caparol_pim_import/caparol_si/products/image/158825/051010_Silitol_konzentrat_12kg_SI.png

Silitol Konzentrat

Sredstvo za grundiranje in izboljšanje lastnosti, za zunanje in notranje površine

Opis

Silitol Konzentrat je primeren za utrditev mineralnih podlag in poenotenje – izenačitev močno vpojnih ali neenakomerno vpojnih podlag ter za redčenje fasadnih barv Silitol. Ni primeren za čiste silikatne barve.

Lastnosti

  • Redčljivo z vodo 
  • Dobro prepoji/prodre v podlago 
  • Koncentrat
  • Brez topil

Osnova materiala

Kalijevo vodno steklo z organskimi stabilizatorji,

Pakiranje/velikost embalaže

12 kg.

Barvni toni

Brezbarvno – prozorno.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. 12 mesecev v originalno zaprti embalaži.

Gostota

pribl.1,10 g/cm3

Ustrezne podlage

Novi apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:
Nove omete pustite nepremazane 2 do 4 tedne, odvisno od vremena, da se do konca strdijo. Odstranite nestabilne ali moknate površine in morebitno sigo.

Stari trdni apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:
Zelo zamazane ali algaste površine dobro skrtačite ali temeljito očistite vročim parnim curkom. Mah in alge mehansko odstranite, prizadete površine pa obilno premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox. Počakajte, da se sredstvo dobro posuši.

Ometi, s katerih površinsko odpada pesek:
Na suho obdelajte s krtačo in celotno površino grundirajte s Silitol Konzentratom, razredčenim z vodo v razmerju 1: 1.

Stare mineralne barve:
Trdno sprijete, vremensko nepostarane stare barve očistite na suho ali mokro. Ne več trdno sprijete, vremensko postarane mineralne barve odstranite, nanesite Silitol Konzentrat, razredčen z vodo v razmerju 1: 1.

Stare disperzijske barve in ometi:
Silikatne barve se ne morejo sprijeti s takimi podlagami. Zato morate disperzijske premaze popolnoma odstraniti z luženjem in vročim parnim curkom.

Obdelava naravnega kamna:
Kamni morajo biti vedno trdni, čisti, suhi in brez kristalizacije soli ("cvetenja").

Popravljanje ometa:
Pri popravljanju odprtih razpok in poškodovanih mest v ometu morate paziti na to, da sanacijska malta po trdnosti in strukturi ustreza obstoječemu ometu. Popravki v ometu se morajo pred premazovanjem do konca strditi in posušiti. Manjše pomanjkljivosti lahko izravnate kar s fasadno maso Silitol Fassadenspachtel.

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Priprava materiala

Silitol Konzentrat zmešajte z vodo v razmerju 1 : 1.

Postopek nanašanja

Dobro vtremo v podlago s pleskarsko krtačo, čopičem za večje površine ali ploskim čopičem mokro v mokro do polne zasičenosti podlage.

Redčenje

S čisto vodo.

Poraba

Približno 100–150 g/m2 koncentrata na nanos, odvisno od vpojnosti podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem: ne sme pasti pod + 7 °C, ne delajte na direktni sončni pripeki, dežju ali močnem vetru. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi upoštevajte 12-urni premor med posameznimi premazi. Nizke temperature in visoka zračna vlaga podaljšajo interval sušenja.

Orodje

Nanašanje s čopičem/mazanje, valjčkanje ali brizganje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Pozor! Prosimo, upoštevajte:
Specialne lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki.

Zaščitno pokrivanje:
Skrbno prekrijte okolico barvanih površin, zlasti površine iz stekla, keramike, klinkerja, naravnega kamna in kovine. Madeže takoj izmijte z veliko vode.
Ne delajte na direktni sončni svetlobi, dežju, izredno visoki zračni vlagi (megli) ali močnem vetru. Če je potrebno, pritrdite na delovni oder zaščitne mreže. Previdno pri nevarnosti nočne slane.
Kot podlaga niso primerni barvni laki, podlage s kristalizacijo soli ("cvetenjem"), umetne mase in les.
Izdelek ni primeren za vodoravne površine, obremenjene z vodo. Pri površinah z manjšim naklonom pazite, da je poskrbljeno za brezhiben odtok vode.

Združljivost z drugimi premaznimi sredstvi:

Združljivo samo z disperzijsko-silikatnimi izdelki. Silitol-Konzentrata ni dovoljeno mešati z drugimi materiali.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
Če je koža dlje v stiku z izdelkom in če izdelek brizgne v oči, se lahko pojavi razdraženost. Prizadeta mesta takoj izperite z obilo vode.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/h) znaša 30 g/l. Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 52404 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list