanjem z lužilom obdelanega premaza izvedite ustrezne ukrepe za zbiranje odpadkov (glejte odstranjevanje).
Z lužilom obdelanega premaza pred parnim curkom ne močite z vodo! Vedno parite od spodaj navzgor. Parni curek usmerite vedno stran od nalužene površine in proti že očiščenemu delu. Potem ko ste do čistega odstranili stari premaz, očistite celotno površino z visokotlačnim čistilnikom. Začnite čistiti od zgoraj. Priporočena temperatura vode od +70 °C do +90 °C, priporočeni tlak od 80 do 100 bar. Slabo strjene disperzije lahko odstranite tudi z visokotlačnim čistilnikom na hladno vodo. Pri večjih ter pri debeloslojnih premazih ali disperzijskih ometih je smiselno najprej grobo odstranjevanje z lopatico, nato pa ponoven nanos lužilnega sredstva mokro-na-mokro in šele nato odstranjevanje s paro.
Notranje barve odstranite z lopatico in dobro operite z gobo in čisto vodo. Masivni les očistite z vodo in krtačo.

Poraba

Pribl. 300–500 g/m2 pri enem do dveh običajnih nanosih disperzijske barve, do pribl. 1000 g/m2 pri disperzijskih ometih in večslojnih premaznih sistemih.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo. Upoštevajte napotke za odstranjevanje.

Opozorilo

Zeleno lužilno sredstvo lahko razje lak in umetno maso, zato priporočamo, da te površine prej polepite. Nehote poškropljene površine takoj operite z vodo. Stekla in aluminija ne razjeda. Izogibajte se daljšemu stiku s kožo, roke takoj po končanem delu umijte in namažite s kremo. Pri delu v zaprtih prostorih nalužene površine pokrijte s folijo, temeljito izmijte z vodo in redno dobro zračite Pred ponovnim barvanjem površine počakajte, da se podlaga dobro posuši, da zmanjšate neprijeten vonj. Obstaja možnost prenosa vonja in okusa na hrano.

Posebna navodila
Ne izpostavljajte delovnih površin soncu in vetru (nalužene površine zaščitite s folijo). Zasušene površine lahko ponovno raztopite z novim nanosom lužilnega sredstva ali s parnim curkom.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 55508 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija