caparol_pim_import/caparol_si/products/image/100966/037813_primasil_grundkonzentrat_12l-0.png

Primasil Grundkonzentrat

Vodoodbojno sredstvo za grundiranje, za utrjevalne in izenačevalne osnovne premaze (predpremaze). Koncentrirano za redčenje z vodo.

Opis

Vodoodbojno sredstvo za grundiranje pred premazom s fasadnimi izdelki Primasil oziroma za utrditev mineralnih podlag.

Lastnosti

  • Deluje izredno vodoodbojno
  • Visoka prepustnost za vodno paro
  • Ne tvori filma
  • Brez dodanih pigmentov

Osnova materiala

Silikonska smola.

Pakiranje/velikost embalaže

5 kg, 12 kg.

Barvni toni

Mlečne barve, v posušenem stanju skoraj brezbarvno.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. 12 mesecev v originalno zaprti embalaži.

Gostota

pribl. 1,03 g/cm3

Ustrezne podlage

Novi apneni,apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin PI c, P II in P III:
Novi ometi morajo biti površinsko suhi in popolnoma strjeni. Za nevtraliziranje premažite z zaščitnim premazom Histolith Fluat. Nestabilne oziroma moknate površine in morebitne sigaste sloje morate prej odstraniti, podlago nato grundirajte s Primasil Grundkonzentratom, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 1.

Stari trdni apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin PIc, P II in P III:
Zelo zamazane ali algaste površine dobro skrtačite ali temeljito očistite s parnim čistilnikom. Mah in alge mehansko odstranite, prizadete površine pa obilno premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox. Počakajte, da se temeljito posuši in podlago nato grundirajte s Primasil Grundkonzentratom, razredčenim z vodo v razmerju 1: 1.

Ometi, s katerih površinsko odpada pesek:
Na suho obdelajte s krtačo in celotno površino grundirajte s Primasil Grundkonzentratom, razredčenim z vodo v razmerju 1: 1.

Stare mineralne barve:
Trdno sprijete, vremensko nepostarane stare barve očistite na suho ali mokro. Vremensko postarane mineralne barve odstranite, nanesite Primasil Grundkonzentrat, razredčen z vodo v razmerju 1: 1.


Stare disperzijske barve in ometi:
Pri trdno sprijetih oziroma nekredastih disperzijskih barvah in ometih upoštevajte, da želena stopnja paroprepustnosti ne bo zagotovljena zaradi starega disperzijskega premaza. Slabo sprijete disperzijske barve in omete morate odstraniti z luženjem in parnim curkom.

Vlakneno-cementne plošče:
Pri barvanju surovih vlakneno-cementnih plošč lahko pride do "cvetenja", če plošče še niso dovolj karbonizirale, zlasti pri srednje do zelo temnih barvnih tonih. Tu priporočamo izolirni oziroma zaporni predpremaz z izdelkom Capalac 2K -Uniprimer 481.

Algaste in plesnive površine:
Če so površine napadle alge ali glive, jih najprej očistite z mokrim komprimiranim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Nato površine obilno premažite s sredstvom Capatox, ki naj dobro prepoji podlago. Pustite, da se posuši. POMEMBNO! Ne spirajte.

Popravljanje ometa:
Pri popravljanju odprtih razpok in poškodovanih mest v ometu morate paziti na to, da sanacijska malta po trdnosti in strukturi ustreza obstoječemu ometu. Popravki ometa se morajo pred premazovanjem do konca strditi in presušiti. Za nevtralizacijo premažite popravljena mesta z zaščitnim premazom Histolith Fluat.
Manjše pomanjkljivosti lahko izravnate kar s fasadno maso Silitol Fassadenspachtel.

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Postopek nanašanja

Mazanje s čopičem ali brizganje.

Redčenje

1 : 1 s čisto vodo.

Sestava nanosov

Osnovni premaz (predpremaz): Primasil Grundkonzentrat, razredčen z vodo v razmerju 1: 1.

Poraba

Približno 100–150 g/m2 koncentrata na nanos, odvisno od vpojnosti podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem:
ne sme pasti pod + 5 °C. Ne delajte na direktni sončni svetlobi, dežju ali močnem vetru. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni zračni vlagi je premazana površina po 12 urah pripravljena za premazovanje/naslednjo delovno fazo. Nizke temperature in visoka zračna vlaga upočasnijo sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

Kot brizganja: 20-50°
Šoba: 0,015"
Tlak: 60 bar

Opozorilo

Pozor! Prosimo, upoštevajte!
Specialne lastnosti izdelka Primasil Grundkonzentrat se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki! Ne uporabljajte na lakih, podlagah s kristalizacijo (izcvetanjem) soli, umetnih masah in lesu.

Zaščitno pokrivanje:
Vedno prekrijte okolico delovnih površin, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino. Barvne madeže takoj izmijte s čisto vodo.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
Če je koža dlje v stiku z izdelkom in če izdelek brizgne v oči, se lahko pojavi razdraženost. Prizadeta mesta takoj izperite z obilo vode.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo in tekočo ali stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/h) znaša 30 g/l. Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list